WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Реферат

Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Реферат

1997 рік
1999 рік
Таблиця 2.13
Динаміка процесу виконання доходної частини бюджету Новгородківского району у 1996-1998 роках (тис. грн.)
ДОХОДИ 1996 рік 1997 рік 1998 рік
План Факт Відс-оток
Виконання План Факт Відс-оток
Виконання План Факт Відс-оток
Виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Місцеві податки і збори
49
31
63,27
59
35
59,32
41
43,7
106,59
Надходження коштів від приватизації майна
33
28
84,85
-
-
-
-
-
-
Податок на промисел
-
1
-
3
3
100
3
2,2
73,33
Державне мито 26 28 107,69 60 42 70,00 51 40,1 78,63
Плата за воду 1 1 100 1 1 100 2 1,5 75,00
Податок з вла-сників трансп-ортних засобів
53
41
77,36
110
127
115,46
130
94,2
72,46
Надходження сум від переви-щення розра-хункового фонду споживання
5
4
80,00
2
-
0,00
2
0,3
15,00
Плата за землю 109 93 85,32 458 303 66,16 480 347,3 72,35
Податок за спецвикористу-вання надр
--
-
-
-
1
-
2
1,7
85,00
Збори та інші неподаткові збори
44
56
127,27
98
73
74,49
128
69,9
54,61
ПДВ 800 642 80,25 - - - - - -
Податок на прибуток
345
145
39,13
185
142
76,76
112
39,1
34,91
Прибутковий податок з доходів громадян
148
158
106,76
329
202
61,40
296
262,7
88,15
Позички та ко-шти, отримані за взаємними розрахунками
-
222
--
--
--
--
--
--
--
продовження таблиці 2.13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дотації, одер-жані з облас-ного бюджету
1021
1021
100
1813
1692
93,33
1697,6
1413
83,24
Інші надходження
5
-
0,00
40
32
80,00
38
28,4
74,74
Всього доходів 2639 2461 93,26 3159 2653 83,98 2984,2 2344,2 78,54
Залишки кош-тів на поч. ро-ку, за винятком сум, спрямова-них на покрит-тя витрат
5
5
100
18
8
44,44
-
6
-
Таблиця 2.14
Динаміка процесу виконання видаткової частини бюджету Новгородківського району у 1996-1998 роках (тис. грн)
ВИДАТКИ 1996 рік 1997 рік 1998 рік
План Факт Відс-оток
Виконання План Факт Відс-оток
Виконання План Факт Відс-оток
Виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Соціальний захист та соціальне забезпечення
362
316
87,29
319
281
88,09
654,9
454
69,32
Соціальний захист
247
205
83,00
204
179
87,75
423,5
305,8
72,81
Соціальне забезпечування
115
111
96,52
115
102
88,70
231,4
148,2
64,05
Народне господарство
112
101
90,18
166
153
92,17
186,6
82,2
44,05
Соціально-ку-льтурні заходи
1821
1704
93,58
2015
1592
79,01
1902,3
1632,7
85,83
Освіта 1075 1007 93,67 1199 986 82,24 1079,9 1010,9 90,61
Культура і засоби масової інформації
135
104
77,04
96
76
79,17
77
73
94,81
Охорона здоров'я
609
591
97,04
716
526
73,46
743,9
547,3
73,57
Молодіжні про -грами, фізич-на культура і спорт
2
2
100
4
4
100
1,5
1,5
100
Бюджетна по-зичка видана на закупівлю с/г продукції для регіональ-них потреб
27
29
107,41
150
150
100
-
-
-
Інгі витрати 14 29 207,14 237 200 84,39 77,8 54,7 70,31
Всього видатків
2639 2641 93,26 3159 2653 83,89 2984,6 2344,2 78,54
Оборотна касова готівка
1
1
100
16
5
31,25
8
-
0,00
Рис. 3.3 Співвідношення доходів і витрат на душу населення
місцевих Рад Новгородківського району у 1998 році (грн.)
Таблиця 3.1
Частка місцевих Рад в податкових надходженнях і доходах
місцевих бюджетів у 1998 р. (відсотки)
Місцеві Ради Частка місцевої Ради в податкових надходженнях Частка місцевої Ради в доходах місцевих бюджетів
1 2 3
Селищна:
1. Новгородківська
37,47
43,54
Сільські :
2. Верблюзька
16,32
9,98
3.Вершино-кам'янкька 7,06 4,98
4. Інгуло-Кам'янська 4,27 3,56
5. Куцівська 7,92 10,83
6. Митрофанівьска 6,45 4,45
7. Ново-Андріївська 4,08 4,61
8. Новомиколаївська 3,27 4,36
9. Петрокорбівська 4,61 5,00
10. Спасівька 4,67 4,77
11. Таравська 3,88 3,92
В цілому по місцевих
Радах 100,00 100,00
Таблиця 3.2
Розрахунок сум видатків місцевих бюджетів Новгородківського району, та сумкоштів, переданих до районного бюджету на 1998 рік.
Місцеві ради Населен-ня, чол. Доходи
(податкові надходження, грн
Доходи (податкові надходження) на ду-шу населе-ння, грн. Видатки,
грн Видатки,
На душу населення
грн Коефі-ціент
Податкоз-датності 34,7508 *
* гр. 7 Дотація (+) кошти пе-редані (-)
розрахова-ні за формулою Дотація (+) кошти пе-редані (-) за розрахунками райфін-нвідділу Відхилен-ня плано-вих дота-цій (кош-тів переда-них) відра-хованих, % Видатки (розрахун-кові), грн Відхилен-ня плано-вих вида-тків від розрахун-ків, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Селищна:
1. Новго-родківська 7637 257800 33,7567 189700 24,8396 0,9714 33,7569 -89757,66 -68100 75,87 168042,34 112,89
Сільські:
2. Верблю-зька 2861 112300 39,2520 43500 15,2045 1,1295 32,2510 -49343,95 -68800 139,43 62956,05 69,09
3. В.-Кам'я-нська 1331 48600 36,5139 21700 16,3035 1,0507 36,5127 -19311,17 -26900 139,30 292288,83 74,09
4.І.-Кам'я-нська 899 29400 32,7030 15500 17,2414 0,9411 32,7040 -9619,39 -13900 144,50 19780,61 78,36
5. Куцівсь-ка 1878 54500 29,0202 47200 25,1331 0,8351 29,0204 -13176,99 -7300 55,39 41323,01 114,22
6. Митофа-нівська 1061 44400 41,8473 19400 18,2846 1,2042 41,8469 -21053,42 -2500 118,75 23346,58 83,09
7. Н.-Анд-ріївська 1111 28100 25,2925 20100 18,0918 0,7278 25,2916 -3652,64 -8000 219,02 24447,37 82,22
8. Новоми-колаївська 449 22500 50,1114 19000 42,3163 1,4420 50,1107 -12619,95 -3500 27,73 9880,05 192,31
9. Петро-корпівська 902 31700 35,1441 21800 24,1685 1,0113 35,1435 -11851,92 -9900 83,53 19848,08 109,83
10. Спасів-ська 843 32100 38,0783 20800 24,6738 1,0958 38,0799 -13552,07 -11300 83,38 18547,93 112,14
11. Тарасів-ська 829 26800 32,3281 17100 20,6273 0,9303 32,3287 -8559,26 -9700 113,33 18240,74 93,75
19801 688100 Середні
34,7508 435700 Середні
22,0039 -252403,42 -252400 435706,54

 
 

Цікаве

Загрузка...