WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Розвиток та складові науково-технічного потенціалу - Курсова робота

Розвиток та складові науково-технічного потенціалу - Курсова робота

науково-технічну діяльність: Закон України від 01.12.98 №284-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №2-3. - Ст. 20.
3. Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні: Постанова Верховної Ради України від 16 червня 2004 року за №1786-IV.
4. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.99 № 991-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40. - Ст. 363.
5. Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова Верховної Ради України від 13.07.99 № 916-ХІУ.
6. Про стан фінансування науково-технічної сфери в державі: Постанова Верховної Ради України від 16.06.99 № 746-ХІУ.
7. Положення про порядок створення та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.96 № 549 // Уряд. кур'єр. - 1996. - 30 травня.
8. Александрова В., Бажал Ю. Економічні проблеми державного програмування науково-технічного розвитку // Економіка України. - 1999. - № 10. - С. 29-37.
9. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К.: Заповіт. - 1996.
10. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніна-центр Ельга, 2000.
11. Білоус О., Скаленко О., Ярова Н. Можливості та шляхи інтеграції України у світовий ринок інтелектуальних продуктів // Економічний часопис-ХХІ. - №1. - 2002.
12. Вісник Держкомстат України. Наука та інновації. - К., 2005.
13. Ворст І., Ревентлоу П. Економіка. - М.: Вища школа, 2001.
14. Герман Ван дер Вее. История мировой зкономики, 1945-1990. - М.: Наука, 1999.
15. Горфінкель В.Я. Економіка підприємств. - Москва "Банки і біржі", 2000.
16. Данько М. Проблеми прогнозування інноваційно-технологічного розвитку економіки // Економіка України. - 2000. - № 5. - С. 35-40.
17. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 2000.
18. Длинные волны: научно-технический прогресс и социальное развитие. - Новосибирск: Наука, 1991.
19. Дорофиенко В.В. Управление научно-техническим потенциалом региона. - К.: УкрИНТЭИ, 1995.
20. Економіка і бізнес / Під ред. В. В. Кашаева - М.: МГТУ ім. Баумана, 1998.
21. Економічна теорія / Під ред. С. В. Мочерного. - Київ: Видавничий центр "Академія", 2002.
22. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В. Д. Базилевича. - 2-ге вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2003.
23. Згуровський М. Науково-технологічний розвиток України за умов світової глобалізації // Газета "День". - 2002. - грудень.
24. Інноваційна активність промислових підприємств України у I кварталі 2005 р. / Експрес-доповідь Державного комітету статистики України від 5 травня 2005 року за №127.
25. Иванов М.М., Колупаев С.Р. США: управление наукой и нововведениями. - М.: Наука, 1990.
26. Козаченко Сергій. Інноваційна діяльність у контексті економічних реформ в Україні // Економічний Часопис-XXI. - №10. - 1999.
27. Купряков Е.М. Стандартизація та якість виробничої продукції. - М.: Вища школа, 1997.
28. Лісенчук П. Актуальні проблеми НТП // Економіка України. - 2003. - №10. - С.29-37.
29. Луценко Ю.В. Шлях інноваційного розвитку економіки України: регіональні аспекти // Регіональна економіка. - 1999. - №1. - С.65.
30. Макконнелл Кзмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.: Республика, 2000.
31. Мозгова О.В. Наш ринок офісних меблів поділили Італія і Польща // Галицькі контракти. - 1997. - №40. - С. 70.
32. Носова С.С. Экономическая теория. - М., 2001.
33. Основи економічної теорії / За ред. проф. С. В. Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1999.
34. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Г.Н. Климко, В.П. Нестеров. - Київ: Вища школа, 2001.
35. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика. - К.: Таксон, 1996.
36. Решетова Г. Роль державного управління в активізації інноваційної та науково-технічної діяльності // Економіка України. - 1998. - № 10. - С. 31-36.
37. Словник-довідник економіста. - Харків, 2002.
38. Современная экономика. Общедоступный учебньїи курс. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002.
39. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. - К.: МАУП, 2000.
40. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку. - К.: Вища шк., 2002.
41. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. - К.: Вищашк., 2000.
42. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведеннями. Сокр. пер. с англ. - М.: Економика, 2000.
43. Тимощук А.С. Патентні інновації та економічний розвиток. // розбудова держави. - 1998р. - №11/12. - С.78.
44. Чумаченко М.Г., Грубіч Г.К., Землянкін А.І. Концепція державної науково-технічної політики України в перехідний період / Ін-т економіки промисловості НАН України. - Донецьк, 1996.
45. Чумаченко Н.Г. и др. Научно-техническийпрогресс: вопросы и ответы. - К.: Политиздат Украины, 1988.
46. Шкворецъ Ю.Ф., Шильсъка Н.М. Державні науково-технічні програми як інструмент трансформації наукового потенціалу // Наука і наукознавство. - 1999. - № 1. - С. 66-80.
47. Экономическая теория / Под ред. В. Д. Камаева. - М.: 2001.
ДОДАТКИ
Таблиця 1
Науково-технічна діяльність [12, 12]
І квартал
2004 року І півріччя 2004 року
Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, млн.грн 745,3 1591,3
Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт, осіб 168828 169718
з них:
дослідників 82243 83175
техніків 20238 20396
допоміжного персоналу 33644 33031
докторів наук 3980 4053
кандидатів наук 16367 16556
Таблиця 2
Наукова та науково-технічна діяльність [12, 13]
Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт, осіб Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, у фактичних цінах Чисельність докторів наук в економіці України, осіб *) Чисельність кандидатів наук в економіці України, осіб *)
Млн. крб.
1990 313079 3831,1 … …
1991 295010 5331,2 8133 …
1992 248455 63895,9 8797 …
1993 222127 1740474,6 9224 …
1994 207436 16907862,0 9441 …
1995 179799 70933468,0 9759 57610
Млн. грн.
1996 160103 1111,7 9974 58132
1997 142532 1263,4 10322 59332
1998 134413 1269,0 10446 59703
1999 126045 1578,2 10233 59547
2000 120773 1978,4 10339 58741
2001 113341 2275,0 10603 60647
2002 107447 2496,8 11008 62673
2003 104841 3319,8 11259 64372
*) - З 1998р. - станом на 1 жовтня.
Таблиця 3
Інноваційна активність промислових підприємств [3, 14]
І квартал 2004 року І півріччя 2004 року 9 місяців 2004 року
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 4,4 6,9 10,1
Освоєно інноваційні види продукції, найменувань 1092 2217 5487
з них нові види техніки 182 403 450
Впроваджено нові технологічні процеси, процесів 417 828 1094
у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі 171 354 439

 
 

Цікаве

Загрузка...