WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї - Реферат

Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї - Реферат

часiв Риму вiдомо, що не можна
делегувати комусь бiльше повноважень нiж маєш сам. Адже за
Конституцiєю Украни (стаття 143, частина 2) повноваження районних i
обласних рад досить обмеженi. Навiть якщо допустити, що у них такi
повноваження є, то як вони їх мають виконувати, коли самi не мають
виконавчого органу? Та й наявнiсть такої кiлькостi повноважень у
районних та обласних рад, разом iз принципом їх формування прямими
виборами, знову приведе до спроб цих рад керувати радами населенних
пунктiв та конфлiктiв їх голiв з вiдповiдними головами мiсцевих
державних адмiнiстрацiй. Взагалi впровадження системи "слабкий мер -
сильна рада" за умови, що мер, тобто голова мiста обирається прямими
виборами є по своїй сутi конфлiктною системою. Посадова особа з такою
легiтимнiстю не може бути кишеньковою. Ми пам`ятаємо конфлiкти мiж Л.
Косакiвським та Київрадою. Це був не тiльки київський феномен. Але за
згаданим проектом такi конфлiкти неминучi i в iнших мiстах. Як уже
було не раз в iсторiї українського законотворення, обговорення
проектiв закону "Про мiсцеве самоврядування" 29 жовтня показало, що
тут знову гору взяла якась незрозумiла полiтика. За основу був
прийнятий проект Комiсiї i створена погоджувальна група для
вiдпрацювання нового проекту закону для нового розгляду в першому
читаннi. Який це буде закон? За логiкою, концепцiя нового проекту
закону має вiдповiдати концепцiї схваленого за основу. Але ряд
положень цiєї концепцiї не зовсiм вiдповiдає нормам Конституцiї. Тобто
закон може бути оскарженим через Конституцiйний Суд. Але чи потрiбно
це? Тим паче, що в рамках концепцiї законопроекту АМУ можна
реалiзувати бiльшiсть дiйсно достойних положень проекту комiсiї. Таке
поєднання дало б дуже непоганий результат. На законодавчому рiвнi, ще
немає одностайної думки як саме реалiзувати положення Конституцiї в
новому законодавствi про мiсцеве самоврядування. Навряд чи є така
одностайнiсть i в стiнах виконавчої влади, та й серед депутатiв i
посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування. Можливо це цiлком
нормальне явище. Але в таких умовах уже всiм зрозумiло що, чергова
реформа мiсцевої влади в Українi навряд чи буде простою i навряд чи
буде останньою, але незаперечним є факт, що самоврядування в Українi
уже не придумана демократами химера, а реалiї сьогодення.
Пiдтвердженням цього є активна участь асоцiацiй мiсцевого
самоврядування в пiдготовцi законопроектiв для цього сектору та поява
в Українi мiсцевих громадських iнiцiатив по створенню нових форм
локального самоврядування. Це i є запорукою успiху на шляху
становлення мiсцевого самоврядування в Українi. Спроба впровадити
самоврядування в Українi зверху в 1990 роцi, незважаючи на складнощi
дала свiй результат, хоча й не такий вагомий як хотiлося. Сьогоднi
такий процес пiшов i знизу. Рух назустрiч - швидший результат. Мiсцеве
самоврядування в Українi. Довга дорога в умовах полiтичної i
економiчної нестабiльностi. Але короткої i легкої дороги до демократiї
не буває.
Анатолiй Ткачук. Виконавчий директор проекту "Парламент - уряд -
мiсцеве самоврядування" Програми сприяння парламентовi України.
Народний депутат 1990-1994 рр. 10.10.1996.
anatoliy/poslygu/den11sam.doc
Додаток 1. Перелiк нормативних актiв, що регулювали питання дiяльностi
мiсцевого самоврядування в Українi за останнiй перiод( 1968- 1996
роки)
1. 2 липня 1968 року. Закон Української РСР "Про сiльську Раду
народних депутатiв Української РСР." 2. 2 липня 1968 року. Закон
Української РСР "Про селищну раду народних депутатiв Української РСР".
3.15 липня 1971 року. Закон Української РСР " Про районну Раду
народних депутатiв Української РСР". 4. 15 липня 1971 року. Закон
Української РСР "Про мiську, районну в мiстi Раду народних депутатiв
Української РСР". 5. 27 травня 1979 року. Закон Української РСР "Про
вибори до мiсцевих Рад народних депутатiв". 6. 31 жовтня 1980 року.
Закон Української РСР "Про обласну Раду народних депутатiв Української
РСР". 7. 27 жовтня 1989 року. Закон Української РСР "Про вибори
депутатiв мiсцевих Рад народних депутатiв Української РСР". 8. 5
березня 1990 року. Постанова Президiї Верховної Ради Української РСР
"Про примiрне положення про голiв i президiї мiсцевих Рад народних
депутатiв Української РСР." 9. 5 грудня 1990 року. Закон Української
РСР "Про бюджетну систему Української РСР." 10. 7 грудня 1990 року.
Закон Української РСР "Про мiсцевi Ради народних депутатiв Української
РСР та мiсцеве самоврядування". 11. 5 березня 1992 року. Закон України
"Про Представника Президента України". 12. 26 березня 1992 року. Закон
України " Про мiсцевi Ради - `.$-(e депутатiв та мiсцеве i регiональне
самоврядування". 13. 29 квiтня 1992 року. Закон України "Про статус
автономної Республiки Крим". 14. 17 грудня 1992 року. Закон України
"Про представництво Президента України в Республiцi Крим". 15. 3
лютого 1994 року. Закон України "Про формування мiсцевих органiв влади
i самоврядування". 16. 24 лютого 1994 року. Закон України "Про вибори
депутатiв i голiв сiльських, селищних, районних, мiських, районних у
мiстах, обласних рад". 17. 17 червня 1994 року. Закон України "Про
внесення змiн i доповнень до Закону України "Про вибори депутатiв i
голiв сiльських, селищних, районних, мiських, районних у мiстах,
обласних Рад". 18. 28 червня 1994 року. Закон України "Про внесення
змiн i доповнень до Закону України "Про формування мiсцевих органiв
влади i самоврядування". 19. 6 серпня 1994 року. Указ Президента
України "Про забезпечення керiвництва структурами державної виконавчої
влади на мiсцях". 20. 17 березня 1995 року. Закон України "Про
Автономну Республiку Крим". 21. 28 травня 1995 року. Закон України
"Про бюджетну систему України"(нова редакцiя). 22. 8 червня 1995 року.
Конституцiйний Договiр "Про державну владу i мiсцеве самоврядування в
Українi". 23. 21 серпня 1995 року. Указ Президента України "Про
Положення про обласну, Київську, Севастопольську мiську державну
адмiнiстрацiю та Положення про районну, районну у мiстах Києвi та
Севастополi державну адмiнiстрацiю". 24. 30 грудня 1995 року. Указ
Президента України "Про делегування повноважень державної виконавчої
влади головам та очолюваним ними виконавчим комiтетам сiльських,
селищних i мiських Рад".

 
 

Цікаве

Загрузка...