WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Основні положення Програми розвитку інвестиційної діяльності в Україні - Реферат

Основні положення Програми розвитку інвестиційної діяльності в Україні - Реферат

повернення за будь-яких, навіть форс-мажорних, ситуацій;
o забезпечення стимулювання залучення кредитними установами грошових вкладів населення шляхом кредитування та оплат послуг населенню (навчання дітей у школах, ліцеях та університетах, оздоровчо-профілактичні заходи);
o стимулювання надходжень в банківську систему країни іноземного капіталу (кредити та іноземні інвестиції) тощо. Програмою мають передбачатися заходи щодо пожвавлення інвестиційної діяльності у створених відповідно до законодавства спеціальних економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку, на яких запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності, насамперед на депресивних територіях.
Закономірно також, що до Програми мають увійти заходи щодо стимулювання залучення інвестицій у наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, створення нових і розвитку існуючих техно-парків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів. Це питання, на наш погляд, має стояти на першому місці. А пропозиції стосовно змісту цих заходів мають формуватися місцевими державними адміністраціями, оскільки більшість такого роду об'єктів інвестування перебуває в їх полі зору.
Крім того, у Програмі мають бути обґрунтовані вимоги до використання інвестицій:
1) створення нових робочих місць на підприємствах, що одержують інвестиції;
2) забезпечення в умовах іноземного інвестування конкурентоспроможності продукції на міжнародних ринках;
3) зниження енергоспоживання на одиницю продукції як фактора зменшення її собівартості;
4) послаблення залежності виробничої діяльності підприємств від імпортних ресурсів (сировини, матеріалів, пристроїв);
5) упровадження ресурсозберігаючих і екологічно чистих, безпечних технологій виробництва, зберігання і транспортування продукції.
До Програми також мають увійти заходи, що спрямовують інвестиції на поліпшення транспортної системи України:
o розширення і модернізація транспортної інфраструктури України, зокрема газотранспортної системи;
o зростання обсягів транзитних перевезень;
o створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів на основі активізації залучення інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури, дорожнього господарства, оновлення рухомого складу підприємств транспорту, у тому числі з використанням механізмів концесії, лізингу.
Програмою мають передбачатись також заходи щодо розвитку конкурентного середовища і збільшення надходжень інвестицій у галузі зв'язку, удосконалення тарифного регулювання, сертифікації та стандартизації у сфері надання телекомунікаційних послуг.
В Указі Президента України також відзначена необхідність посилення ефективності процедур банкрутства. На наш погляд, Програма має передбачати розробку механізму залучення інвестицій з метою запобігання цього негативного явища у підприємницькій діяльності. Вкладення коштів з метою фінансової підтримки та розвитку вітчизняних підприємств - це дуже ефективний захід попередження їх банкрутства. Саме іноземні інвестиції можуть допомогти Україні зміцнити фінансове становище тих підприємств, що перебувають на межі банкрутства.
До Програми також мають увійти заходи щодо сприяння впровадженню судової реформи та забезпечення безумовного виконання судових рішень. Зауважимо, що у Програмі ці заходи повинні бути конкретизовані та орієнтовані на інвестиційні процеси з урахуванням їх особливостей.
До Програми також пропонується включити заходи, пов'язані з обмеженням державно-адміністративних регламентацій, які послаблюють залежність інвестиційного процесу від гальмуючого впливу чиновницького апарату. Ці заходи мають сприяти подальшому здійсненню адміністративної реформи, що проводиться з метою вдосконалення та підвищення ефективності державного управління, усунення бюрократичних перешкод і прояв корупції. Натомість мають формуватись і вдосконалюватись партнерські відносини між суб'єктами підприємницької діяльності та органами виконавчої влади на місцях.
Указом Президента України передбачено, щоб при розробці проекту Програми були враховані результати міжнародного форуму
"Шляхи збільшення інвестицій в Україну", проведеного 18 червня 2001 р. під егідою Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні.
Президент також постановив, щоб Кабінет Міністрів України здійснив наступне:
1) проектом закону України про Державний бюджет України на 2002 рік та наступні роки передбачив кошти, необхідні для реалізації Програми;
2) вніс пропозиції щодо започаткування інвестиційних проектів у окремих пріоритетних галузях економіки України під егідою Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні;
3) доповів про затвердження Програми;
4) кожні півроку надавав інформацію про хід виконання Програми. До цих пунктів слід додати пункт про можливість коригування
Програми з метою її поліпшення протягом періоду реалізації з урахуванням досвіду та позитивних результатів, що будуть отримані від реалізації Програми.
Президент доручив Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерству закордонних справ України, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України розробити проект програми "Інвестиційний імідж України". До розробки цього проекту необхідно залучити іноземних членів Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні та координатора зв'язків з іноземними членами цієї Ради, основних іноземних і вітчизняних інвесторів (за їх згодою). Крім того, з метою створення позитивного інвестиційного іміджу України за кордоном необхідно передбачити заходи щодо широкомасштабного висвітлення інвестиційної політики та здобутків України у формуванні сприятливого інвестиційного клімату. Тут слід розкрити конкретні засобиі періоди інформування, його адресати.
Цим Указом Президента України також доручено Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям при підготовці проектів відповідних бюджетів передбачати кошти для реалізації програм збільшення обсягів залучення інвестицій для економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Одночасно необхідно визначити і доходи місцевих бюджетів від залучення ними інвестицій в об'єкти господарювання, що знаходяться на територіях адміністративних одиниць.
Результативність інвестиційного процесу має бути проаналізована на всіх рівнях.
Зазначимо, що поліпшення інвестиційного клімату в Україні та виконання відповідного Указу Президента України можуть принести найвагоміші результати лише за умови, що в Україні складеться економічна ситуація, за якої населення країни стане одним із головних інвесторів національної економіки.
Список використаної літератури:
1. Омелъченко А. В. Іноземні інвестиції в Україні. - К., 1997. - 387 с.
2. Омелъченко А. В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. - К: Юрінком, 1996. - 287 с
3. Орлов П. Державне регулювання обновлення основних фондів // Экономка України. - 1994. - № 6. - С 31; 1998. - № 9. - С. 35.
4. Пиндайк Р., Рубинфелъд Д. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика; Дело, 1992. - 510 с.
5. Радченко В. Нужно ли нам бояться дефицитного бюджета? // Экономика и жизнь.- 1991. - № 46. - С. 9.
6. Райзберг Б. А. Рыночная экономика // Деловая жизнь. - 1993. -№ 1. - С. 5-93.
7. Розвинення фінансово-банківської сфери - шлях до удосконалювання інвестиційної політики / Д. В. Степанов, В. В. Степанова, В. Г. Федорен-ко та ін. // Фондовий ринок. - 2001. - № 2 (204). - С 12-16.
8. Русские биржевые ценности. 1914-1915 гг. / Под ред. М. И. Боголепова. - СПб., 1915.- 138 с.
9. Світова економіка: Підручник / А. Філіпенко, О. Рогач, О. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000. - 582 с.
10. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. - М.: Наука, 1968.
11. Симоненко К. Чему до сих пор не перестает удивляться Всемирный банк // Бизнес. - 1999. - № 9. - 1 марта. - С. 14.
12. Солунский А. М. Организационно-экономические методы совершенствования инвестиционной деятельности в условиях рыночной экономики // Экономика стр-ва. - 1990. - № 2. - 94 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...