WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний ризик (пошукова робота) - Реферат

Інвестиційний ризик (пошукова робота) - Реферат

максимальні збитки не перевищать очікуваний прибуток за проектом.
3. Критичний ризик пов'язаний з такими можливими втратами інвестора, які роблять проект несприйнятним для нього. Наприклад, інвестор ризикує тим, що продукція не матиме попиту, не продаватиметься, і інвестор може втратити не тільки прибуток від інвестування, а й частину своїх активів проекту (інвестованого капіталу).
4. Ризик катастрофічного рівня можливий у випадках, коли існує ймовірність втрати всього інвестованого капіталу. Це може бути банкрутство проінвестованого підприємства (компанії, фірми), його ліквідація, розпродаж майна проекту або втрата активів унаслідок аварій, пожеж, вибухів.
У відносному вимірі ризик може бути визначений як величина збитків, віднесена до якоїсь бази (це можуть бути витрати на виробництво, вартість основних ресурсів тощо). Наприклад, ризик того, що витрати на виробництво одиниці продукції перевищать ціну реалізації, що за місяць збитки перевищать 10 % інвестованого капіталу, що витрати на відновлення обладнання перевищать 20 % його вартості і т. ін.
Загальноприйнятим є методичний прийом кількісного оцінювання рівня ризику через розрахунок рівня невизначеності можливих змін показників ефективності проекту в майбутньому в умовах тих чи інших несприятливих для проекту подій. Проводяться варіантні розрахунки окремого показника ефективності проекту (іноді за допомогою ПЕОМ отримуються десятки тисяч прогнозних варіантів реалізації проекту) і на основі коливань відхилень варіантів від їх середньої величини визначають рівень невизначеності проекту.
Таким показником може бути рівень середньоквадратичного відхилення (?) або коефіцієнт варіації (?).
Для розрахунку рівня ризику проводиться серія розрахунків.
1. Крім базового очікуваного прибутку за проектом (наприклад, NPV), визначаються варіантні значення обраного показника результативності інвестування при різних можливих ситуаціях у майбутньому. Кількість таких розрахунків позначимо п, а прогнозний показник
NPV для кожного розрахунку NPVt, де і = 1,2, ..., ?. Кількість варіантів може бути необмежене великою. Комп'ютерна техніка дає змогу здійснювати розрахунки з бажаною кількістю та точністю.
2. Визначається середнє значення обраного показника результативності інвестування з усіх проведених варіантних розрахунків NPV·.
або
де Pt - імовірність майбутніх умов, що відображені г'-м варіантом розрахунку;
? - кількість розрахованих варіантів показника ефективності проекту.
Середньоквадратичне відхилення варіантних показників від їх середнього значення
4. Розраховується коефіцієнт варіації (?), який визначає ступінь відхилень варіантів від середнього значення показника:
Можна вважати, що прийнятним буде таке інвестування, при якому коефіцієнт варіації становитиме менше 10 %. Іншими словами, за даним проектом можливі відхилення від запланованої дохідності на 10 % (і в більший, і в менший бік).
За коефіцієнтом варіації можна порівнювати проекти й обирати менш невизначені, тобто менш ризиковані, з більшою надійністю прогнозів за проектом. Меншому коефіцієнту варіації відповідає проект з меншим ризиком.
Використання наведених формул для розрахунку рівня ризику за проектом проілюструємо на такому прикладі.
За трирічним інвестиційним проектом прогнозується загальний приведений прибуток у розмірі 400 тис. грн (песимістичний прогноз), 450 тис. грн (найвірогідніший прогноз) і 540 тис. гри (оптимістичний прогноз). Треба визначити рівень ризику (тобто невизначеності) при прогнозуванні прибутку за даним проектом.
Визначимо рівень ризику за проектом через оцінку невизначеності прогнозних варіантів прибутку. Розрахуємо середньоквадратичне відхилення прогнозів від середнього розміру прибутку і коефіцієнт його варіації.
Середня величина очікуваного прибутку від проекту за трьома варіантами
Середньоквадратичне відхилення
Коефіцієнт варіації
Отже, рівень ризику в даному разі може бути представлений як значення коефіцієнта варіації 12,5 %. Прийнятним рівнем ризику вважається коефіцієнт варіації до 10 %. Однак це відносний орієнтир, і в кожного інвестора має бути своя верхня межа у вигляді коефіцієнта варіації - очікуваної невизначеності при інвестуванні.
Якщо в інвестора є також інший проект з такими самими показниками дохідності, але з коефіцієнтом варіації 7 %, то перший проект може бути відхилений як більш ризикований.
Рівень ризику в інвестуванні може досліджуватися різними методами.
1. Аналіз чутливості результату інвестування на зміну тих показників, які формують кінцевий результат проекту.
2. Розробка різних сценаріїв ходу реалізації проекту й розрахунок відповідних показників ефективності інвестування.
3. Проведення багатьох розрахунків результативності інвестування на основі математичної моделі проекту.
Чутливість проекту до різних факторів, що впливають на дохідність проекту, визначається так:
o розраховується базовий варіант проекту щодо показників дохідності, або прибутку, або терміну окупності, або іншого показника результативності проекту;
o вносяться зміни у величину якогось показника, що визначає рівень доходів за проектом. Це можуть бути, наприклад, ціна реалізації продукції, прогноз кількості продукції для продажу, вартість одиниці сировини, ставка орендної плати, вартість обладнання, витрати на оплату праці, вартість оборотних коштів тощо;
o знову розраховується показник результативності проекту;
o визначається еластичність показника результативності проекту щодо дослідженого фактора;
o фактори ризику ранжуються за значенням коефіцієнта еластичності впливу цього фактора;
o показникам, які найбільшою мірою впливають на результат проекту, приділяється особлива увага при розробці бізнес-плану інвестування.
За цим методом оцінюється важливість впливу окремих факторів (ціна реалізації, собівартість, обсяг виробництва, вартість обладнання тощо) на загальну прибутковість проекту і відповідно до результатів вживаються заходи щодо більш ґрунтовного опрацювання інвестиційних планів, що сприятиме зниженнюризикованості, пов'язаної з виявленими факторами.
Аналіз прогнозних сценаріїв розвитку інвестування за проектом передбачає розробку кількох варіантів ходу реалізації проекту залежно від зовнішніх умов, організації проектного менеджменту, наявних коштів у інвестора тощо. Сценарій - це узагальнений у вигляді основних тез, етапів, подій опис якогось процесу, у даному разі - проекту інвестування. Основна увага у сценарії приділяється логіці розвитку подій та основної лінії, без проробки деталей.
Розрахунки проводяться, наприклад, за трьома сценаріями: базовий розрахунок при середніх найвірогідніших умовах, оптимістичний варіант (при найкращому перебігу подій за всіма факторами, які впливають на дохідність проекту), песимістичний варіант, в який закладаються найгірші можливі ситуації в країні й на конкретному ринку.
Далі порівнюються показники результативності інвестування за різними сценаріями, виявляються найбільш негативні результати і, відповідно, небажані сценарії інвестування. Потім визначаються події та умови, які призводять до таких небажаних сценаріїв, виявляються фактори ризику, готуються плани з нейтралізації факторів ризику з метою виключення небажаних сценаріїв розвитку процесу інвестування.
Метод дослідження ризику на основі статистичних випробовувань полягає в

 
 

Цікаве

Загрузка...