WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Дослідження іноземних інвестицій (пошукова робота) - Реферат

Дослідження іноземних інвестицій (пошукова робота) - Реферат

капітал слабко "працює" на соціально-економічну стабілізацію у країні.
Водночас світовий досвід доводить, що позитивний вплив іноземного капіталу на економіку приймаючої країни досягається лише в тому разі, коли держава-імпортер проводить активну політику, зокрема порівнює потенційну вигоду, яку вона матиме при вирішенні національних господарських і політичних завдань з можливою загрозою суверенітету і незалежності через безконтрольний допуск іноземних інвесторів. Тому держава повинна спрямувати іноземні інвестиції в такі галузі й у такій кількості, що відповідатимуть її довгостроковим інтересам. На жаль, при розробці державних заходів для залучення іноземних інвестицій в економіку України переважає однобічний підхід, що виходить із припущення про винятково позитивний вплив іноземного капіталу.
Іноземні фірми-інвестори зацікавлені, наприклад, в одержанні з України продукції екологічно "брудних" виробництв. При цьому, вкладаючи кошти в українську економіку, вони нав'язують такі схеми фінансування інвестиційних проектів, що стимулюють їх власних товаровиробників. У результаті велика частка іноземного капіталу залучається в Україну в самих невигідних формах, наприклад у вигляді пов'язаних кредитів.
Одержали поширення кредитно-бартерні угоди, відповідно до яких устаткування, необхідне для реалізації проекту, закуповується за рахунок кредиту у країні, що надає цей кредит, а 70-80 %конкурентоспроможної продукції, що буде зроблена на цьому устаткуванні, продається як сплата за кредит. Унаслідок цього вітчизняні підприємства згортають своє виробництво, а імпорт аналогічного устаткування зростає.
Відкидаючи можливість загрози національній безпеці, прихильники такого підходу часто посилаються на досвід США, на які припадає понад 1/5 світових іноземних інвестицій, що еквівалентно 7 % валового внутрішнього продукту цієї країни. Спробуємо розібратися, що ж ховається за наведеними цифрами. Упродовж багатьох десятиліть у США діє налагоджена система державного регулювання у сфері прямих іноземних інвестицій на двох рівнях: федеральному і місцевому. Найважливішим напрямом федерального регулювання є захист інтересів національної безпеки. При цьому з кінця 80-х років тут безпека країни все більше пов'язується не з військовим фактором, а зі станом національної економіки, з підтримкою і посиленням конкурентоспроможності США у світі. Організаційною структурою, що забезпечує контроль за інвестиційними потоками, є Комітет з іноземних інвестицій. У законодавство США було введене виправлення, відповідно до якого президент США наділявся повноваженнями блокувати чи припиняти процеси злиття чи придбання американських фірм, пов'язані з установленням контролю з боку іноземної сторони. Федеральні закони США обмежують чи забороняють іноземну участь в деяких секторах економіки: прибережне судноплавство, внутрішня авіація, будівництво гідроелектростанцій, видобуток корисних копалин на федеральних землях, банківська справа, засоби масової інформації, ядерна енергетика.
Важливим напрямом федерального регулювання іноземного інвестування є захист технологічної бази США. Вона здійснюється через механізм видачі ліцензій на передання технічної інформації іноземній стороні. Ліцензії можуть бути анульовані виходячи із зовнішньополітичних розумінь чи з метою захисту інтересів національної безпеки. Для іноземних фірм ускладнене одержання "сертифіката надійності", обов'язкового для роботи за контрактами, що містять секретну інформацію.
Отже, навіть у країні, що має наймогутніший економічний потенціал, існує розвинена і дуже жорстка система контролю за інвестиційними потоками з метою запобігання втрати контролю над економікою і відповідно усунення загрози національній безпеці.
Різке зниження капіталовкладень є найважливішим індикатором входження економіки будь-якої країни у стан кризи, а пожвавлення інвестиційної активності слугує неодмінною умовою виходу на стійку траєкторію економічного зростання. В українській економіці перший етап цього процесу був значно заглиблений і затягнутий, а другий етап загальмований серйозними прорахунками економічної політики держави. Світовий досвід свідчить, що без активізації ролі держави в інвестиційному процесі шляхом його прямого і непрямого регулювання подолати депресивний стан економіки, відновити і підвищити рівень економічного потенціалу України неможливо.
Список використаної літератури:
1. Ближайшие 1000 дней: мероприятия экономической политики для Украины / Нем. консультат. группа по вопр. экономики при правительстве Украины. - К., 1999. - 169 с.
2. Бабищев В. Деякі аспекти обчислення амортизації основних засобів США й України // Бізнес. - 1998. - № 2(48). - С 13-16.
3. Бершеда Е. Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе. - К.: Наук, думка, 1981. -224 с.
4. Бизнес-план инвестиционного проекта / В. М. Попов, Л. П. Кураков, Г. В. Медведев и др. - М.: Финансы и статистика, 1997.
5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП "ИТЕМ", ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995.
6. Бобков И. А. Регулирование воспроизводства инвестиций и основного капитала в рыночной экономике. - М.: НИИуправления, 1991. - 256 с.
7. Бородюк В. Результативність економічних реформ в Україні // Економіка України. - 1994. - № 7.
8. Бочаров В. В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 244 с.
9. БугаряН. И., Гойко А. Ф., Рогожин П. С, Федоренко В. Г. Рынок, предприятия и предпринимательская деятельность в Украине. - К.: Укр-архстрой-информ, 1993. - 120 с.
10. Булгачев С. Н., Гечи М. Инвестиционная политика в капитальном строительстве на новом этапе. - М.: Стройиздат, 1989. - 334 с.
11. Бушуев С. Д., Гурин Э. А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. -К.: УкрИНТЭИ, 1998.
12. ГазибековД., Анеелиди М. Инвестиционная деятельность перед вхождением в рыночную экономику. -Ташкент: Изд-во ТИНХ, 1991. - 74 с.
13. Ганасенко Н. Моніторинг інвестиційного клімату в Україні // Укр. інвестиційна газ. - 1996. - 19 груд. - С. 29.
14. Ганасенко Н. Політичний ризик інвестиційної діяльності в Україні // Укр. інвестиційна газ. - 1997. - 23 січ. - С. 21.
15. Гилъфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. - М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1959. - 492 с.
16. Голуб Л. Г., Хямаленс В. О. Как управлять инвестициями // Экономика стр-ва. - 1990. - № 12. - С. 14-22.
17. Грегори П. Рынок финансового капитала в США и проблемы финансирования советских инвестиций // Экономика стр-ва. - 1990. -№ 12. - С. 23-24.

 
 

Цікаве

Загрузка...