WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Основні джерела інвестицій (пошукова робота) - Реферат

Основні джерела інвестицій (пошукова робота) - Реферат

29 березня 2001 р. ФДМУ також планує провести продаж на фондових біржах (ПФТС) 12 підприємств, серед яких ВАТ "Нафто-проммаш", ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського" та ВАТ "Укрвуглепостач".
Завдяки затвердженню цих переліків ФДМУ сподівається надолужити ці втрати. Втім, це буде можливо за умови сприяння Фонду з боку місцевих органів влади, які опікуються тими чи іншими підприємствами, підтримки інших міністерств та відомств, причетних до приватизації, а також підтримки Фонду з боку центральних органів влади.
Переважна частина інвестицій формувалася на рівнігосподарських структур, тоді як у 1991 р. визначальну роль у формуванні інвестиційних ресурсів грала держава.
Переміщення інвестиційної діяльності з централізованих джерел у децентралізовані призвело до деякої втрати управління інвестиційним процесом, до стихійного формування окремих і локальних програм накопичення і відтворення, до використання на ці цілі досить незначних коштів навіть порівняно з тими можливостями, що є в розпорядженні підприємств. Значна частина децентралізовано накопичених коштів не використовується через такі причини: випереджальні темпи подорожчання машин і устаткування; брак матеріальних ресурсів; відсутність належної мотивації до швидкого технологічного відновлення, адже ринкові механізми ще не діють повною силою, кооперація з постачальниками енергоресурсів, сировини, матеріалів і комплектуючих виробів порушена, надійних замовників немає. Тому значна частина грошей залишається нереалізованою, а накопичені фінансові ресурси в кілька разів перевищують реальний обсяг інвестицій. За умови належної ринкової мотивації це дає надію, що у майбутньому можна не тільки підтримувати і розвивати життєво необхідні інвестиційні структури, а й активізувати сам інвестиційний процес.
Для досягнення цієї мети необхідно по-справжньому задіяти регулятори посилення інвестиційної діяльності, стимулювати її не тільки зняттям податків на інвестиції, а й формуванням досить великих бюджетних і позабюджетних інвестиційних та інноваційних фондів, міжгалузевою і міжрегіональною кооперацією та інтеграцією, створенням найсприятливіших умов для іноземних інвесторів. При цьому на структурну перебудову в економіці необхідно спрямовувати близько 50 % довгострокових кредитів банків.
Якщо в Україні не відбудеться фінансова стабілізація, то ми, зрештою, будемо приречені на структурну перебудову за схемою, що властива країнам "третього світу" - повне підпорядкування нашої економіки розвиненим країнам, а звідси випливають усі негативні наслідки розвитку економіки України залежно від інтересів будь-якої розвиненої країни.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР // Уряд, кур'єр. - 1997. - 12 черв.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" від 18 листопада 1997 р. № 639/97-ВР // Закони України. - 1998. - Т. 13. - С 285.
3. Закон України "Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні" від 17 грудня 1993 р. // ВВР України. - 1994. -№6. - С 28-29.
4. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. зі змінами і доповненнями, внесеними законами України від 10 грудня 1991 р. № 1955-ХП, від 5 березня 1998 р. № 185/98-ВР, від 21 травня 1999 р. № 697-XIV.
5. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р. //Закони України. - 1997. - Т. 10. - С 111-118.
6. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України" від 22 лютого 2001 р. № 108/ 2001.
7. Указ Президента України "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" від 12 липня 2001 р. № 512/2001.
8. Декрет Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" від 20 травня 1993 р. // ВВР України. - 1993. - № 28. - С 302-321.
9. Постановление Кабинета Министров СССР "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" от 22 октября 1990 г. № 1072. - М., 1990. - 112 с.
10. Народне господарство Української РСР в 1990 році: Стат. щоріч. - К.: Техніка, 1991.
11. Народне господарство України в 1991 році: Стат. щоріч. - К.: Техніка, 1992.
12. Народне господарство України в 1992 році: Стат. щоріч. - К.: Техніка, 1993.
13. Народне господарство України в 1993 році: Стат. щоріч. - К.: Техніка, 1994.
14. Народне господарство України в 1999 році: Стат. щоріч. - К.: Техніка, 2000.
15. Народне господарство України в 2000 році: Стат. щоріч. - К.: Техніка, 2001.
16. Тематическая подборка материалов по вопросам инвестиционной политики: Законы и постановления. - К.: Информат, 1992. - 200 с.
17. Ближайшие 1000 дней: мероприятия экономической политики для Украины / Нем. консультат. группа по вопр. экономики при правительстве Украины. - К., 1999. - 169 с.
18. Бабищев В. Деякі аспекти обчислення амортизації основних засобів США й України // Бізнес. - 1998. - № 2(48). - С 13-16.
19. Бершеда Е. Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе. - К.: Наук, думка, 1981. -224 с.
20. Бизнес-план инвестиционного проекта / В. М. Попов, Л. П. Кураков, Г. В. Медведев и др. - М.: Финансы и статистика, 1997.
21. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП "ИТЕМ", ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995.
22. Бобков И. А. Регулирование воспроизводства инвестиций и основного капитала в рыночной экономике. - М.: НИИуправления, 1991. - 256 с.
23. Бородюк В. Результативність економічних реформ в Україні // Економіка України. - 1994. - № 7.
24. Бочаров В. В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 244 с.
25. БугаряН. И., Гойко А. Ф., Рогожин П. С, Федоренко В. Г. Рынок, предприятия и предпринимательская деятельность в Украине. - К.: Укр-архстрой-информ, 1993. - 120 с.
26. Булгачев С. Н., Гечи М. Инвестиционная политика в капитальном строительстве на новом этапе. - М.: Стройиздат, 1989. - 334 с.
27. Бушуев С. Д., Гурин Э. А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. -К.: УкрИНТЭИ, 1998.
28. ГазибековД., Анеелиди М. Инвестиционная деятельность перед вхождением в рыночную экономику. -Ташкент: Изд-во ТИНХ, 1991. - 74 с.
29. Ганасенко Н. Моніторинг інвестиційного клімату в Україні // Укр. інвестиційна газ. - 1996. - 19 груд. - С. 29.
30. Ганасенко Н. Політичний ризик інвестиційної діяльності в Україні // Укр. інвестиційна газ. - 1997. - 23 січ. - С. 21.
31. Гилъфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. - М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1959. - 492 с.
32. Голуб Л. Г., Хямаленс В. О. Как управлять инвестициями // Экономика стр-ва. - 1990. - № 12. - С. 14-22.

 
 

Цікаве

Загрузка...