WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Управління інвестуванням - Реферат

Управління інвестуванням - Реферат

грн за кожну, нерухомість подешевшала на 10 %. Операція з векселем дала очікуваний прибуток. Фактична рентабельність в оптовій торгівлі будматеріалами становила 14 %.
4. Визначити дохідність інвестування 1 млн дол. у виробничий проект, якщо на 200 тис. дол. придбано виробниче приміщення, на 510 тис. дол. - обладнання, за 70 тис. дол. розроблено технічну документацію на продукцію, 60 тис. дол. витрачено на оборотні кошти. Прибуток за перший рік - ПО тис. дол., за другий - 130 тис. дол., за третій - 150 тис. дол. Фактичний фізичний та моральний знос основних фондів за три роки становив ЗО % вартості придбання, встановлена норма амортизації - 10 %.
5. Визначити рівень інвестиційного ризику (через невизначеність майбутніх доходів) при інвестуванні 100 тис. грн у прості акції виробничого підприємства, якщо у попередні 7 років на одну акцію номінальною вартістю 2 грн виплачувалися дивіденди (відповідно за роками), грн: 0,1; 0,3; 0,15; 0,1; 0,12; 0,03; 0,07.
6. Визначити інвестиційну вартість облігації номіналом 80 грн, яка передбачає щорічну виплату - 5-відсоткового дисконту і погашення через три роки. Середня дохідність фінансового ринку - 20 %.
7. Визначити дохідність використання власного капіталу інвестора у 100 тис. грн, якщо при загальному досягнутому рівні отримання за рік прибутку ЗО коп. на кожну гривню інвестицій він користувався позикою 50 тис. грн під 16 % річних. Чи перевищуватиме дохідність ЗО %?
8. Визначити доцільність проекту (на основі показника чистої приведеної вартості проекту), який має такі очікувані параметри (тис. грн):
9. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, який має такі показники на три прогнозні роки (грн):
10. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, якщо при розрахунках за ставкою дисконтування 15 % його чиста приведена вартість становила 70 000 грн, а при ставці 35 % проект ставав збитковим на суму 20 000 грн.
11. Інвестор розглядає два варіанти організації виробництва за рахунок придбання обладнання двох типів. Необхідно прийняти рі-
шення, ураховуючи, що інвестор бажає мати дохідність вкладеного капіталу не менше 15 %. Перший тип обладнання коштує 100 тис. грн, за прогнозами може забезпечити 20 тис. грн прибутку на рік, термін експлуатації - до 7 років, кінцева ліквідаційна вартість оцінюється у 10 тис. грн Обладнання другого типу має такі очікувані параметри: вартість - 140 тис. грн, щорічний прибуток - ЗО тис. грн, експлуатація - 13 років, ліквідаційної вартості не матиме.
12. Визначити доцільність проекту за показником чистої приведеної вартості й показником внутрішньої норми прибутковості, якщо інвестор сподівається на дохідність інвестицій на рівні не нижче 20 %. Проект потребує 300 тис. грн, передбачає щорічний поточний прибуток 90 тис. грн протягом п'яти років із можливим продажем вкінці обладнання за 70 тис. грн.
13. Вибрати проект з меншим рівнем ризику (за коефіцієнтом варіації), якщо п'ять прогнозних розрахунків дали такі результати очікуваного прибутку за проектом (тис. грн):
14. Визначити, який проект більш чутливий за показником чистої приведеної вартості до змін обсягів продажу (доходів від реалізації), якщо обидва проекти розраховані на 5 років і в кожному році для них прогнозуються такі показники:
проект А: обсяг інвестицій - 160 тис. грн (тільки в першому році), обсяг продажу - 150 тис. грн, витрати на виробництво - 90 тис. грн;
проект Б: обсяг інвестицій - 90 тис. грн (тільки в першому році), обсяг продажу - 100 тис. грн, витрати на виробництво - 60 тис. грн.
15. Визначити чисту приведену вартість виробничого проекту, за яким передбачено: інвестиційні витрати в створення нового виробництва тільки в першому році - 600 тис. грн, очікувана ціна реалізації продукції - 155 грн за одиницю, собівартість виробництва одиниці продукції- 120 грн, обсяг продажу в першому році- 3 тис. одиниць, у другому році - 5 тис., у третьому і четвертому -по 10 тис. одиниць.
16. Визначити мінімально необхідний обсяг виробництва продукції за проектом, щоб забезпечити повернення інвестованих 100 тис. грн за 7 місяців, якщо очікувана ціна одиниці продукції - 50 грн, прямі витрати на виробництво одиниці продукції - ЗО грн. Накладні витрати (умовно-постійні) за проектом будуть не менше 20 тис. грн на місяць незалежно від обсягів виробництва.
17. Визначити доцільність проекту за показником терміну окупності (тис. грн):
18. Визначити загальний приведений прибуток від трирічного проекту, якщо інвестор прогнозує ставку дисконтування для першого року 20 % і прибуток 100 тис. грн, для другого - 25 % і 120 тис. грн, для третього - 27 % і 150 тис. грн.
19. Визначити верхню межу поточної ціни акції, за якою прогнозується щорічна виплата дивідендів на рівні 10 грн за акцію (при розрахунках ставку дисконтування врахувати на рівні 15 %).
20. Визначити верхню межу поточної ціни 1000 акцій, якщо в наступні три роки прогнозується щорічна виплата дивідендів на рівні 50 грн за акцію і наступне їх зростання на 2 % у рік (при розрахунках урахувати, що інвестор хоче мати дохідність на рівні 20 %).
21. Визначити поточну ціну акції, за якою прогнозуються на два наступні роки дивіденди відповідно 10 і 15 грн і наступний перепродаж акції за ціною не нижче 100 грн за акцію (дохідність має бути в межах 22 % річних).
22. Інвестиційний портфель інвестора складається з трьох інструментів, на які витрачено на початку року 20, ЗО і 50 % капіталу. Протягом року ринкова вартість цих інструментів зросла відповідно на 15, 18 і 20 %. Визначити середньорічну дохідність портфеля.
23. До якої номінальної величини має зрости капітал інвестора, якщо 1000 тис. грн інвестуються з реальною дохідністю 20 % при очікуваній інфляції 6 %.
24. Розрахувати для інвестора, який сподівається на середню дохідність свого капіталу на рівні щонайменше ЗО %, верхню межу ціни придбання пакета боргових зобов'язань у 200 тис. грн із терміном погашення через 3 роки.
25. Визначити поточну верхню межу вартості привілейованої акції підприємства номіналом 120 грн і щорічними дивідендами 5 %. Поточну ринкову норму прибутковості врахувати на рівні 10 % річних.
26. Визначити, який проект вигідніший, якщо обидва розраховані на три роки, потребують однакових інвестицій у перші півроку і мають такі очікувані річні прибутки:
Список використаної літератури
1. Закон України "Про інвестиційну діяльність". ВВР України. - 1991. -№47.
2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". ВВР України. - 1991. - № 38.
3. БланкИ. А. Инвестиционный менеджмент. - К.; 1995.
4. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
5. Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.
6. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: курс лекций. - К.: МАУП, 1999.
7. Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. -К.: МАУП, 1999.
8. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. - СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.
9. Омельченко А. В. Інвестиційне право: Навч. посіб. - К.: Аті-ка, 1999.
10. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра, 1998.
11. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. - К.: Абсо-лют-В, Эльга, 1999.
12. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство. - К.: МАУП, 2000.
13. Шарп У., Александер Г., БейлиД. Инвестиции / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997.
14. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.
15. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. - К.: МАУП, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...