WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Президент i Верховна Рада України в контекстi закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв" - Реферат

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв" - Реферат

Аналітичний матеріал. Президент i Верховна Рада України в
контекстi закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв".
Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому
читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто
схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна
з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої
влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi
України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних
документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента.
Враховуючи те, що для скасування поста Президента необхiдно внести
змiни до Конституцiї, тобто набрати бiльше 300 голосiв, що абсолютно
нереально, керiвництво Верховної Ради обрало Iнший шлях, а саме
обмеження реальної влади Президента. Першим i дуже серйозним кроком у
цьому напрямку є якраз прект Закону "Про мiсцевi Ради народних
депутатiв".
Розумiючи чисто полiтичний аспект цього закону, слiд звернути увагу
на так зване "юридичне обгрунтування" саме такої концепцiї побудови
влади в Українi, яка нiби-то вiдповiдає Конституцiї України.
Враховуючи вище викладене, звертаємо увагу Президента України на
небезпечний для структури влади, та й взагалi для розвитку ситуацiї в
Українi, перебiг подiй навколо згаданого закону.
На наш погляд, серйозною пробою сил на обмеження влади
Президента була нарада у Верховнiй Радi з головами рад рiзних рiвнiв,
передусiм обласного, в день приведення до присяги Президента. Для
того, аби не допустити в Українi повернення "радянської системи" i
дати можливiсть Президенту реальноздiйснити реформи, пропонуємо такi
кроки.
1. Президенту України звернутись до Верховної Ради України з
пропозицiєю не приймати закон "Про мiсцевi ради народних депутатiв"
до того часу, коли Президент не внесе на розгляд Верховної Ради
України своєї концепцiї органiзацiї влади в державi.
2. В разi вiдхилення Верховною Радою такої пропозицiї, внести на
розгляд Верховної Ради проект закону "Про структуру державної влади
та мiсцеве самоврядування в Українi (назва умовна), який передбачав
би формування в Українi мiцної президентської влади, поряд з широким
самоврядуванням населених пунктiв. В порядку статтi 103 Jонституцiї
України домагатися негайного розгляду проекту Верховною Радою.
3. Якщо Верховна Рада все ж таки прийме згаданий закон в концепцiї
проекту, використати президентське право вето( стаття 104
Конституцiї). Обгрунтування неконституцiйностi закону викладене вище.
4. Як реальний захiд проти можливостi розвалу виконавчої вертикалi в
державi, та " автономiзацiї областей", пiдготувати Указ про введення
хоча б на рiвнi областей "державних уповноважених" (назва умовна) з
широкими контрольними повноваженнями над дiяльнiстю обласних рад та
їх голiв.
Ми вважаємо, що зараз в умовах кризи, як нiколи потрiбна сильна
президентська влада, тому i звертаємося до Президента України з
пропозицiєю не випустити з поля зору дiй Верховної Ради України,
спрямованих на обмеження президентської влади з допомогою законiв,
таких як закон "Про мiсцевi ради народних депутатiв".
Пiдготовлено робочою групою експертiв. Керiвник Ткачук А.Ф.

 
 

Цікаве

Загрузка...