WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Підтримка інвестиційної діяльності податковою політикою - Реферат

Підтримка інвестиційної діяльності податковою політикою - Реферат

недоліки існуючої податкової системи, а її численні і фрагментарні вдосконалення, що знайшли відбиття у великій кількості поправок до податкового законодавства, прийнятих останніми роками, лише посилили принципове несприиняття діловим середовищем існуючої системи оподаткування.
Багато політиків, економістів, практиків-виробничників піддають серйозній критиці існуючу систему оподаткування в Україні. Аналіз діючої практики оподаткування показує, що становлення і розвиток податкової системи в нашій країні здійснюється методом спроб і помилок, за відсутності серйозної теоретичної основи, без використання великої історичної спадщини економічної думки, зневажаючи надбаннями зарубіжної науки у сфері оподаткування.
Більшість прийнятих упродовж останніх років законів України з питань оподаткування, підготовлених різними суб'єктами законодавчої ініціативи, було спрямовано не на вдосконалення податкової системи, а переважно на розв'язання проблем конкретних галузей економіки чи регіонів і навіть окремих підприємств.
Часта змінюваність законодавчої бази не сприяє поліпшенню економічної ситуації, а навпаки, призводить до фінансових порушень і зловживань, до збільшення тіньового сектору економіки.
Нині податкова система України носить здебільшого фіскальний характер з явно завищеними ставкамиоподаткування, структура цієї системи надміру складна, заплутана, багатоканальна і нестабільна, а тому - недостатньо ефективна.
Сьогодні на вирішальному етапі реформ, коли основним мотивом економічної політики стає безпосередня орієнтація держави на зростання добробуту народу, пожвавлення підприємництва, посилення ринкових регуляторів у стимулюванні відродження національної економіки, назріла гостра необхідність у комплексному реформуванні податкової системи, створенні цілісного, узгодженого, стабільного і раціонального податкового законодавства.
Розв'язати ці проблеми можливо лише шляхом підготовки і прийняття Податкового кодексу, в якому слід реалізувати стратегію розвитку податкової політики в Україні.
Над проектом такого документа в останні два-три роки працювали уряд, народні депутати Україна та інші суб'єкти законодавчої ініціативи.
У проекті Податкового кодексу України, підготовленому урядом, закладені основи формування правового середовища з новою ідеологією оподаткування.
Зазначений законопроект має на меті всебічне регулювання відносин оподаткування, визначає принципи побудови податкової системи, перелік податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що підлягають стягненню до бюджетів усіх рівнів, визначає методику їх обчислення, ставки оподаткування, правовий стан платників податків, порядок адміністрування податків, а також порядок і умови застосування фінансових санкцій до платників податків, які порушують податкове законодавство.
З огляду на реальні можливості нашої країни ряд положень Податкового кодексу спрямований на стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів, а саме поняття "інвестування" відокремлене від поняття імпорту.
Вважаємо, що істотне зниження податкових ставок, зокрема ставки податку на прибуток підприємств, безпосередньо сприятиме залученню в економіку інвестицій як вітчизняних, так і іноземних вкладників. Крім того, у розглядуваному проекті не передбачене будь-яке вилучення амортизаційних відрахувань суб'єктів підприємницької діяльності.
У проекті Податкового кодексу передбачається можливість застосування спеціальних пільгових режимів оподатковування для суб'єктів підприємницької діяльності вільних економічних зон. Це сприятиме активізації залученню в Україну іноземних інвесторів з метою розвитку підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів, постачань на внутрішній ринок високоякісної продукції і послуг, упровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України.
У разі прийняття Податкового кодексу без кардинальних змін і доповнень в нашій державі буде запроваджено оптимальну, чітку, прозору систему оподаткування, яка сприятиме зростанню економіки України, зробить її привабливішою для вітчизняних та іноземних інвесторів.
Список використаної літератури:
1. Степанов Д. В. Державне регулювання економіки і правові аспекти формування ринкових відносин суспільства // Пути реформирования экономики Украины на современной этапе: Сб. науч. тр. Прил. к науч. журн. "Персонал". - 2000. - № 4(9). - С. 195-196.
2. Степанов Д. В., Федоренко В. Г. До питання про іноземні інвестиції в Україні // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 2001. - № 1 (101). - С. 19-21.
3. Степанов Д. В., Федоренко В. Г. Страхування як складова частина інвестиційного процесу // Економіка України. - 2000. - № 12. - С. 80-83.
4. Таеасиев А. М. Основы рыночной экономики. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 94 с.
5. Україна-2000. Приватизація. Інвестиційні можливості // Інвестиційна маркетингова програма. Фонд державного майна України. - К., 2000. - 156 с.
6. Урядовий кур'єр. - 1993. - 12 трав.
7. Урядовий кур'єр. - 2000. - 14 січ.
8. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. - К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.
9. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1999.- 184 с.
10. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1997. - № 2.
11. Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управління корпоративними правами // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. -№ 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...