WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Поліпшення інвестиційного клімату - Реферат

Поліпшення інвестиційного клімату - Реферат

цільового спрямування інвестиційних ресурсів та можливістю її подальшої приватизації.
З метою створення додаткових дієвих стимулів для розширення інвестиційної діяльності, вирішення питань макроекономічної стабілізації та регулювання економіки, поліпшення інвестиційного клімату, зокрема покращення умов діяльності іноземних інвесторів у державі, необхідно прийняти низку нормативно-правових актів, що регламентують:
o концепцію державної амортизаційної політики (ідеться про недосконалість діючої системи нарахування амортизації, оскільки тільки застосування понижуючих коефіцієнтів рівнозначне вагомому підвищенню ставки податку на прибуток підприємств);
o державне фінансування капітального будівництва, що здійснюється на території України;
o порядок конкурсного відбору та оцінювання інвестиційних проектів, за якими передбачається залучення бюджетних коштів;
o інші нормативно-правові акти, що регулюють участь бюджетних коштів в інвестиційному процесі.
Розвитку інвестиційного процесу мають сприяти такі заходи:
o прийняття закону "Про амортизацію" (забезпечить розвиток інвестиційної діяльності в Україні за рахунок поліпшенняамортизаційної політики та стимулювання цільового використання амортизаційних відрахувань);
o активізація Українського державного банку реконструкції та розвитку на забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів;
o прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про державне фінансування капітального будівництва, що здійснюється на території України" (забезпечить сприяння відновленню та розвитку реального сектору економіки, ефективне спрямування обмежених державних ресурсів на пріоритетні напрями загальнодержавного значення);
o прийняття закону "Про будівельні заощадження громадян" і постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок накопичення та використання будівельних заощаджень громадян" (забезпечать правове визначення порядку накопичення та використання будівельних заощаджень населення з метою активізації додаткового джерела інвестиційних ресурсів);
o прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження механізму щодо інвестування у пошук, розвідку і видобування корисних копалин на умовах угод про розподіл продукції" (має забезпечити залучення інвестицій в довгострокові проекти у сфері надрокористування, прискорення розвідки, розробки та видобутку корисних копалин).
Для прийняття таких нормативно-правових актів необхідно скоординувати роботу Міністерства фінансів, Міністерства економіки, НБУ, Держбуду, ДКЦПФРу, ДПА України, Міністерства юстиції та інших державних структур.
Необхідне гнучке застосування засобів державного регулювання інвестиційної діяльності, зокрема державного управління, державного формування інвестицій, а також таких важелів:
o податки, їх ставки і пільги;
o проведення кредитної та амортизаційної політики;
o проведення політики ціноутворення;
o регулювання порядку користування земельними, лісовими та іншими природними ресурсами;
o надання фінансової допомоги у формі дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;
o проведення експертиз інвестиційних проектів тощо.
Із запровадженням законодавчих актів слід створити економічні умови, за яких населення України має стати головним інвестором національної економіки. Для цього необхідно передусім забезпечити умови збільшення доходів населення і зміцнення його довіри до банків, інвестиційних фондів. Треба також створити умови, щоб ринкова модель економіки носила інвестиційний характер, а економіка країни виходила на етап розширеного відтворення переважно інтенсивного типу.
Результативне сприяння зростанню інвестицій має привести до збільшення надходження платежів до бюджету, а отже, до зростання державних інвестицій.
Для цього повинні бути створені сприятливі умови для інвесторів. Критерієм сприятливості умов для інвестування обов'язково має бути прибуток від інвестування. Саме розмір прибутку та сприйнятний строк надійності його отримання повинні визначати вигідність капіталовкладення для інвестора.
Інвестиції мають забезпечити зростання доходів народу України, щоб у майбутньому він став головним інвестором національної економіки. Треба створити умови для того, щоб ринкова модель економіки носила інвестиційний характер, а економіка країни за ефективністю вийшла на перші місця серед країн Європи.
Список використаної літератури:
1. Малий І. Й. Іноземні інвестиції: Зарубіжний досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку України. - К.: Вид-во НДФІ, 1999. - 45 с
2. Матькин Ю. А. Инвестиционная деятельность в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике СССР // Экономика стр-ва. - 1990. - №11. - С. 12-22.
3. Международное право в документах. - М.: Юрид. лит., 1982. - 208 с.
4. Менеджер. - 1993. - № 1. -С. 17.
5. Михайлова Е. В. Финансовый рынок в Российской Федерации. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та экономики и финансов, 1992. - 176 с.
6. Музиченко А. С. Державне регулювання інвестиційної діяльності. -К.: Наук, світ, 2001. - 345 с.
7. Мьоллерс Ф. Прямі іноземні інвестиції в Україну - реальний життєвий досвід // Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. А. Зіденберга, Л. Хоффманна. - К.: Фенікс, 1998.-477 с.
8. НемчинскийА. Б., ЗаикинП. Экономическое обоснование инвестиций в условиях формирования рыночных отношений. - М.: Стройиздат, 1991. -152 с.
9. Николаев В. П. Введение в рыночную экономику строительства. - К.: Бу-дивэльнык, 1991.- 152 с.
10. Оман Ш. Новые формы инвестирования в развивающиеся страны. Вывоз капитала в 80-е годы: новые тенденции и противоречия. - М., 1986. - 112 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...