WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Розрахунок ефективності інвестування - Реферат

Розрахунок ефективності інвестування - Реферат

спеціальну методику приведення (дисконтування) грошових потоків за проектом до одного періоду часу (найчастіше до першого або нульового року реалізації проекту, коли здійснюються, власне, інвестиції).
Процес приведення грошових потоків за проектом до єдиного еквівалента має суттєве значення в аналізі інвестиційного проекту, особливо в нестабільних умовах економіки України. Розглянемо ці методичні питання розрахунків. Уведемо позначення:
F(P) - вартість однієї і тієї самої суми активів у майбутньому (F) і на поточний момент (Р);
d- існуюча на фінансовому ринку можливість для нарощування капіталу за допомогою безризикового або малоризикового інструменту (наприклад, ціна річного використання грошей від розміщення капіталу на банківських депозитах). Якщо в кожному році очікуються різні можливості нарощування капіталу, то величина d змінюватиметься з роками і в розрахунках братиметься з індексом порядкового номера свого періоду (року); / - порядковий номер року (або іншого періоду часу, який обрано для врахування зміни вартості грошей), починаючи з першого року інвестування.
Тоді маємо тотожність, яку в інвестиційній практиці розрахунків називають формулою компаундування:
де ( +d)(+d2)...(I +dt)' - коефіцієнт компаундування. За однакових по всіх роках ставок дисконтування маємо:
Щоб перейти від майбутньої спрогнозованої у бізнес-плані інвестиційного проекту суми коштів до її нинішнього еквівалента Р, останню формулу запишемо інакше:
називають коефіцієнтом дисконтування (приведення).
Якщо річні ставки дисконтування різні, формула перерахунку прогнозованих у майбутньому фінансових потоків у поточні еквіваленти матиме вигляд
Річна ставка дисконтування (d) для приведення майбутніх грошових потоків у поточні умови обліку є суб'єктивним показником ставлення інвестора (розрахунки проводяться передусім для нього, тому що саме він ризикує при інвестуванні своїм капіталом і приймає рішення на основі розрахунків переваг проекту) до зміни вартості грошей з часом. Як правило, вважається, що ставку дисконтування можна подати у вигляді суми чотирьох елементів:
o діюча на фінансовому ринку ставка нарощування грошових коштів при використанні безризикових фінансових інструментів (це альтернатива будь-якому проекту інвестування);
o рівень ризику, пов'язаний з нестабільністю економіки країни (для прогнозного періоду вірогідність того, що відбуватиметься подія макроекономічного рівня, через що різко погіршаться показники проекту);
o рівень ризику, пов'язаний саме з проектом, для якого встановлюється ставка дисконтування (вірогідність у прогнозному періоді негативних подій в управлінні проектом, що негативно позначиться на проекті);
o рівень інфляції (приросту цін) у наступному році.
Якщо в розрахунках фінансових потоків від інвестування (у бізнес-плані) враховувалося інфляційне зростання цін (щодо очікуваних доходів і поточних витрат), то в ставці дисконтування треба враховувати четвертий елемент - інфляцію. Якщо бізнес-план розраховувався в єдиних цінах, наприклад останнього року, що не змінювалися за період реалізації проекту, то в ставку дисконтування рівень інфляції не включається.
Визначивши конкретні кількісні оцінки для кожного елемента, інвестор може сформувати рівень ставки дисконтування для розрахуйків. Це буде його власне бачення того, наскільки змінюється вартість грошових коштів з часом.
Наприклад, якщо інвестор обрав ставку дисконтування у 18 %, то це означає, що кожну гривню доходу першого року реалізації проекту він оцінює сьогодні у 85 коп., кожну гривню доходу другого року - у 72 коп. і т. д. Ці цифри випливають з відповідних значень коефіцієнтів приведення:
для першого року
для другого року
для третього року
Крім наведеного вище способу встановлення рівня ставки дисконтування, можуть використовуватися також такі:
1) на рівні середньої дохідності фінансового ринку;
2) на рівні дохідності капіталу, яку сподівається отримати інвестор від свого проекту;
3) на рівні дохідності, яку вже має інвестор від свого бізнесу. Щоб краще розуміти методику приведення грошових потоків до єдиного еквівалента в часі, наведемо кілька прикладів розрахунку.
Розрахунок 6. Якому поточному еквіваленту відповідає сума 200 тис. грн, що її інвестор сподівається отримати впродовж третього року реалізації свого проекту (ставку дисконтування для приведення інвестор бере на рівні 3 % для першого року, 4 % - для другого і 5 % - для останніх трьох років)?
Вартість майбутніх коштів (F) треба привести до поточного періоду СР):
Розрахунок 7. Виробничий проект потребує інвестування 2500 тис. грн і дасть змогу отримувати протягом п'яти років щорічний чистий прибуток у 700 тис. грн. Визначити доцільність такого проекту.
Проект може вважатися доцільним, якщо сума отриманого чистого прибутку за всі 5 років перевищуватиме витрачений капітал. Для порівняння доходи від проекту за кожен майбутній рік треба привести до єдиних умов обліку (до сучасного еквівалента), тобто до того року, коли здійснюється інвестування вартістю 2500 тис. грн.
Нехай у той самий час є можливість інвестувати ті самі 2500 тис. грн на фінансовому ринку в малоризиковані інструменти під 10 % річних. Цю альтернативу виробничому проекту, що розглядається, використаємо як ставку дисконтування при розрахунках:
виробничий проект забезпечить такий приведений дохід:
за 1-й рік
700/(1 +0,1) = 640 тис. грн; за 2-й рік
700/(1+0,1) = 580 тис. грн; за 3-й рік:
700/(1+0,1) = 530 тис. грн; за 4-й рік
700/(1 +0,1) = 480 тис. грн; за 5-й рік:
700/(1+0,1) = 430 тис. грн.
Загалом за весь період проект дасть змогу отримати приріст коштів у сумі 2660 тис. грн, що є загальним приведеним прибутком виробничого проекту за 5 років. Для його отримання треба було ще до першого року витратити 2500 тис. грн. Суми 2660 і 2500 можна порівнювати, тому що вони приведені до одного періоду часу. Чистий приведений прибуток перевищує інвестиційні витрати на 160 тис. грн Тому можна вважати проект доцільним.
Якби ми порівнювали 2500 тис. грн із недисконтованим прибутком, тобто вважали, що кожна гривня доходів незалежно від року отримання має одну цінність, то загальний прибутокдорівнював би 700-5 = 3500 тис. грн. Використання механізму дисконтування майбутніх грошових надходжень є методом більш об'єктивного (реалістичного) порівняння доходу від проекту з урахуванням можливого доходу від найпростішого альтернативного проекту використання тих самих коштів на фінансовому ринку.
Виробничий проект виявився більш рентабельним варіантом використання коштів (2500 тис. грн). Але це ще не кінцевий висновок.
Доцільність проекту має перевірятися іншими показниками та якісним аналізом, у тому числі і за параметром ризику.
Надалі зважатимемо на те, що можливість використання інвестицій просто як вкладання в безризиковий інструмент на фінансовому ринку, що дасть змогу отримати щорічні проценти приросту вкладених коштів, є альтернативним варіантом використання тих самих коштів для будь-якого інвестиційного проекту. Цей принцип покладено в основу методу приведення грошових потоків до одного еквіваленту в часі.
Методологічним принципом оцінки ефективності є порівняння результатів і витрат. Для проектів це означає порівняння обсягів доходів та інвестиційних витрат, що їх забезпечили. Використовується кілька показників, що базуються на різних варіантах співвідношення між доходами й витратами при інвестуванні.
Методологією аналізу доцільності інвестування вважається цілком логічний принцип порівняння інвестицій та доходів від них. Використовується кілька типів показників, які реалізують цей принцип.
Уведемо такі

 
 

Цікаве

Загрузка...