WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Структура бізнес-плану інвестиційного проекту - Реферат

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту - Реферат

відпрацьованих продуктів газових печей; 3) уловлювання пилу і відходів під час обробки матеріалів; 4) індивідуальний захистпрацівників.
7.2. Шляхи розв'язання зазначених проблем; 1) застосовуватиметься замкнута технологія водопостачання; 2) газові печі будуть обладнані спеціальними каталізаторами; 3) технологічний процес передбачає автоматизоване управління виробничим устаткуванням; на машинах і виробничому устаткуванні буде встановлено спеціальні пиловловлювачі, витяжки; 4) устаткування буде обладнане очисними пристосуваннями, працівники - відповідними засобами індивідуального захисту.
8. Оцінювання ризиків та форми їх страхування
8.1. Основні види ризиків; 1) ризик на стадії будівництва; 2) ризик на стадії експлуатації; 3) ризик невисокої ліквідності.
8.2. Оцінювання ризиків і форми їх страхування в період будівництва; 1) ризик неправильного вибору підрядника оцінювався за
допомогою спеціальних розрахунків, для вибраного БМУ "Промбуд " він є найменшим; 2) ризик непоставки устаткування страхується відповідними санкціями, що передбачаються в договорах із постачальниками; 3) ризик нестачі фінансових ресурсів мінімізується можливістю одержання кредитів у банку.
8.3. Оцінювання ризиків і форми їх страхування в період експлуатації: 1) ризик невиходу на експлуатаційну потужність у встановлені строки обмежений простою технологією виробництва; 2) ризик збуту продукції мінімізується високими потребами на продукцію в західному регіоні, збільшенням увізного мита, ставок акцизного збору, ПДВ на аналогічну імпортну продукцію.
8.4. Можливості "виходу" з програми на окремих стадіях реалізації інвестиційного проекту: 1) на стадії будівництва - середня можливість "виходу", що зумовлюється використанням типових проектів на будівлі та споруди; 2) після завершення будівництва до монтажу устаткування - висока ліквідність через можливість пристосування будівель і споруд та переорієнтації їх на випуск інших видів продукції; 3) після монтажу устаткування - ліквідність низька: специфічне устаткування зумовлює неможливість переорієнтації на інше виробництво.
9. Фінансовий план
9.1. Графік потоку інвестицій (із щорічною розбивкою): подано в табл. ЗО у розрахунку на три роки експлуатації.
9.2. План доходів і витрат під час експлуатації (із щорічною розбивкою): подано в табл. 31 із щорічною та щоквартальною розбивкою.
9.3. Поріг беззбитковості інвестиційного проекту: згідно з розрахунками поріг беззбитковості визначено за умови реалізації щонайменше 2000 тис. кв. м облицювальних матеріалів. Графічне зображення порога беззбитковості ілюструє рис. 43, розрахунки подано в табл. 31.
9.4. Забезпечення ефективності інвестиційного проекту та строки його окупності: середній рівень дохідності-0,33; період окупності - приблизно 3 роки. Показники ефективності інвестицій за роками експлуатації наведено в табл. 32.
10. Стратегія фінансування інвестиційного проекту
10.1. Загальна потреба у фінансових ресурсах: 800 тис. грн.
10.2. Джерела фінансування інвестицій (із щорічною розбивкою): подано в табл. 33; серед них частка власних коштів інвестора - 67,1 %, позичених - 32,5, інших - 0,4%.
10.3. Форми фінансування інвестицій: інвестування здійснювати-меться переважно у грошовій формі, а австрійська фірма "Kreis" пропонує благодійну допомогу у формі безкоштовно наданого устаткування очисних споруд (є договір про наміри).
Коментар
Особливість цього проекту полягає в тому, що він вже має інвестора, дані про якого викладені в першому розділі бізнес-плану.
В окремому підрозділі розглянуто умови транспортування: доставки сировини й матеріалів, відвантаження готової продукції. Важливо врахувати особливості випуску продукції та її якісні показники.
Випуск облицювальних матеріалів пов'язаний з багатьма природоохоронними проблемами (пил, шум, великі обсяги відходів, очищення відпрацьованих продуктів газових печей, води та ін.). У цьому зв'язку зазначені проблеми розглядаються в окремому розділі бізнес-плану.
У сьомому розділі бізнес-плану наведено детальне оцінювання можливих ризиків і шляхів їх страхування. Передбачено також можливості "виходу" з програми реалізації інвестиційного проекту, тобто переорієнтації підприємства на випуск інших видів продукції на різних етапах здійснення інвестиційного проекту.
В окремих розділах розглядаються фінансовий план і стратегія фінансування інвестиційного проекту. В окремих випадках ці показники зводять в один розділ.
До бізнес-плану додаються таблиці та розрахунки, які містять інформацію, пов'язану з вивченням ринку, прогнозуванням випуску продукції, а також розміри грошових потоків, доходів і витрат як на етапі здійснення капітальних вкладень, так і на стадії експлуатації об'єкта. Розраховуються показники ефективності інвестицій, графічно визначається поріг беззбитковості.
Список використаної літератури
1. Федоренко В. Г. і К°. Інвестування. Зайнятість. Освіта. - К.: Науковий Світ, 2002.
2. Федоренко В. Г. і К°. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: - К.: Науковий Світ, 2003.
3. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. -К.: МАУП, 1999.
4. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. - К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.
5. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1997. - № 2.
6. Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управління корпоративними правами // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. - № 2.
7. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. - К: Знання, 1998.
8. Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. - № 2.
9. Федотова М. А. Доходи предпринимателя. - М.: Финансьі и статистика, 1993.-96 с.
10. Чернявский А. Д. Организация управления в условиях рыночных отношений. -К.:МЗУУП, 1994.
11. Чернявский А. Д. Современные тенденции развития организационных форм управлення в Украине // Персонал. - 1997. -№4. - С. 3-7.
12. Чернявский А. Д. Трансформация организационных форм управления в процессе развития рыночных отношений // Персонал. - 1996. -№2. - С. 22-36.
13. Шевчук В. Я. Умови ефективного інвестування в будівництві. - К.: Будівельник, 1991. -112 с.
14. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Уряд, кур'єр. - 1996. - № 62. - 2 квіт. - С. 5.
15. Щекин Г. В. К разработке концепции управления современным обществом // Персонал. - 1999. - № 1. - С. 1-23.
16. ЩукінБ. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.
17. Эклунд К. Эффективная экономика - шведская модель. - М.: Экономика, 1991. -349 с.
18. ЯкушинЛ. С. Строительство инвестиции//экономика стрва. -1991. - № 4. - С. 59-62.

 
 

Цікаве

Загрузка...