WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → 1. Об’єктивна необхідність та завдання державного регулювання розвитку підприємництва в АПК. 2. Характеристика основних показників розвитку підприємни - Реферат

1. Об’єктивна необхідність та завдання державного регулювання розвитку підприємництва в АПК. 2. Характеристика основних показників розвитку підприємни - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ"
ПЛАН
Вступ
1. Об'єктивна необхідність та завдання державного регулювання розвитку підприємництва в АПК
2. Характеристика основних показників розвитку підприємництва в АПК
3. Механізм державної підтримки та стимулювання розвитку підприємництва в АПК
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Агропромисловий комплекс України - це цілісна народногоспо-дарська система взаємопов'язаних в своєму розвитку галузей, які за-безпечують виробництво сільськогосподарської сировини та продовольства, їх заготівлю, зберігання, переробку і реалізацію населенню.
В АПК розрізняють три сфери діяльності:
- перша сфера - виробництво засобів виробництва для всіх інших галузей, пов`язаних із сільським господарством (тракторне машинобудування, виробництво сільгоспмашин, устаткування для тваринництва, легкої і харчової промисловості тощо);
- друга сфера - сільське господарство: 1) рослинництво (рільництво, садівництво, виноградарство, квітникарство, луківництво); 2) тваринництво (ВРХ, свинарство, вівчарство, птахівництво, бджільництво, конярство, шовківництво, рибне господарство);
- третя сфера - переробка сільськогосподарської сировини (харчова, м`ясо-молочна, легка промисловість та ін.).
Ядром агропромислового комплексу є галузі сільського господарства. У своєму розвитку вони характеризуються певними особливостями; це вплив природно-кліматичних факторів на характер і організацію виробництва, об'єктивна необхідність використання частини виробленої продукції як засобів виробництва, універсальність основного засобу ви-робництва - землі. Усе це зумовлює особливості становлення ринкових відносин в агропромисловому комплексі та особливості його державного регулювання.
1. Об'єктивна необхідність та завдання державного регулювання розвитку підприємництва в АПК
Досвід розвинутих країн, система агробізнесу яких тривалий час формувалась під впливом держави, переконливо засвідчує, що в умовах ринкової економіки життєздатність сільськогосподарських підприємств, ефективність аграрного виробництва і відносна стабільність соціальної сфери в сільській місцевості значно зумовлені державним регулюванням.
Потреба та особливості державного регулювання агропромислового комплексу визначаються низкою об`єктивних чинників: 1) різноманітність природно-кліматичних умов; 2) страхування діяльності сільськогосподарських підприємств; 3) непостійність цін і доходів в агропромисловому виробництві, що залежить від природних чинників і кон`юнктури ринку; 4) конкурентне середовище в сільському господарстві і високий ступінь монополізації в ресурсозабезпечувальних переробних сферах; 5) низька привабливість інвестування аграрного виробництва через специфіку відтворювального процесу; 6) потреба екологізації сільського господарства; 7) особливості формування соціальної інфраструктури села.
Масштаби регулювання, головно, залежать від рівня економічного і соціального розвитку господарства, збалансованості попиту і пропозиції на аграрних ринках. Світовий досвід виділяє наступні напрямки державного регулювання агробізнесу:
1) регулювання цін і фермерських доходів;
2) бюджетне фінансування;
3) кредитування;
4) оподаткування;
5) стабілізація ринку сільськогосподарської продукції.
В умовах, що склалися сьогодні в Україні, з метою розвитку АПК і країни в цілому, крім перерахованих вище напрямів, держава повинна:
1) підтримувати розвиток фермерства;
2) сприяти в реалізації продукції у межах квот і гарантованих цін, які запроваджують органи державної влади;
3) дотувати виробництво окремих видів продукції;
4) підтримувати розвиток аграрного підприємництва;
5) провадити антимонопольну політику;
6) забезпечувати підготовку кадрів, підтримувати розвиток аграрної науки, соціальної інфраструктури.
Результатом розвитку агропромислової інтеграції (АПІ) - синтезу сільського господарства і промисловості - є агропромисловий комплекс.
Агропромислова інтеграція - це органічне поєднання сільського господарства і галузей промисловості, транспорту, торгівлі тощо, які обслуговують сільське господарство, постачають ресурси і доводять його продукцію до споживача.
Агропромислова інтеграція розвивається: 1) вертикально; 2) горизонтально.
Вертикальна інтеграція означає міжгалузеве кооперування підприємств і виробництв між собою (є агропромислові підприємства тощо).
Горизонтальна інтеграція - це система взаємозв`язків між підприємствами однієї галузі (спеціалізованих господарств, мікрогосподарських підприємств тощо).
В наслідок розвитку агропромислової інтеграції, об`єднання і злиття порівняно самостійних ланок з виробництва і переробки сільськогосподарської сировини, доставки її до споживача формується агропромисловий комплекс (АПК). Він є складною виробничою системою. Структуру АПК характеризують за сферами діяльності, інтеграції спеціалізованих їх ланок і територіально.
Метою державного регулювання функціонування та розвитку аг-ропромислового комплексу є забезпечення населення продуктами хар-чування, а також іншими товарами з сільськогосподарської сировини в поєднанні з вирішенням соціальних та економічних проблем АПК в умовах становлення ринкових відносин і багатоукладності економіки.
Держава в особі відповідних органів управління виконує такі функції з регулювання розвитку АПК:
визначає пріоритетні напрями розвитку АПК та пріоритетні напрями спрямування інвестицій на його розвиток;
регулює земельні відносини;
здійснює заходи щодо стабілізації продовольчого постачання; здійснює підтримку пріоритетних галузей і сфер АПК через пряме бюджетне фінансування, механізм дотацій, цільове субсидіювання;
сприяю здійсненню процесів роздержавлення, приватизації та роз-витку нових форм господарювання;
встановлює механізм формування державних замовлень та контрактів на поставку до державних

 
 

Цікаве

Загрузка...