WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → 1. Об’єктивна необхідність та завдання державного регулювання розвитку підприємництва в АПК. 2. Характеристика основних показників розвитку підприємни - Реферат

1. Об’єктивна необхідність та завдання державного регулювання розвитку підприємництва в АПК. 2. Характеристика основних показників розвитку підприємни - Реферат

ресурсів сільськогосподарської продукції та сировини;
здійснює індикативне планування розвитку АПК; регулює ціни на деякі види продовольства; визначає рівень орієнтовних закупівельних стартових цін і механізмів їх індексації відповідно до інфляційних процесів.
Цінове регулювання в сфері АПК здійснює департамент цінової політики Міністерства економіки України, у складі якого фунціонує відділ цін на продовольчі товари та продукцію сільського господарства.
Як і стосовно інших товаровиробників - Міністерство фінансів та Національний банк України встановлюють механізм фінансово-податкового і грошово-кредитного регулювання. Для цього використовують систему економічних важелів - податків і податкових пільг, диференційованих умов кредитування.
Центральною ланкою АПК є сільське господарство, призначене для задоволення потреб суспільства у продовольстві, а промисловості - в сировині.
В Україні є всі умови для розвитку сільського господарства.
Сільське господарство має низкуособливостей, які відрізняють його від інших галузей народного господарства, і які необхідно враховувати при розробці державного плану, а саме:
1) соціально-економічні особливості: демографічні, технологічні, побутові, економічні;
2) природні ресурси: агрокліматичні, земельні, водні, біологічні.
Соціально-економічні особливості обумовлені наявністю в сільському господарстві різних типів підприємств. Основу сучасного сільського господарства становлять сільськогосподарські виробничі кооперативи (СВК) і сільськогосподарські товариства з обмеженою відповідальністю (СТОВ) - колишні колгоспи і радгоспи. Останнім часом збільшується кількість селянських фермерських господарств (СФГ). У приватну власність передані присадибні ділянки, на яких за сучасних умов вирощується значна частина овочів і фруктів, утримується велика кількість сільськогосподарських тварин і птиці.
Різноманітні форми власності обумовлюють відмінності у формах державного управління, у ступені охоплення державним планом сільськогосподарського виробництва в цих підприємствах.
2. Характеристика основних показників розвитку підприємництва в АПК
Основними показниками плану розвитку сільськогосподарського виробництва є:
1. Найважливіші напрямки розвитку сільського господарства та окремих його галузей.
2. Темпи росту валової продукції сільського господарства.
3. Обсяги державної закупівлі сільськогосподарських продуктів.
4. Обсяги капітальних вкладень на розвиток сільського господарства та введення в дію виробничих потужностей та об`єктів культурно-побутового призначення.
5. Поставки матеріально-технічних засобів (тракторів, комбайнів, добрив, автомобілів).
6. Впровадження передової технології, обчислювальної техніки.
7. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.
План сільськогосподарського виробництва пов`язаний з усіма розділами державного плану і насамперед з планом промислового виробництва. Причому з підвищенням рівня інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, обсяги матеріально-технічних засобів, що постачає промисловість, все більше зростають. Намічені у плані сільсько-господарського виробництва завдання тісно пов`язані з планом розвитку транспорту, де передбачаються завдання з перевезень сільськогосподарської продукції, техніки, хімікатів та добрив. У плані капітального будівництва містяться завдання з розширення відновлення основних фондів для сільського господарства, проведення заходів з іригації, осушення земель та ін.
Інформаційною базою для проведення розрахунків є річні звіти сільськогосподарських підприємств (організацій), форми статистичної звітності, аналітичні розробки обласних статистичних органів і матеріали разових обстежень, проекти планів розвитку сільськогосподарських підприємств.
Під час визначення обсягів виробництва продукції рослинництва слід враховувати чинники:
1) склад сільськогосподарських угідь;
2) розміри посівних площ;
3) рівень урожайності сільськогосподарських культур;
4) стан і родючість ґрунтів;
5) можливість забезпечення органічними та мінеральними добривами;
6) використання прогресивних технологій вирощування із застосуванням високоврожайних сортів;
7) продуктивність меліорованих земель тощо.
Можливий обсяг виробництва рослинництва залежить від багатьох чинників, але безпосередньо для розрахунку потрібно знати розмір посівної площі під тією чи іншою культурою і урожайність даної культури, тоді
валовий збір = посівна площа х на урожайність.
Розмір посівної площі в плановому періоді (орні землі в обробітку) залежать від наявності придатних земель для обробітку і можливості господарств обробити ту чи іншу кількість землі (наявність робочої сили, техніки, з допомогою яких буде оброблятися земля).
Урожайність сільськогосподарських культур в плановому періоді розраховується на основі досягнутого рівня і призначених до впровадження в плановому періоді агротехнічних заходів.
Обсяги виробництва тваринницької продукції визначають залежно від кількості поголів`я та рівня продуктивності худоби і птиці, підвищення цієї продуктивності внаслідок селекційно-племінної роботи, застосування прогресивних технологій утримання та відгодівлі.
Обсяг продукції тваринництва визначають за формулою:
Продукція тваринництва = поголів'я худоби х продуктивність однієї голови
Для визначення обсягу виробництва продукції тваринництва необхідно здійснити балансовий розрахунок руху поголів`я худоби у плановому періоді (обіг стада). Такий розрахунок дозволяє визначити поголів`я худоби, необхідної для розрахунку виробництва продуктів тваринництва, а також контролювати структуру стада (питома вага корів, вихід молодняку та інше).
Велике значення для забезпечення потреб народного господарства у тваринній продукції має продуктивність тварин, а саме:
· жива вага однієї голови худоби, що йде на м`ясо;
· надій молока на одну корову;
·

 
 

Цікаве

Загрузка...