WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Допомога молодим сім’ям при отриманні житла - Реферат

Допомога молодим сім’ям при отриманні житла - Реферат

дату складала 13,4 тис. гривень.
При цьому Фонд не обмежував видатки на своє утримання.
Поняття "обслуговування кредитних ресурсів" та, відповідно, вичерпний перелік послуг, що входять до сукупності операцій, пов'язаних з обслугову­ванням кредитів, наданих Фондом молоді для будівництва житла, нормативно не визначені.
Аналіз фактичних витрат Фонду свідчить, що видатки на обслуговування кредитних ресурсів спрямовувалися виключно на утримання та зміцненняматеріально-технічного забезпечення правління Фонду та його відділень.
Встановлений норматив у розмірі 6 відс. кредитних ресурсів для їх обслуговування є економічно необ?рунтованим, що спричиняє відволікання і неефективне використання коштів державного бюджету, призначених на вирішення житлових проблем молоді.
Капітальні видатки на надання кредитів
Робота Кабінету Міністрів України щодо розподілу державних централізованих капітальних вкладень у 2003 році розпочалася лише в травні, а фактичний розподіл їх затверджено тільки в кінці серпня 2003 року.
За пропозицією Фонду (лист від 16.11.2003 № 314) з посиланням на відсутність у деяких ре?іонах відповідної кількості платоспроможних позичальників на визначені об?єкти будівництва до розподілу постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2003 № 1881 внесені зміни. Капітальні видатки по ре?іонах розподіляються непропорційно відносно кількості молодих сімей, які подали анкети для отримання пільгового кредиту.
Помісячний план асигнувань кредитних ресурсів сформований Міністерством фінансів України нераціонально, за залишковим принципом і, до того ж, Держказначейством України своєчасно не виконувався. При цьому впродовж травня-серпня 2003 року Держказначейство не дотримувалося одночасності фінансування видатків по КЕКВ 1170 та 4000.
Фінансування капітальних видатків на надання кредитів розпочалося тільки у липні замість квітня і проводилося не в обсязі затверджених місячних призначень.
Всього по КЕКВ 4000 перераховано з державного бюджету у 2003 році Фонду 65,8 млн. грн., тобто, в повному обсязі до затверджених призначень, у тому числі в четвертому кварталі 48,8 млн. грн., що складає 74,1 відс. річного фінансування.
Отже, планування та фінансування видатків, пов'язаних з наданням пільгових кредитів, передбачалося та здійснювалося за залишковим принципом, в основному, в кінці року, що зумовлювало знецінення, неефективне та нераціональне використання цих коштів внаслідок інфляційних процесів та вкладання їх у будівництво у зимовий період із порівняно високою вартістю будівництва.
Згідно з п. 52 Положення, у випадку несвоєчасного фінансування, Фонд має право резервувати 15 відс. кредитних ресурсів для забезпечення ритмічності фінансування будівництва, з обов'язковим їх освоєнням до кінця фінансового року. Всього до резервного фонду в кінці року спрямовано капітальних видатків по КЕКВ 4000 5,1 млн. грн, із них повернутих ре?іонами, як невикористані протягом року 2,3 млн. гривень. Станом на 01.01.2001 ці кошти знаходилися на рахунку Фонду. Формування резервного фонду в кінці фінансового року не пов'язане із забезпеченням ритмічності фінансування будівництва, а є порушенням п. 57 Положення, оскільки кошти цього фонду до кінця року повинні бути освоєні, і є нічим іншим, як способом приховування бюджетних коштів від списання до державного бюджету.
Перевіркою встановлено, що фінансування видатків на надання кредитів здійснювалося за суб?єктивним принципом і не пов'язане із затвердженням правлінням Фонду рішень відділень про надання кредитів. Наприклад, Донецькому ре?іональному відділенню понад обсяги, затверджені правлінням Фонду, перераховано у 2003 році 345,6 тис. грн., із яких в кінці року ним повернуто, як невикористані, та зараховано до резервного фонду 144 тис. грн. або 41,8 відс. зайво перерахованих коштів; Сумському ре?іональному відділенню перераховано у 2003 році 3,6 млн. грн, із них зайво, майже 0,8 млн. грн., яким повернуто в кінці року та зараховано до резервного фонду невикористаних 1,2 млн. грн. або 34 відс. профінансованих коштів. Херсонське ре?іональне відділення із профінансованих 2,1 млн. грн. повернуло в кінці 2003 року до резервного фонду, як невикористаних, 0,8 млн. грн. кредитних ресурсів або 37,1 відсотка. Це означає, що Фонд не аналізує і не здійснює оперативного контролю за потребою та станом використання кредитних ресурсів у ре?іонах і необ?рунтовано спрямовує значні кошти у ре?іони, які мають залишки неосвоєних ресурсів.
Отже, управління кредитними ресурсами як на стадії планування, розподілу, так і фінансування є неефективним і не спрямованим на оперативне вкладення їх у будівництво для забезпечення молоді житлом.
За даними Фонду, станом на 01.01.2003, бажання одержати пільгові довгострокові кредити виявили 44620 молодих сімей та 3954 одиноких молодих громадян. У 2003 році Фондом укладено 1160 кредитних угод та надано кредитів на загальну суму 60,7 млн. гривень.
Правовідносини учасників процесу кредитування молодіжного житлового будівництва, причетних до управління кредитними ресурсами, їх обслуговування та використання, будуються за такою схемою:
Правовідносини Фонду і позичальника
Правовідносини Фонду і позичальника врегульовані відповідно до Положення кредитною угодою, форма і зміст якої затверджені рішенням Правління Фонду від 03.06.98, протокол № 4, де визначені права, обов?язки та відповідальність сторін за неналежне виконання взятих зобов?язань.
При цьому окремі норми Положення та кредитної угоди не узгоджуються між собою або з іншими нормативними актами.
Сума кредиту визначається Фондом як 90 відс. вартості житла, розрахованого відповідно до п.18 Положення і включає витрати на його страхування в період будівництва (реконструкції), 10 відс. позичальник сплачує із власних коштів. При цьому згідно з п. 19 Положення позичальник не менше 5 відс. власної частки сплачує до укладення кредитної угоди, решту при остаточному розрахунку за будівництво. Однак, відповідно до п. 34 Положення статус позичальника, тобто права і обов?язки, пов?язані з отриманням кредиту, виникають у кандидата тільки після підписання кредитної угоди. У зв?язку з цим, вимога щодо сплати позичальником не менш 5 відс. вартості будівництва квартири безпосередньо до укладення кредитної угоди, є неправомірною, оскільки зазначена умова повинна бути і, фактично, є складовою обов'язків позичальника за кредитною угодою, відповідно, і сплата цього внеску позичальником повинна здійснюватися після укладення кредитної угоди.
Використана література:
1. Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".
2. Молодіжні проблеми сьогодні і завтра. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...