WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний проект (пошукова робота) - Реферат

Інвестиційний проект (пошукова робота) - Реферат

місяць. При цьому визначається найоптимальніший розмір партії постачань з урахуванням місткості транспортних засобів доставки та вартості транспортування.
З урахуванням наявних площ складських приміщень визначається оптимальна величина запасів по кожній номенклатурній позиції сировини, матеріалів і комплектуючих. Оптимальність полягатиме в такому виборі обсягів матеріальних запасів, за якого забезпечуватиметься мінімум сумарних витрат (вартість транспортування і зберігання) на одиницю матеріальних ресурсів, що постачаються. Вартовраховувати, що створення кожного додаткового місця зберігання потребує капітальних вкладень, а транспортування буде тим дешевшим, чим більший розмір партії.
Місячний план матеріально-технічного забезпечення виробництва складається для кожної товарної позиції сировини, комплектуючих виробів із зазначенням кількості, що поставляється в цьому місяці, і дати (числа місяця) доставки партії на підприємство. Відповідно до таких місячних планів будується робота служби матеріально-технічного постачання: укладення договорів із постачальниками, організація транспортування і приймання вантажів, вхідний контроль якості, організація розміщення і зберігання матеріально-технічних ресурсів, що надходять.
Як і при прогнозуванні збуту, для ресурсного забезпечення проекту важливим є обґрунтоване прогнозування цін на необхідні матеріальні ресурси для проекту. Помилки в оцінці вартості ресурсного забезпечення проекту збільшуються на кінцевому етапі реалізації, який найбільш віддалений від поточного періоду, коли розроблюється і обґрунтовується проект, як наслідок, об'єктивно якість прогнозу погіршується.
При аналізі чутливості проектів щодо окремих факторів ризику типовим є те, що на першому місці за впливом на загальну прибутковість проекту стоїть прогноз очікуваної ціни реалізації продукції проекту, а на другому - прогноз цін на основні матеріальні ресурси. Еластичність зміни прибутковості проекту у разі зміни цих факторів на 1 % виявляється для проекту найбільшою серед інших факторів (вартість обладнання, вартість проектування, залишкова вартість проекту, вартість підготовки персоналу, кількісні обсяги реалізації продукції тощо). Помилки у прогнозуванні цін збуту та цін на матеріальні ресурси мають найгірші наслідки для інвестування.
Співвідношення цін ресурсного забезпечення і цін збуту продукції проекту формує резерв прибутковості продукції, що розраховується як різниця між витратами на виробництво одиниці продукції та ціною її реалізації. Те саме стосується співвідношення тенденцій зміни цін продажу та цін ресурсів. Бажано, щоб за прогнозом ціни продажу продукції проекту зростали більшими темпами, ніж ціни на ресурси. Це дає додатковий запас фінансової міцності проекту.
Робота із забезпечення проекту ресурсами за рівнем значущості для проекту поступається тільки роботі із забезпечення реалізації продукції.
4. Фінансовий план проекту
Аналіз фінансової спроможності проекту передбачає планування грошових припливів і відпливів по проекту з метою визначення його сумарної вигоди в найліквіднішій, грошовій формі.
Фінансові потоки проекту становлять результативні підсумки керування ресурсами проекту: фінансовими, матеріальними, трудовими. Вони агрегують і відбивають у вартісній формі результативність усіх аспектів проекту. Фінансовий план проекту складається останнім, після розробки інших розділів бізнес-плану, адже він на них ґрунтується. Після фінансового плану розраховуються тільки показники ефективності проекту, які можна вважати продовженням фінансового плану, тому що інформацією для розрахунку ефективності є сконцентровані у фінансовому плані прогнозні грошові потоки.
Фінансовий план проекту містить такі складові:
o прогноз доходів і витрат;
o прогноз грошових потоків протягом терміну реалізації проекту;
o прогноз активів і пасивів проекту (бухгалтерського балансу);
o розрахунок потреби в інвестиційних витратах для реалізації проекту;
o джерела засобів для фінансування проекту, порядок фінансування та обсяги позик, що потрібні для реалізації проекту;
o графіки погашення боргів;
o прогноз фінансового стану базового підприємства.
o обсяги та напрями використання прибутку.
Стосовно "виробничих" проектів особлива увага при аналізі має приділятися рівню спрацьованості організації виробничого процесу і технічного обладнання.
5. Управління проектом
Представлення запланованої системи керування проектом - можливості для цього з'ясовуються через визначення можливостей виробничого менеджменту, на який орієнтований проект, і тих людей, які проект ініціювали, представляють і матимуть право власності на його результати:
o загальний опис питань організації керування проектом;
o процес моніторингу й прийняття рішень, розподіл відповідальності, структура підрозділів проекту і їх взаємна підпорядкованість у процесі керування;
o досвід і кваліфікація майбутніх менеджерів проекту;
o зацікавленість і мотивація менеджерів для роботи в даному проекті;
o організація оплати праці, стимулювання й мотивація для персоналу проекту й виконавців на всіх рівнях;
o належна кваліфікація менеджерів і персоналу для роботи в проекті;
o розробка етапів або робіт, потрібних для здійснення проекту;
o визначення відповідальних менеджерів за кожний етап або за роботу загалом;
o календарні плани та бюджети;
o критерії можливого припинення проекту.
6. Організаційний план проекту містить комплекс питань, пов'язаних з обґрунтуванням реалістичності інвестування з боку адміністративних і юридичних аспектів, узгодженості із зовнішнім середовищем (загальнодержавним, галузевим і регіональним рівнем економіки й умовам для підприємництва).
У цьому розділі наводиться характеристика масштабу і головних ознак проекту:
o склад проекту;
o масштаб, стратегічність проекту;
o відповідність стратегії підприємства;
o період реалізації: характеристика часових параметрів організації проекту, розбивка по періодах і оцінка їх особливостей (підготовчий, період створення інвестиційного об'єкта, період окупності, період отримання чистого прибутку по проекту);
o тип проекту за формою його майбутніх активів, форма відтворення основних фондів;
o галузева орієнтація проекту;
o регіон реалізації (аналіз транспортної й інженерної інфраструктури місця, обраного для реалізації проекту, географічні й регіональні умови для проекту);
o підприємство, на базі якого реалізовуватиметься проект;
o джерела коштів для проекту.
Оцінюється інвестиційна привабливість галузі й регіону, стан та перспективи підприємства, на базі якого планується проект.
До

 
 

Цікаве

Загрузка...