WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Бюджетний процес - Реферат

Бюджетний процес - Реферат

державного боргу; тощо), прогнозними показниками зведеного бюджету; переліком пільг по податках і зборах з розрахунком втрат доходів; зведення і структуру фінансових зобов'язань із державного боргу; переліком інвестиційних програм; доповіддю про хід виконання державного бюджету України у поточному році; проектами кошторисів всіх державних цільових фондів; поясненнями головних розпорядників до проекту державного бюджету; інші необхідні матеріали).
3. Порядок складання проекту державного бюджету і місцевих бюджетів. Пояснююча записка до проекту бюджету
Перед складанням державного бюджету Верховна Рада приймає бюджетну резолюцію, яка визначає основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Бюджетна резолюція повинна бути прийнята не пізніше 1 червня, або 1-го наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради.
З доповіддю про основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем'єр-міністр України або Міністр фінансів. Проект основних напрямів бюджетної політики на наступний рік повинен містити пропозиції Кабінету міністрів України щодо:
- граничного розміру дефіциту (профіциту) бюджету у відсотках до прогнозного річного обсягу ВВП,
- частки прогнозного річного обсягу ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет України,
- граничного обсягу державного боргу та його структури,
- питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках державного бюджету і коефіцієнтів вирівнювання длямісцевих бюджетів,
- питомої ваги капітальних вкладень у видатках державного бюджету та пріоритетних напрямів їх використання,
- взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами в наступному періоді,
- зміни до законодавства, прийняття яких є необхідними для реалізації бюджетної політики держави,
- переліку основних розпорядників коштів державного бюджету,
- захищеності статті видатків бюджету:
1). зарплата працівників бюджетних установ,
2). нарахування на заробітну плату,
3). придбання медикаментів,
4). забезпечення продовольчим харчуванням,
5). трансферти місцевих бюджетів,
6). трансферти населення, пов'язані з соціальним захистом і соціальним забезпеченням.
Принципи формування місцевих бюджетів:
- обґрунтування необхідного поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди,
- видаткові повноваження, які мають бути відображені в бюджетній резолюції.
Формування видаткової частини здійснюється на основі фінансових нормативів. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - це гарантований державою, в межах наявних бюджетних ресурсів, рівень фінансового забезпечення, повноважень Ради Міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовують для визначення обсягу місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів. Ці фінансові нормативи диференціюються по областях, районах.
Після прийняття бюджетної резолюції Кабінет Міністрів України організовує складання проекту державного бюджету. Для цього доводить до представницьких і виконавчих органів такі показники:
- проектні нормативи відрахувань від регулюючих доходів,
- розміри дотацій і субвенцій з державного бюджету України,
- перелік видатків, які передбачають передати з держаного бюджету обласним бюджетам, а також містам Києву і Севастополю,
- для складання проекту бюджету здійснюється розробка основних макроекономічних показників: ВВП, Національний дохід, зведений баланс фінансових ресурсів держави, баланс доходів і видатків населення, платіжний баланс, валютний план. дані показники розробляються до 1 червня і складаються Міністерством економіки. Проект державного бюджету розробляє Міністр фінансів, який до 15 серпня повинен подати складений державний бюджет у зведений бюджет на розгляд Кабінету міністрів. Розглянутий Кабінетом міністрів проект державного бюджету подається на розгляд Президенту, який повинен подати до Верховної Ради проект бюджету з відпрацьованими додатками:
- макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України,
- зведений баланс фінансових ресурсів України,
- обсяг централізованих державних капіталовкладень з розрахунками та обґрунтуваннями ,
- загальні показники зведеного бюджету.
Порядок складання місцевих бюджетів усіх рівнів входить в компетенцію Ради Міністрів АРК, державних адміністрацій і виконавчих комітетів.
Висновки
Бюджетний процес носить нормативний і директивний характер. В Бюджетному кодексі України дано визначення . Бюджетне планування - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.
Таким чином бюджетний процес складається з наступних стадій:
a. складання проекту бюджету;
b. розгляд проекту бюджету;
c. затвердження бюджету;
d. виконання бюджету.
Задачі бюджетного планування:
· забезпечення необхідними фінансовими ресурсами програм економічного і соціального розвитку;
· виявлення резервів і джерел додаткових капіталів у фізичних і юридичних осіб для виконання задач, передбачених бюджетом;
· визначення доходів по окремих джерелах поступлень із загального обсягу доходів бюджету;
· визначення видатків бюджету по видах затрат, цільовому призначенню і загальному обсягу видатків;
· розподіл доходів і видатків бюджетної системи між окремими ланками бюджетної системи;
· утворення державних, матеріальних і бюджетних резервів;
· здійснення контролю за фінансовою і господарською діяльністю підприємств і установ.
При цьому складання і виконання бюджету - це функція виконавчої влади, а розгляд і затвердження - це функція законодавчої влади.
Список використаної літератури
1. Бюджетний кодекс України. - К.: "АрТек",2001.
2. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. - К.: Наукова думка, 1997.
3. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. - К.: НІОС, 1998.
4. Пасічник Ю.В. Бюджетна система: Навчальний посібник. - Черкаси: Відлуння. - 1999.
5. Юрій С.І. Бюджетна система України.: навчальний посібник. - К.: НІОС, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...