WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний проект (пошукова робота) - Реферат

Інвестиційний проект (пошукова робота) - Реферат

звичайно, поступово замінюється реальними укладеними договорами між учасниками, але як довгостроковий план проект не втрачає свого значення щодо повного здійснення намірів інвестора.
Інвестиційний проект як документований план інвестування складається з таких документів.
1.Економічний опис- бізнес-план і матеріали для його обґрунтування.
2. Технічна документація.
3. Технологічна документація.
4. Контрактне супроводження, тобто набір уже укладених або підготовлених контрактів (договорів) чи більш м'яких форм закріплення майбутніх взаємовідносин між можливими і реальними учасниками проекту.
5. Експертне супроводження як набір експертних висновків, оцінок або інших форм представлення висновків фахівців (фізичних або юридичних осіб), компетентних в оцінці процесів та явищ, з якими буде пов'язана реалізація проекту.
6. Інші документи, їх копії або аналітичні матеріали, що характеризують: учасників проекту, ситуацію на ринку, установчі документи підприємств, копії звітів підприємств про фінансово-господарську діяльність, прогнози, свідоцтва про права власності, нормативно-законодавчі акти державного та місцевого рівня, які впливають на проект.
Проект як план інвестування відіграє важливу роль на етапі прийняття рішення щодо початку реалізації проекту. Рівень конкретності та продуманості проекту залежить від бажання й можливостей інвестора, особливостей сфери інвестування і чинних у країні деяких правил і умов.
Проект є також найбільш наочним засобом інформування щодо намірів інвестора всіх зацікавлених осіб: партнерів, банків, майбутніх споживачів, преси, громадськості, трудового колективу, органів влади, акціонерів.
Економічний аспект проекту у формі бізнес-плану має прийняту структуру розділів, хоча вона може змінюватися залежно від галузевих і регіональних особливостей проекту й бажань інвестора та його партнерів. Як правило, бізнес-план інвестиційного проекту складається з 10-50 і більше сторінок описів, коментарів, розрахунків, обґрунтувань. Можливий склад розділів інвестиційного бізнес-плану наведено нижче.
Взаємозв'язок між ними ілюструє рис. 5.2.
1. Основні положення проекту: резюме
Цей розділ є концентрованим викладом основної ідеї проекту: продукція, інвестиції, технологія виробництва, фінансові потоки, маркетингова стратегія, можливі учасники, очікувані результати. Мета першого розділу - за п'ять хвилин зацікавити й переконати в перевагах проекту, заохотити до подальшого ознайомлення з проектом.
Інші розділи інвестиційного проекту ґрунтовно і послідовно розкривають зміст проекту за головними аспектами, планують дії щодо реалізації проекту.
2. Маркетинговий план проекту
Завдання маркетингового плану проекту - прогнозування попиту на продукцію і можливих цін на ринку, план забезпечення збуту. Цілком імовірні помилки в прогнозах поводження ринку після виходу на нього продукції проекту і відповідна розбіжність у прогнозах місткості ринку щодо продукції проекту.
Прогнози попиту вимагають постійних коригувань навіть уже в ході реалізації проекту. Прогнозування змін у технології, доходах споживачів, цінах на сировину й матеріали досить невизначене за результатами, особливо на тривалу перспективу. Тому маркетинговий план повинен мати достатній запас міцності в оцінці майбутнього попиту, щоб непередбачені коливання ринкової кон'юнктури не позначилися негативно на прибутковості проекту.
Те саме стосується й ринкової стратегії, стосовно якої завчасно слід розробити заходи щодо нейтралізації значних змін у ситуації на ринку:
1. Опис ринкових якостей продукції проекту: o опис продукції проекту;
o порівняння з Іншими продуктами, представленими на ринку;
o конкурентоспроможність продукту проекту;
o можливості посилення конкурентних якостей продукту проекту.
2. Дослідження майбутнього ринку продукції проекту:
o оцінка рівня конкуренції й типу ринку;
o учасники ринку;
o аналіз ситуації на ринку;
o динаміка цін на ринку за останні два роки;
o ціноутворюючі фактори;
o адміністративні елементи на ринку.
3. Аналіз попиту на продукцію проекту:
o споживачі продукції;
o потреба в продукції;
o оцінка платоспроможності підприємств-споживачів (чи населення);
o експорт продукції;
o умови для експорту (тарифи й правила);
o прогноз попиту на глибину проекту.
4. Аналіз пропозиції:
o обсяг виробництва;
o виробники продукції;
o імпортери продукції;
o обсяг імпорту;
o співвідношення імпорту та внутрішнього виробництва;
o тарифи й правила для імпорту продукції;
o прогнози пропозиції на глибину проекту.
5. Обґрунтування стратегії й методів реалізації продукції:
o канали реалізації;
o методи і прийоми реалізації;
o рекомендована цінова політика;
o організація реклами;
o ринкова стратегія.
Під час опрацювання маркетингового розділу досліджуються:
1) повнота і комплексність маркетингових заходів щодо проекту;
2) розробленість і привабливість продукції проекту. Репутація підприємства і продукції;
3) правильність вибору цінової політики;
4) план просування товару на ринок;
5) ефективність зв'язку продавця і покупця. Організація роботи із споживачами (особливо постійними) продукції проекту;
6) організація збуту продукції;
7) опис ринку продукції проекту і його можлива реакція на продукцію проекту;
8) використані методи прогнозування попиту. Можлива конкуренція з боку товарів-замінників;
9) організація впливу на ринок для адаптації продукції проекту; 10) оцінка ключових факторів успіху продукції проекту (якість,
організація продажу, можливість розробки нових продуктів, репутація підприємства, реклама, витрати виробництва, ціна, фінансова стійкість підприємства).
3. Матеріально-технічне забезпечення проекту
Так само як і ринкова стратегія проекту, мають бути відпрацьовані питання забезпечення проекту необхідними матеріальними ресурсами. Потрібно проаналізувати не тільки поточного стан, а й спрогнозувати зміну сировинних (для проекту) ринків на всю його глибину.
Під календарні плани виробництва готуються аналогічні за деталізацією календарні плани матеріально-технічного забезпечення виробництва кожного виду продукції, представленого в планах виробництва. Вони оформлюються у формі шахових таблиць-матриць, де ліва частина містить номенклатурні позиції сировини і матеріалів, необхідних для виробництва щодня (чи на зміну). З урахуванням щоденної потреби в сировині, матеріалах, комплектуючих виробах і прийнятих норм мінімально необхідних запасів складаються плани закупівлі й завезення сировини, матеріалів і комплектуючих виробів на

 
 

Цікаве

Загрузка...