WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Грошово-кредитна політика в інвестиційно-інноваційному процесі - Реферат

Грошово-кредитна політика в інвестиційно-інноваційному процесі - Реферат

спалахи очікувань зростання інфляції та знецінення гривні, які значною мірою посилюють ажіотаж на грошовому і валютному ринках, впливають на підвищення кредитних ставок та гальмують розвиток реального сектору економіки.
Поступове зменшення облікової ставки НБУ і доведення її рівня, вищого від рівня інфляції у річному обчисленні на 3-4 відсоткові пункти, з метою активізації кредитування, в тому числі довгострокового, сприятиме зменшенню відсоткових ставок за кредити, підвищенню рівня доступності кредитів, поліпшенню фінансового стану підприємств, пожвавленню виробництва.
Підтримка необхідної ліквідності комерційних банків допоможе забезпечити їх стабільність, довіру до них з боку вкладників та можливість оперативного реагування самих банків на зміни тенденцій і процесів в економіці України.
Розширення мережі застосування розрахунків за допомогою кредитних карток при розрахунках за товари і послуги дасть можливість підвищити ефективність регулювання грошового обігу та використання грошової маси.
Укладання відповідних угод з країнами Східної Європи про проведення торгів з гривні в цих країнах та їх валют в Україні для зміцнення позицій гривні в Європі та активнішої участі України у світових інтеграційних процесах, розширення мережі валютних бірж, проведення на них операцій з "м'якими" валютами, а також збільшення кількості бірж, що торгують похідними фінансовими інструментами (ф'ючерси, опціони тощо), відкриття нових валютних бірж у західному та східному регіонах України дастьзмогу активізувати валютний ринок у цих промислових регіонах і проводити валютні операції суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за вигіднішим обмінним курсом, вибираючи ту біржу, курс на якій сприятливіший. Використання для розрахунків з партнерами з країн Східної Європи їхніх національних валют збільшить обсяги міжнародної торгівлі. Проведення безпосередньої конвертації гривні в "м'які" валюти дасть можливість заощадити кошти, які втрачаються при застосуванні подвійного обміну за посередництва вільноконвертованої валюти. Розширення ринку торгівлі похідними фінансовими інструментами дасть змогу ефективніше перерозподіляти та використовувати тимчасово вільні кошти.
Виконання зобов'язань перед МВФ та Світовим банком щодо здійснення послідовної політики, спрямованої на зменшення рівня інфляції та стабілізацію грошового обігу для оздоровлення національної економіки, окрім загального позитивного впливу на економіку, сприятиме офіційній реструктуризації боргу України перед цими організаціями.
За рахунок зміцнення довіри до гривні з боку резидентів та нерезидентів, зменшення дефіциту державного бюджету та утримання інфляції на рівні, що не заважає діловій активності, відбудеться збільшення обсягів інвестицій в економіку України, частки довгострокових капіталовкладень та залучення іноземних кредитів, що має привести до зростання національного виробництва.
Послідовне і неухильне виконання таких заходів сприятиме подоланню кризових явищ під час трансформації економіки України та створенню надійних передумов для стійкого економічного зростання.
Основними заходами щодо розвитку фондового ринку на сучасному етапі можуть бути:
o поліпшення ситуації на ринку облігацій внутрішніх державних позик;
o розвиток інфраструктури фондового ринку України; розвиток ринку корпоративних цінних паперів;
o вдосконалення законодавства з розвитку фондового ринку;
o вдосконалення системи торгівлі цінними паперами;
o ширше запровадження вексельної форми розрахунків між суб'єктами господарської діяльності та банківськими установами;
o чітке визначення функцій національної депозитарної системи й контролю за їх виконанням, створення системи моніторингу фондового ринку України;
o забезпечення постійного інформування населення про стан справ на фондовому ринку через засоби масової інформації;
o вихід України на міжнародні фінансові ринки капіталу. Доцільно вжити термінових адміністративних заходів антикризового характеру, що стосуються активного залучення фізичних осіб до придбання державних цінних паперів з метою збільшення частки внутрішніх джерел для фінансування тимчасових та системних бюджетних дефіцитів.
Участь НБУ на первинному ринку державних цінних паперів повинна обмежуватися сумою визначеного дефіциту державного бюджету, який має фінансуватися за рахунок кредитної емісії. На вторинному ринку державних цінних паперів Національний банк, за відповідних умов, повинен здійснювати операції з метою регулювання грошової маси в обігу та забезпечення реальної вартості цінних паперів як важливого індикатора економічного розвитку.
Список використаної літератури
1. Федоренко В. Г. і К°. Інвестування. Зайнятість. Освіта. - К.: Науковий Світ, 2002.
2. Федоренко В. Г. і К°. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: - К.: Науковий Світ, 2003.
3. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. -К.: МАУП, 1999.
4. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. - К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.
5. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1997. - № 2.
6. Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управління корпоративними правами // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. - № 2.
7. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. - К: Знання, 1998.
8. Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. - № 2.
9. Федотова М. А. Доходи предпринимателя. - М.: Финансьі и статистика, 1993.-96 с.
10. Чернявский А. Д. Организация управления в условиях рыночных отношений. -К.:МЗУУП, 1994.
11. Чернявский А. Д. Современные тенденции развития организационных форм управлення в Украине // Персонал. - 1997. -№4. - С. 3-7.
12. Чернявский А. Д. Трансформация организационных форм управления в процессе развития рыночных отношений // Персонал. - 1996. -№2. - С. 22-36.
13. Шевчук В. Я. Умови ефективного інвестування в будівництві. - К.: Будівельник, 1991. -112 с.
14. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Уряд, кур'єр. - 1996. - № 62. - 2 квіт. - С. 5.
15. Щекин Г. В. К разработке концепции управления современным обществом // Персонал. - 1999. - № 1. - С. 1-23.
16. ЩукінБ. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...