WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Страхування і фінансові інвестиції - Реферат

Страхування і фінансові інвестиції - Реферат


Реферат на тему:
Страхування і фінансові інвестиції
Одним з основних джерел внутрішніх інвестицій є страхування. Виникнення і розвиток страхування були підпорядковані основному його призначенню - задоволенню різноманітних потреб людини через систему страхового захисту від випадкових небезпек. У страхуванні реалізуються певні економічні відносини, що виникають між людьми у процесі виробництва, обігу, обміну й споживання матеріальних благ.
Негативні прояви стихійного характеру сил природи й суспільства, пов'язані з матеріальними втратами, сприймаються людьми насамперед як випадкові події, однак їх періодичне настання свідчить про те, що вони мають об'єктивний, закономірний характер, пов'язаний із суперечностями економічних відносин і проблемами техногенного характеру.
Відшкодування збитку, викликаного руйнівним характером взаємодії сил природи й суспільства, породжує необхідність встановлення певних відносин між людьми щодо запобігання, подолання й обмеження руйнівних наслідків стихійних лих. Такі об'єктивні відносини людей, що спрямовані на забезпечення безперервного і безперебійного виробничого процесу, на підтримання стабільності й стійкості досягнутого рівня життя, становлять економічну категорію страхового захисту. Специфіка страхового захисту визначається такими ознаками:
o випадковий характер настання стихійного лиха чи іншого прояву руйнівних сил природи;
o вираження збитку в натуральній або грошовій формі;
o об'єктивна потреба у відшкодуванні збитку;
o реалізація заходів щодо запобігання і подолання наслідків конкретної події.
Сутність економічної категорії страхового захисту полягає в акумулюванні та витрачанні ресурсів для захисту від впливу ризиків і відшкодування пов'язаних з ними витрат.
Внаслідок усвідомлення людиною і суспільством загалом необхідності страхового захисту формувалися страхові інтереси, через які почали виникати певні страхові відносини.
Змістом страхових відносин було створення й використання ресурсів страхового фонду незалежно від конкретної форми його організації.
У міру розвитку суспільства страхові відносини дістали цивільно-правове закріплення, що дало змогу регулювати їх правовими методами.
Згідно із Законом України "Про страхування" "страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян
та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)" (Уряд, кур'єр. -1996,18 квіт.).
Відшкодування збитків здійснюється з коштів страхового фонду, що перебуває у віданні страхової організації. Об'єктивна потреба в страхуванні зумовлюється тим, що збитки іноді виникають унаслідок руйнівних факторів (стихійних сил природи), що не передбачають цивільно-правової відповідальності. У такій ситуації неможливо стягувати збитки, і вони "осідають" у майновій сфері самого потерпілого. Заздалегідь створений страховий фонд може бути джерелом відшкодування збитку. Страхування доцільне тільки тоді, коли передбачені правовідносини страхувальника і страховика страхової події (ризики) викликають значну потребу в грошах. Страхові відносини закріплюються в письмовій формі - договорі страхування - як цивільно-правова угода.
З огляду на те, що страхування характеризується багатьма специфічними поняттями, велика увага приділяється класифікації страхування.
В основу класифікації покладено відмінності у сферах діяльності страхових компаній, у підходах щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, у визначенні об'єктів страхування, обсягів страхової відповідальності, у формах здійснення страхування тощо.
Найважливішим є поділ страхування на дві великі сфери діяльності залежно від спеціалізації страховки: страхування життя і загальні види страхування. Така класифікація важлива з точки зору вибору страховика.
Сприяючи розвитку заощаджувальних видів страхування, держава у такий спосіб впливає на вирішення соціальних проблем. Розглянемо основні функції страхування.
Інвестиційна функція. Через формування страхового фонду вирішується проблема інвестицій тимчасово вільних коштів у банківські й інші комерційні структури, вкладання коштів у нерухомість, придбання цінних паперів тощо. З розвитком ринку страхування удосконалюватиметься і розширюватиметься механізм використання тимчасово вільних коштів. У країнах з розвинутою ринковою економікою страховики більшу частину прибутку одержують не від страхової діяльності, а від інвестиційної. Основне завдання страховиків - збільшити кількість страхувальників і використати страхові премії для інвестиційної діяльності.
Превентивна функція (попередження страхового випадку або зменшення наслідків страхової події). Передбачає широкий комплекс заходів, у тому числі фінансування заходів щодо недопущення чи зменшення негативних наслідків страхових випадків, стихійних лих. Сюди також належить правовий вплив на страхувальника, закріплений в умовах укладеного договору страхування і спрямований на його дбайливе ставлення до застрахованого майна.
Ризикова (випадкова) функція. Страхування завжди прив'язане до можливості настання страхового випадку, тобто страхуванню притаманний випадковий характер відносин. При настанні страхового випадку, обумовленого договором або законом, страховик звертається до страхувальника з вимогою про відшкодування наслідків ризику.
Створення страхових фондів (резервів) і їх використання. Страхування можливе, якщо у страховика є кошти для покриття збитків. Страховий фонд (капітал) створюється з внесків страхувальників як плата за ризики, що їх беруть під свою відповідальність страхові компанії.
Страхування передбачає замкнутий перерозподіл збитку за допомогою спеціалізованого грошового страхового фонду, утвореного за рахунок страхових внесків. При страхуванні виникають перерозподільні відносини щодо формування і використання цього фонду. Право на відшкодування збитку мають тільки ті особи, що є учасниками формування страхового фонду. Відшкодування збитку через зазначену функцію здійснюється фізичним чи юридичним особам у рамках наявних договорів страхування. Порядок відшкодування збитку визначається страховими компаніями виходячи з умов договорів страхування і регулюється державою (ліцензування страхової діяльності). За допомогою цієї функції реалізується об'єктивний характер економічної необхідності страхового захисту.
Страховий фонд може формуватися як в обов'язковому, так і в добровільному порядку. Держава, виходячи з економічної і соціальної обстановки, регулює розвиток страхової справи в країні.
Згідно із Законом України "Про страхування" договори добровільного страхування укладаються відповідно до правил страхування. Правила страхування при добровільній формі страховик розробляє самостійно длякожного виду страхування. Правила страхування визначають загальні умови і порядок здійснення того чи іншого виду добровільного страхування. Добровільне страхування передбачає, що всі моменти договору страхування визначаються згодою сторін.
Список використаної літератури
1. Федоренко В. Г. і К°. Інвестування. Зайнятість. Освіта. - К.: Науковий Світ, 2002.
2. Федоренко В. Г. і К°. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: - К.: Науковий Світ, 2003.
3. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. -К.: МАУП, 1999.
4. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. - К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.
5. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1997. - № 2.
6. Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управління корпоративними правами // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. - № 2.
7. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. - К: Знання, 1998.
8. Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. - № 2.
9. Федотова М. А. Доходи предпринимателя. - М.: Финансьі и статистика, 1993.-96 с.
10. Чернявский А. Д. Организация управления в условиях рыночных отношений. -К.:МЗУУП, 1994.
11. Чернявский А. Д. Современные тенденции развития организационных форм управлення в Украине // Персонал. - 1997. -№4. - С. 3-7.
12. Чернявский А. Д. Трансформация организационных форм управления в процессе развития рыночных отношений // Персонал. - 1996. -№2. - С. 22-36.
13. Шевчук В. Я. Умови ефективного інвестування в будівництві. - К.: Будівельник, 1991. -112 с.
14. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Уряд, кур'єр. - 1996. - № 62. - 2 квіт. - С. 5.
15. Щекин Г. В. К разработке концепции управления современным обществом // Персонал. - 1999. - № 1. - С. 1-23.
16. ЩукінБ. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.
17. Эклунд К. Эффективная экономика - шведская модель. - М.: Экономика, 1991. -349 с.
18. ЯкушинЛ. С. Строительство инвестиции//экономика стрва. -1991. - № 4. - С. 59-62.

 
 

Цікаве

Загрузка...