WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Контроль за оплатою платежів до фонду соціального страхування і витрачання коштів - Реферат

Контроль за оплатою платежів до фонду соціального страхування і витрачання коштів - Реферат

проживання у робочих органах відділень Фонду у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення (далі органи реєстрації Фонду).
Страхувальники - юридичні та фізичні особи - набувають статусу платників страхових внесків до Фонду з дня їх реєстрації в органах реєстрації Фонду.
Після реєстрації страхувальника видається повідомлення, в якому проставляється його реєстраційний номер.
Для обліку надходжень та здійснення видатків Виконавчій дирекції ФСС ТВП, виконавчим дирекціям відділень у відповідних територіальних органах Державного казначейства України відкриваються рахунки. Зазначені рахунки відкриваються на ім'я виконавчої дирекції за балансовим рахунком № 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000р. №119, зі змінами та доповненнями .
Між виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчими дирекціями відділень та органами Державного казначейства укладаються договори про обслуговування коштів, узгоджується порядок проходження страхових коштів через казначейські рахунки.
Страхувальники зобов'язані вести облік коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням тапохованням і своєчасно надавати органам реєстрації Фонду звітність щодо цих коштів.
Облік розрахунків з Фондом страхувальники відображаю на субрахунку 652 "Розрахунки за соціальним страхуванням".
За кредитом субрахунку 652 відображаються нараховані зобов'язання по сумах страхових внесків, які кореспондуються з дебетом рахунків 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" тощо.
Страхувальники, які використовують для визначення витрат рахунки класу 8 "Витрати за елементами" нарахування страхові внесків до Фонду відображають по дебету субрахунку 822 "Відрахування на соціальне страхування" та по кредиту субрахунку 65 "Розрахунки за соціальним страхуванням".
Нарахування страхових внесків у бюджетних установах відображається по дебету відповідного рахунку класу 8 "Витрати" та по кредиту субрахунку 652.
За кредитом субрахунку 652 відображаються також суми:
- пені, штрафів за несвоєчасну сплату страхових внесків кореспонденції з дебетом рахунків обліку фінансових результаті або розрахунків з винними особами;
- одержаної часткової плати за путівки - у кореспонденції дебетом рахунку "Каса".
- одержані від органу Фонду у випадках перевищення витрат на сумою нарахованих страхових внесків - у кореспонденції з дебетом рахунку "Банк".
При перерахуванні коштів до Фонду як підприємствами - суб'єктами підприємницької діяльності, так і бюджетними установам дебетується субрахунок 652 та кредитується відповідний рахунок класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".
Утримання із заробітної плати внесків до Фонду відображаються в обліку по дебету субрахунку 661 "Розрахунки за заробітної "латою" та по кредиту субрахунку 652.
Страхувальники щоквартально складають у двох примірниках наростаючим підсумком з початку року звіт за формою № 4-ФСС ТВП (додаток 9) із зазначенням у ньому сум, нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень, а також сум, витрачені, на виплату допомоги та здійснення інших заходів, фінансування яких проводиться за рахунок коштів Фонду.
Звіт страхувальника-роботодавця подається за підписами керівника та головного бухгалтера і завіряється печаткою страхувальника, а добровільно застрахованої особи - за її особистим підписом.
Один примірник звіту за формою № 4-ФСС ТВП не пізніше 12 числа (річного - до 15 числа) наступного за звітним періодом місяця подається до органу реєстрації, другий - залишається в бухгалтерії страхувальника.
Робочі органи Фонду ведуть облік виконання бюджету Фонду відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку коштів соціального страхування.
Фінансові звіти про виконання бюджету соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності робочими органами Фонду складаються за формою № 6-ФСС. Звіти подаються щоквартально.
Фонд щорічно подає Кабінету Міністрів України звіт про виконання бюджету Фонду за минулий рік і оприлюднює його в засобах масової інформації.
Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів здійснюють страхувальники, виборні органи профспілкових організацій на підприємстві, в установі, організації, комісії (уповноважені) із соціального страхування на підприємстві та органи Фонду.
Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" одним з джерел формування фонду, який створений для управління страхуванням на випадок безробіття та акумуляції страхових внесків, є суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону та Закону України "Про зайнятість населення", інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення.
Список використаної літератури
1. Конституція України: Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Голос України. - 1996 - 13 липня.
2. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням Закон України від 18 січня 2001 р. N 2240-III
3. Базилевич В.Д.,Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Знання,1998.
4. Василенко Л.І., Масленникова Т.О. Державні цільові фонди: Навч. Посібник. - К.: КНТ - ЕУ, 2002.
5. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. Посібник. - К.: Вища шк.,1997. - 386с.
6. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К.: Центр Навчальної Літе-ратури, 2003. -с.312.

 
 

Цікаве

Загрузка...