WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → 1. Об’єктивна необхідність та завдання державного регулювання розвитку підприємництва в АПК. 2. Характеристика основних показників розвитку підприємни - Реферат

1. Об’єктивна необхідність та завдання державного регулювання розвитку підприємництва в АПК. 2. Характеристика основних показників розвитку підприємни - Реферат

настриг вовни з однієї вівці та ін.
При плануванні продуктивності худоби використовують чинниковий метод. До числа головних чинників, що визначають продуктивність худоби, відносяться:
1. Рівень харчування та структура раціону.
2. Породність худоби.
3. Умови утримання худоби.
4. Рівень механізації окремих процесів у тваринництві.
Зміна продуктивності визначається як сумарне значення результатів дії цих чинників.
Планування розвитку тваринництва повинно бути обґрунтоване кормами. Укріплення кормової бази дозволяє забезпечити збільшення поголів`я худоби та підвищити її продуктивність.
Для визначення рівня забезпеченості тваринництва кормовими ресурсами розробляють баланс кормів, у якому потреба в них за видами узгоджена з надходженнями з різних джерел. Балансові розрахунки кормів виконують як у натуральних вимірниках, так і за кормовими одиницями. Особливу увагу звертають на забезпечення збалансованості кормів за протеїном та іншими поживними речовинами.
Передбачені програмою обсяги виробництва сільськогосподарської продукції повинні також забезпечити виконання державного замовлення та формування ресурсів для задоволення регіональних потреб.
Планування виробництва у інших галузях АПК, тобто галузях, які створюють матеріальні передумови для розвитку сільського господарства (галузі машинобудування), а також галузях, що забезпечують переробку сільськогосподарської продукції (харчова, м`ясна, молочна та ін), здійснюється таким самим чином, як і планування промислового виробництва.
Розміри капіталовкладень на розвиток сільського господарства обґрунтовують за об`єктами як виробничого, так і невиробничого призначення та можливими джерелами їх фінансування, передусім з власних коштів підприємств, коштів місцевих бюджетів та кредитів, а також інвестування окремих об`єктів з державного бюджету. З огляду на обсяги капітальних вкладень визначають введення в дію основних фондів та виробничих потужностей.
3. Механізм державної підтримки та стимулюваннярозвитку підприємництва в АПК
Головною метою програми розвитку сільського господарства є розробка заходів щодо стабілізації і нарощування обсягів виробництва продукції для поліпшення забезпеченості населення продуктами харчування, задоволення виробничих потреб, вивезення продукції за межі регіону та експорту, формування резервів тощо.
Програма має прогнозний характер і є орієнтиром виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм власності.
Розробці програми розвитку сільського господарства передує економічний аналіз його стану за попередній період, а саме: 1) оцінюють динаміку виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в натурі; 2) аналізують склад земельних угідь; 3) посівні площі й урожайність сільськогосподарських культур; 4) поголів`я худоби і птиці та їхню продуктивність; 5) стан кормовиробництва; 6) забезпеченість товаровиробників матеріально-технічними ресурсами; 7) фінансовий стан підприємств аграрної сфери. Беруть до уваги також рівень споживання продуктів харчування на душу населення, крім того, оцінюють хід аграрної та земельної реформ, створення багатоукладної економіки, розвиток економічних відносин; визначають позитивні й негативні явища, які відбуваються в процесі реформування.
Процес розробки програми розвитку сільського господарства включає:
1) обґрунтування обсягів виробництва основних видів продукції рослинництва і тваринництва в усіх категоріях господарств;
2) розробку балансів основних видів сільськогосподарської продукції;
3) розрахунки обсягів валової продукції, проміжного споживання, прибутку;
4) визначення розмірів капітальних вкладень, введення в дію основних виробничих фондів та виробничих потужностей.
Висновки
В умовах ринкової економіки життєздатність сільськогосподарських підприємств, ефективність аграрного виробництва і відносна стабільність соціальної сфери в сільській місцевості значно зумовлені державним регулюванням.
Потреба та особливості державного регулювання агропромислового комплексу обумовлені об'єктивними чинниками.
Агропромисловий комплекс є наслідком агропромислової інтеграції, яка розвивається вертикально і горизонтально.
АПК є складною виробничою системою, яка складається з трьох сфер діяльності, Центральною ланкою АПК є сільське господарство.
Сільське господарство має соціально-економічні і природно-кліматичні особливості, які слід враховувати при розробці плану.
Головною метою програми розвитку сільського господарства є розробка заходів щодо стабілізації і нарощування обсягів виробництва продукції для поліпшення забезпеченості населення продуктами харчування, задоволення виробничих потреб, експорту, формування резервів.
Процес розробки програми розвитку сільського господарства включає п'ять етапів, в першу чергу - обґрунтування обсягів виробництва основних видів продукції рослинництва і тваринництва в усіх категоріях господарств.Обсяг виробництва продукції рослинництва залежить від розміру посівної площі під тією чи іншою культурою і урожайності даної культури.
Обсяг виробництва продукції тваринництва визначають в залежності від кількості поголів'я та рівня продуктивності худоби і птиці.
Планування виробництва в інших галузях АПК здійснюється таким самим чином, як і планування промислового виробництва.
Важливою умовою зростання сільськогосподарського виробництва є укріплення матеріально-технічної бази АПК.
Список використаної літератури
1. Даниленко А.С. Розвиток підприємництва в АПК України. - Львів, 1997.
2. Державне управління: теорія і практика / За ред. проф. В.Б. Авер'янова. - К., 1998.
3. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки. - К., 1994.
4. Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка А. Державне регулювання економіки. - Львів, 1999.
5. Михасюк І.Р., Залога С.М., Сажинець С.И. Основи та важелі державного регулювання економіки. - Львів, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...