WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиції та інвестиційний менеджмент - Реферат

Інвестиції та інвестиційний менеджмент - Реферат

матеріально-технічної бази, кваліфікації виконавців, науково-технічного рівня проектних рішень, стану організації та планування інвестиційного процесу, забезпечення його фінансовими ресурсами.
В Україні на сучасному етапі розвитку економіки необхідною умовою ефективності інвестиційної діяльності є відродження фінансово-кредитного та інвестиційного ринків, про що вже йшлося. Економічного підсилення та активізації інвестиційної діяльності можна досягти тільки зі створенням ринку капіталів. Це завдання багатопланове й містить як коротко-, так і довгостроковий аспекти, пов'язані з вирішенням проблеми розвитку ринку акціонерних капіталів і державних цінних паперів. Останнє досягається заохоченням надходжень та інвестицій, а також коштів від приватизації.
У цьому виданні вперше розглядається питання, яке виникає при перебудові, - зв'язок інвестиційної та інноваційної діяльності. Значення інноваційної діяльності для розвитку економіки важно переоцінити. В сучасному світі показники інноваційної діяльності стають визначальними при оцінці економічного рівня розвитку держави. Конкуренція на міжнародному та внутрішньому ринках загострюється, що потребує підвищення уваги керівників корпорацій і фірм до інноваційної діяльності, бо тільки її результати дають змогу створити продукцію, яка б задовольняла зростаючі й мінливі вимоги ринку та забезпечувала високий рівень прибутків корпораціям.
Існуючий механізм інвестиційної діяльності поки що неповний і немає методологічної основи. Не відпрацьовані такі напрями, як фінансовий механізм інвестиційного процесу відтворення капіталу, механізм формування ресурсів і джерел інвестування на підприємстві, формування ринку цінних паперів та ін.
Пропонований підручник має на меті зробити науковий внесок у нову галузь економічної науки - інвестознавство. Таку спробу вже було здійснено у 1998 р. [40] і 1999 р. [41]. Як зазначалося, процес залучення капіталів потребує глибоких спеціальних знань теорії та практики інвестування.
Варто поглибити вивчення процесу нагромадження капіталу, механізму фондового ринку, а також об'єднати економіку будівництва з іншими галузевими економіками у спільний процес, пристосовуючи його до умов господарювання в Україні.
На Міжнародній конференції "Проблеми інвестиційного менеджменту в Україні" (Київ, серпень 1999 р.) автор у своїй доповіді виклав основні напрями цієї ідеї і репрезентував навчальний посібник "Інвестиційний менеджмент" (К.: МАУП, 1999), який учені-економісти (172 особи) одностайно затвердили як основу нової галузі в економічній науці - інвесто-знавства. З одностайною підтримкою ідей, розробок і викладених у посібнику напрямів розвитку нової галузі виступили міністр економіки України, кандидат економічних наук В. В. Роговий, голова Держбуду України В. М. Гусаков, директор Інституту економіки НАН України, член Прези-дії НАН України, академік НАН України 1.1. Лукінов, академік-секретар Відділення НАН України, директор Інституту економічного прогнозування НАН України, академік НАН України В. М. Геєць, директор Інституту економіки промисловості НАН України в м. Донецьку, член-кореспондент НАН України О. І. Амоша.
З метою подальшого розвитку інвестознавства як економічної науки автор та його послідовники видали монографії "Інвестиційні процеси в промисловості України" (2001 р.) та "Міжнародні і правові аспекти інве-стиційної діяльності в Україні" (2002 p.), "Інвестування, зайнятість, осві-та" (2002 р.) та "Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні" (2003 p.), що дало змогу розкрити можливості втілення теоретичних розробок цього підручника у практику економічних справ в Україні.
Автор висловлює щиру подяку за допомогу у здійсненні третього видання пропонованого підручника президенту МКА, МАУП, професору Г. В. Щокіну, віце-президенту з науково-дослідної та методичної роботи, професору М. Ф. Головатому, раднику президента НАН України, академіку НАН України М. Г. Чумаченку.
Список використаної літератури
1. Бершеда Е. Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе. - К.: Наук, думка, 1981. -223 с.
2. Бизнес-план инвестиционного проекта / В. М. Попов, Л. П. Кураков, Г. В. Медведев и др. - М.: Финансыі и статистика, 1997.
3. Бланк И. А. Инвестиционннй менеджмент. - К.: МП "ИТЕМ", ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995.
4. Бобков И. А. Регулирование воспроизводства инвестиций и основного капитала в рыночной экономике. - М.: НИИуправления, 1991. - 256 с.
5. Бочаров В. В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 243 с.
6. Бугаря Н. И., Рогожин П. С, Федоренко В. Г. Рынок, предприятия и предпринимательская деятельность в Украине. - К.: Украрх-стройинформ, 1993. - 120 с.
7. Булгачев С. Н., Гечи М. Инвестиционная политика в капитальном строительстве на новом этапе. - М.: Стройиздат, 1989. - 334 с.
8. Бушуев С. Д., Гурин 3. А. Инвестиционное инструменты проектного менеджмента. - К: УкрИНТЗИ, 1998.
9. ГазибековД., Анеелиди М. Инвестиционная деятельность перед вхождением в рыночную экономику. - Ташкент: Изд-во ТИНХ, 1991. - 74 с.
10. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. - М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1959. - 491 с.
11. Голуб Л. Г, Хямаленс В. О. Как управлять инвестициями // экономика стр-ва. - 1990. - № 12. - С. 14-22.
12. Грегори П. Рынок финансового капитала в СІЛА и проблемы финансирования советских инвестиций // Экономика стр-ва. -1990. - № 12. - С. 23-24.

 
 

Цікаве

Загрузка...