WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Органи управління Пенсійного фонду України та їх основні функції - Реферат

Органи управління Пенсійного фонду України та їх основні функції - Реферат

осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених порушень законодавства пропорядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду та порядку їх використання;
4) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності документи, що підтверджують приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду та Накопичу вального фонду; 5) порушувати відповідно до законодавства справу про банкрутство підприємства, установи, організації або вносити пропозицію щодо скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності в разі систематичної несплати ними страхових внесків; 6) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом; 7) стягувати з платників страхових внесків несплачені суми страхових внесків; 8) отримувати безоплатно від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформацію про показники, що застосовуються для розрахунку довічних пенсій; 9) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; 10) у разі виявлення порушень порядку нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, використання коштів Пенсійного фонду звертатися в установленому законом порядку до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та податкової міліції; 11) укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 12) здійснювати інші функції, передбачені законодавством.
Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана: 1) до 1 квітня наступного за звітним періодом року складати річний звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду, подавати його правлінню Пенсійного фонду і Наглядовій раді Пенсійного фонду, а після його затвердження - офіційно оприлюднювати; 2) щорічно до 1 серпня складати проект бюджету Пенсійного фонду на наступний рік та подавати його на затвердження правлінню пенсійного фонду; 3) здійснювати функції щодо призначення (перерахунку),забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування і виплати пенсій та надання соціальних послуг; 4) здійснювати адміністративне управління Накопичу вальним фондом; 5) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи правління Пенсійного фонду і Наглядової ради Пенсійного фонду; 6) здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням страхувальниками та застрахованими особами вимог закону; 7) здійснювати підготовку та офіційне оприлюднення щорічних актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 8) забезпечувати організацію і своєчасне внесення відомостей про страхувальників і застрахованих осіб до системи персоніфікованого обліку; 9) здійснювати контроль за достовірністю поданих страхувальниками і застрахованими особами відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку тощо.
6. Наглядова рада Пенсійного фонду
Наглядова рада Пенсійного фонду (далі - Наглядова рада)створюється з метою здійснення контролю за виконанням Пенсійним фондом законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, статутних завдань та цільового використання коштів пенсійного фонду.
До Наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній кількості представники від держави, застрахованих осіб і роботодавців. Представники від держави призначаються та відкликаються кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) і відкликаються сторонами самостійно. Призначення, обрання (делегування) членів Наглядової ради здійснюється не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення повноважень відповідних членів Наглядової ради.
Члени Наглядової ради здійснюють повноваження на громадських засадах. Строк повноважень членів Наглядової ради становить шість років. Член Наглядової ради не може бути призначений або обраний (делегований) до складу Наглядової ради більше двох строків підряд. Член Наглядової ради достроково відкликається за поданням сторони, представником якої він є, у разі: систематичного невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків; подання заяви про вихід зі складу Наглядової ради; якщо він перестав бути представником відповідної сторони; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; неможливості виконання покладених на нього обов'язків за станом здоров'я, підтвердженої відповідним медичним висновком; припинення громадянства України або виїзду за межі України на постійне місце проживання. Повноваження члена Наглядової ради припиняються в разі його смерті.
Наглядову раду очолює голова. Голова Наглядової ради та два його заступники обираються зі складу членів Наглядової ради строком на два роки почергово від представників кожної сторони.
Головою Наглядової ради не може бути представник тієї сторони, представником якої є голова правління Пенсійного фонду.
Висновок
Отже, управління Пенсійним фондом здійснюється на основі паритетності представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців.
Органами управління Пенсійного фонду є правління та виконавча дирекція Пенсійного фонду. Вищим органом управління Пенсійного фонду є правління. Правління Пенсійного фонду формується на основі паритетності представників держави, застрахованих осіб і роботодавців.
Наглядова рада Пенсійного фонду створюється з метою здійснення контролю за виконанням Пенсійним фондом законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, статутних завдань та цільового використання коштів пенсійного фонду.
Використана література:
1. Державні фінанси України. Посібник. - К., 2003.
2. Питання Пенсійного фонду України - постанова КМ України від 4 липня 1994 р. // ЗП України. - 1994. - №9. - С.229.
3. Сташків Б. Пенсія як об'єкт правовідносин в соціальному забезпеченні // Право України. - 1998. - №11. - С.89-93.
4. Сивак С. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і пенсійна реформа // Право України. - 1997. - №12. - С.70-74.
5. Соціальне страхування в Україні. Посібник / За ред. Філіпова К.І. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...