WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Реферат

Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Реферат

від 18.02.97р. //Вісник податкової служби.- 1997.- №4.-с.2-6.
37. Про Державний бюджет України на 1997 рік. Закон України від 27.06.97р. //Урядовий кур'єр.- 1997- №138- 139.-с.7- 9.
38. Про Державний бюджет України на 1998 рік. Закон України від 30.12.97р. //Галицькі контракти.-1998.-№2-с.80-101.
39. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22.05.97р. //Доходи і податки.- 1997.- №11- 12.- с. 3- 24.
40. Про місцеві податки і збори. Декрет Кабінету Міністрів від 20.05.93. //Відомості Верховної Ради.- 1993.- №32.
41. Про основні напрями бюджетної політики на 1998 рік Постанова Верховної Ради України від 3.07.97р. //Урядовий кур'єр.- 1997.- №128-129.-с.15-16.
42. Про порядок формування місцевих бюджетів на 1997 рік. Постанова Кабінету Міністрів від 18.10.96р.
43. Рибак В.В. Проблеми формування доходних джерел місцевих бюджетів //Економіка України.-1995.№10.-С.29-38.
44. Родионова В.М. Бюджетная реформа : Содержание и проблемы //Финансы._1994.-№8.-С.3-15.
45. Седов К.В. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы //Финансы.-1995.-№9-С.28-30.
46. Слухай С.В. Становлення системи фінансового вирівнювання //Фінанси України.-1998-№11.-С.15-25.
47. Слухай С.В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин //Фінанси України.-1998.-№12.-С22-32.
48. Фільштейн Л.М. Фінанси України : Навчальний посібник. - Кіровоград: Державне Центрально-Українське видавництво, 1994.-164с.
49. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред Дробоздиной Л.А. - М.: Финансы , ЮНИТИ , 1997. -479с.
50. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. - М.:Финансы и статистика, -1991- 112с.
51. Чирка Д.М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів. //Фінанси України.- 1998.- №1.- С. 22-25.
52. Чуприна О.В.місцеві податки - справа державна //Фінанси України.-1998.-№10.-С.24-25.
?
Додатки
?
Міністерство освіти України
Кіровоградський державний технічний університет
ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
НА ТЕМУ :
Проблеми формування і виконання
місцевих бюджетів
Виконав: студент
групи ФК-94-2
Подплєтній В.В.
Науковий керівник:
к. е. н., доцент
Пальчевич Г.Т.
Кіровоград
1999
Консолідований державний
?
Рис. 1.2 Структура регулюючих доходів
Таблиця 1.2
Співвідношення обсягу місцевих бюджетів із витратами зведеного бюджету
Показники Роки 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996,
млрд.грн 1998
млрд.грн
Видатки, млн. крб.:
- зведеного бюджету 43,8
97,9 1919,7 572
48,8 630
647,0 243
027,0 34,1 31,6
- державного бюджету 22,7 67,2 1193,5 346
86,7 439
585,2 1475
621,1 22,4
21,9
- республіканського бю-джету АР Крим та міс-цевих бюжетів
21,1
30,7
726,2
225
62,1
191
061,8
954
654,9
11,7
9,6
Питома вага видатків у зведеному бюджеті України, відс.:
- державного бюджету
51,7
68,8
62,2
60,6
69,9
61,1
65,4
69,9
- республіканського бю-джету АР Крим та місцевих бюджетів
48,3
31,4
37,8
39,4
30,3
39,3
34,4
30,1
Таблиця 2.1
Структура дохідної частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996 - 1998 рр. (тис. грн.)
Вид податку 1996 рік 1997 рік 1998 рік
Фактично
надійшло Питома вага в загальній сумі доходів, відс. Фактично
надійшло Питома вага в загальній сумі доходів, відс. Фактично
надійшло Питома вага в загальній сумі доходів, відс.
Власні та закріплені доходи 283 11,54 617 23,26 629,3 26,85
Місцеві податки і збори 31 1,30 35 1,32 43,7 1,86
Надходження коштів від приватизації майна 28 1,14 0,00 0,00
Податок на промисел 1 0,04 3 0,11 2,2 0,09
Державне мито 28 1,14 42 1,58 40,1 1,71
Плата за воду 1 0,04 1 0,04 1,5 0,06
Податок з власників транспортних засобів 41 1,66 127 4,79 94,2 4,02
Надходження сум від перевищення розрахун-кового фонду спожи-вання 4 0,16 0,00 0,3 0,01
Плата за землю 93 3,78 303 11,42 347,3 14,8
Збори та інші неподат-кові доходи 56 2,28 73 2,75 69,9 2,98
Плата за спецвикори-стання надр 0,00 1 0,04 1,7 0,07
Інші надходження 0,00 32 1,21 28,4 1,21
Регулюючі доходи 935 37,99 344 12,97 301,8 12,87
ПДВ 642 26,09 0,00 0,00
Податок із прибутку 135 5,49 142 5,35 39,1 1,67
Акцизний збір 0,00 0,00 0,00
Прибутковий податок з громадян 158 6,42 202 7,62 262,7 11,20
Кошти отримані 1243 50,51 1692 63,78 1413,1 60,28
Позички та кошти, от-римані за взаємними розрахунками 222 9,02 0,00 0,00
Дотації, одержані з обласного бюджету 1021 41,49 1692 63,78 1413,1 60,28
Всього доходів 2461 100 2653 100 2344,2 100
Таблиця 2.4
Динаміка норм відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджету Новгородківського району у 1996-1998роках, відсотки
Вид податку 1996 рік 1997 рік 1998 рік
Сільські селищні бюджети
Районний бюджет Бюджет району Сільські селищні бюджети
Районний бюджет Бюджет району Сільські селищні бюджети
Районний бюджет Бюджет району
Регулюючі подат-ки і збори
ПДВ - 100 100 - - - - - -
Податок на прибуток - 60 60 - 70 70 - 70 70
Акцизний збір - - - - - - - - -
Прибутковий податок із доходів шромадян
50
-
50
-
70
70
-
70
70
Закріплені податки
Податки із влас-ників транспорт-них засобів
100
-
100
100
-
100
100
-
100
Плата за землю 60 - 60 60 10 70 60 10 70
Плата за воду - 20 20 - 20 20 - 20 20
Рис.2.2 Частка різних видів доходів в бюджеті Новгородківського
району протягом 1996-1998 років
Таблиця 2.5
Структура видаткової частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996-1998 роках (тис.грн)
Видатки 1996 рік 1997 рік 1998 рік
Фактична
Сума Питома вага в загальній сумі видатків, відс. Фактично
Сума Питома вага в загальній сумі видатків, відс. Фактично
Сума Питома вага в загальній сумі видатків, відс.
Соціальний захист та соціальне забезпечення 316 12,84 281 10,59 454 19,37
Соціальний захист 205 8,33 179 6,74 305,8 13,05
Соціальне забезпечення 111 4,51 102 3,85 148,2 6,32
Народне господарство 101 4,10 153 5,77 82,2 3,51
Соціально-культурні заходи 1704 69,24 1592 60,01 1632,7 69,65
Освіта 1007 40,92 986 37,17 1010,9 43,12
Культура і засоби масової інформації 104 4,23 76 2,87 73 3,11
Охорона здоров'я 591 24,02 526 19,83 547,3 23,35
Молодіжні програми, фізична культурна і спорт
2
0,08
4
0,15
1,5
0,06
Державне управління 282 11,46 277 10,44 120,8 5,15
Бюджетна позичка, ви-дана закупівлю с/г продукції для регіона-льних потреб
29
1,18
150
5,65
--
0,00
Інші видатки 29 0,81 200 7,54 54,7 2,33
Всього видатків 2461 100 2653 100,0 2344,2 100
?
1996 рік

 
 

Цікаве

Загрузка...