WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методи розрахунку потреб ресурсів - Реферат

Методи розрахунку потреб ресурсів - Реферат


Реферат на тему:
Методи розрахунку потреб ресурсів
Забезпечення реальності планових обсягів випуску продукції (надання послуг) та ефективності інвестиційного проекту необхідно підтвердити наявністю відповідних матеріальних, трудових та інших видів ресурсів. При цьому особливу увагу слід звернути на вигідність територіального розміщення інвестиційного проекту в ресурсному середовищі; наявність необхідних компонентів для забезпечення виробництва; наявність основних постачальників матеріальних ресурсів і можливість їх оперативної зміни в умовах виникнення непередбачуваних ситуацій; близькість сировинних ресурсів і розв'язання транспортних проблем; якість сировини; наявність енергетичних ресурсів; забезпеченість виробництва трудовими ресурсами й вирішення проблеми підготовки кадрів.
Цей розділ бізнес-плану доцільно будувати за такими окремими фак-торами забезпечення виробництва:
o сировина, матеріали, енергетичні ресурси;
o виробничі площі, устаткування, технології;
o трудові ресурси, їх підготовка та вирішення соціальних питань. Розглядаючи кожний з перелічених факторів, необхідно правильно
визначити загальні потреби в тих чи інших ресурсах і детально описати джерела їх надходження.
Методи розрахунку ресурсів
Для розрахунку потреб у сировині, матеріалах використовують загальновідомі методики планування. Наприклад, загальну потребу в матеріалах визначають за формулою
м = мп + мр + мз-мв,
де Мп - потреба в матеріалах для виконання виробничої програми; М - потреба в матеріалах для виконання ремонтних робіт; Мз - матеріальні запаси; Мв -матеріали, одержані в результаті власного виробництва.
Потребу в матеріалах на плановий випуск можна визначити кількома методами:
o нормативним
м = пвнм,
де Пв - плановий обсяг випуску продукції; Нм - норма витрат матері-алів на одиницю продукції; o ресурсним
де В - виробнича програма випуску; Км - питома вага цього матеріалу у складі продукту, %; Кг - плановий вихід готової продукції; o за допомогою динамічних коефіцієнтів
Визначення джерел ресурсів
Джерела надходження ресурсів підтверджуються угодами з основними постачальниками та договорами про наміри. Зведені дані про забезпеченість випуску основними видами сировинних та енергетичних ресурсів можна оформити у вигляді табл. 23.
Визначення виробничих потужностей
Розглядаючи питання забезпечення проекту виробничими потужностями, потрібно враховувати такі чинники:
o наявність виробничих приміщень, споруд; необхідність нового будівництва, розширення;
o технологію виробництва, її прогресивність, необхідність придбання зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау;
o потребу в устаткуванні, джерела надходження та основні якісні показники.
Забезпеченість виробництва трудовими ресурсами нині в Україні не викликає великих проблем завдяки надлишку робочої сили. Інше питання - кваліфікація працівників, зниження трудомісткості, охорона праці.
Тому, складаючи бізнес-план, слід не тільки зазначити загальну потребу в робочій силі відповідних професій і кваліфікації, а й розглянути такі питання:
o підготовка й підвищення кваліфікації працівників;
o поліпшення нормування й оплати праці, підвищення зацікавленості працівників у зниженні трудомісткості та підвищенні якості виробів;
o організація робочих місць, чітке визначення функцій, раціональна спеціалізація, контроль трудової та технологічної дисципліни;
o заходи щодо забезпечення нормальних умов та охорони праці (безпека праці, санітарно-гігієнічні умови, заходи щодо запобігання виробничому травматизму, мінімізації загазованості, запиленості, контакту зі шкідливими речовинами, а також боротьби з шумом, вібрацією та іншими негативними явищами, що можуть впливати на здоров'я та психічний стан працівників).
Організація реалізації інвестиційного проекту
У цьому розділі бізнес-плану мають бути викладені юридичні питання, структура й організація управління як на стадії здійснення капітальних вкладень, так і в період експлуатації об'єкта інвестування.
Необхідно визначити організаційно-правову форму реалізації інвестиційного проекту. Він може бути реалізований у межах організаційно-правової форми ініціатора чи інвестора шляхом створення нового підприємства (акціонерного товариства, спільного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю). Слід визначити основні причини й переваги, що зумовлюють вибір саме такої юридичної форми, зазначити основних працівників, їхню частку у статутному капіталі, методику розподілу доходів від діяльності.
Якщо інвестиційний проект намічається реалізовувати за участю державного капіталу, потрібно роз'яснити систему підпорядкованості та межі втручання вищих органів у господарську діяльність підприємства.
Далі рекомендується описати структуру управління та відносини між учасниками під час реалізації інвестиційного проекту. Це стосується насамперед якісного складу управлінських кадрів замовника, які здійснюватимуть оперативне керування проектом.
Організація експлуатації об'єкта інвестування
Важливо навести організаційну структуру управління на стадії експлуатації, тобто після введення в дію об'єкта інвестування. Схематично можна зобразити основні управлінські підрозділи нового підприємства, їх підпорядкованість і взаємозв'язок, а також описати кандидатури й ділові риси керівного складу.
В окремому розділі бізнес-плану можна відобразити план (стратегію) маркетингу, де розглядаються питання активізації ринку, стратегії ціноутворення, збуту, реклами, сервісу. Ці питання виокремлюються в самостійний розділ у таких випадках:
o у разі виходу на ринок з принципово новим видом продукції, послуг;
o при реалізації продукції за межі означеного регіону, її експорту;
o за високого рівня конкуренції на відповідному товарному ринку регіону.
В інших випадках питання, пов'язані зі збутом продукції, відображаються в розділі "Аналіз ринку", що було зроблено в описі типової структури бізнес-плану.
Інвестиційні ризики та форми їх

 
 

Цікаве

Загрузка...