WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Управління інвестуванням - Реферат

Управління інвестуванням - Реферат

проекту (майбутніх контрактів між учасниками проекту).
Про те, яким має бути підхід до прийняття рішень у ході проектного аналізу, можна судити з того факту, що з десятків розглянутих проектів банківські експерти, як правило, обирають одиниці. Рішення у сфері інвестиційних проектів жорсткі, бо йдеться про відповідальність за майбутню окупність, повернення інвестованих капіталів.
Окремої уваги потребує розгляд процесу оперативного управління при реальному інвестуванні, тобто процесу організації викорис-
тання фінансових, трудових і матеріальних ресурсів проекту з метою досягнення поставлених цілей і завдань.
Оперативний менеджмент передбачає комплекс постійно повторюваних дій щодо :
1) поділу всіх робіт на етапи за часом і обсягами;
2) визначення обсягів необхідних ресурсів і їх джерел (способів забезпечення);
3) призначення керуючих для кожного виділеного етапу робіт;
4) добору виконавців;
5) розробки в часі й за об'єктами плану-графіка виконання й фінансування робіт за проектом,
6) розробки узагальненого координаційного плану-графіка реалізації проекту;
7) організації моніторингу робіт на кожному етапі й за проектом загалом;
8) аналізу загального ходу реалізації проекту й коригування діючих планів;
9) прийняття рішень (у разі потреби) щодо зміни плану реалізації проекту (аж до внесення змін до проекту чи прийняття рішення про вихід із проекту) загалом чи його складових зокрема;
10) комплексу заходів для зниження інвестиційного ризику.
Фінансову (майнову) відповідальність за результати реалізації проекту несе передусім інвестор. Інші учасники проекту несуть відповідальність у межах договірних зобов'язань щодо укладених ними контрактів у рамках реалізації проекту.
Важливим завданням керування проектом є професійне відпрацьовування договорів з учасниками проекту, що дає змогу перерозподілити частину фінансової відповідальності інвестора між учасниками проекту. Це забезпечує жорстку залежність і зацікавленість учасників проекту в результатах кожного етапу робіт, а отже, полегшує завдання ефективної координації всього ходу реалізації проекту.
Організаційна форма управління інвестуванням може передбачати кілька типових схем взаємодії замовника (інвестора) і підрядних організацій, що беруть участь у реалізації проекту. Це може бути:
1) передача всіх повноважень (і фінансового ризику) консалтинговій фірмі як головному менеджеру проекту;
2) організація системи контрактних відносин між інвестором і підприємствами - учасниками проекту в межах тих робіт, які кожне з них виконує за проектом (але координацію бере на себе одне з підприємств інвестора);
3) поділ проекту на два етапи: створення інвестиційного об'єкта "під ключ" (відповідно до контракту відповідальність несе спеціально найняте підприємство - головний менеджер цього етапу); експлуатація об'єкта (відповідальність несе сформована дирекція об'єкта як нового підприємства чи діюча дирекція підприємства, що є базовим для проекту).
За будь-якої схеми взаємодії особливе значення має повнота і якість відпрацювання договірних відносин між інвестором і учасниками проекту.
Загальна організація управління інвестуванням має переростати в якісну підготовку й реалізацію оперативного керування проектом. Оперативне управління, тобто постійно здійснюваний безпосередній вплив на ресурси проекту, передбачає розробку й реалізацію:
o календарного, деталізованого за часом і за етапами плану проведення робіт;
o бюджету капітальних витрат і надходження коштів;
o бюджету поточних грошових доходів і витрат;
o балансу доходів і витрат за проектом;
o прогнозу прибутку;
o прогнозу активів і пасивів за проектом.
При розробці календарних планів менеджери проекту керуються низкою принципів і вимог, що забезпечують ефективну роль календарних планів у щоденній організації робіт за проектом. Серед них:
o детальність подання робіт;
o реалістичність - включення до плану тільки досяжних цілей і завдань;
o визначення для кожної роботи, зазначеної в плані особи, яка відповідає за виконання роботи відповідно до плану і краще;
o урахування необхідності закладати в план роботи резервні фонди часу;
o призначення відповідального працівника для кожної зазначеної в плані роботи;
o постійний контроль за ходом виконання планових завдань;
o щоденне коригування (у межах наявних запасів і резервів часу) планів з урахуванням досягнутих результатів;
o використання для персоналу системи мотивації до роботи відповідно до календарного плану.
Це дає змогу забезпечити неформальне значення календарних планів у оперативній роботі менеджерів (рис. 10.3).
Роботи за проектом істотно різняться залежно від етапу реалізації проекту: підготовчий період, розробка проектної документації, ремонтно-будівельні роботи, будівельно-монтажні роботи, налагодження устаткування, підготовка об'єкта до пуску, освоєння проектної потужності, поточна експлуатація об'єкта, демонтаж устаткування й ліквідація об'єкта. Тому деталізація календарних планів має бути різною відповідно до етапу реалізації проекту.
Контроль за ходом виконання календарних планів менеджером здійснюється через графік виконаних робіт. Порівняння його з плановими термінами стає базою для стимулювання кожного виконавця. Величина резервів часу на непередбачені затримки в роботах може досягати 10 %.
У практиці поточного керування проектом бюджет є фінансовим короткостроковим планом, що узгоджує необхідні витрати, диферен-
ційовані за видами, і необхідне їх грошове забезпечення. Бюджети розроблюються з урахуванням календарних планів виконання робіт, кошторисної вартості кожної роботи й загального плану фінансування проекту. Як правило, поточні бюджети розроблюються деталізованими в часі з точністю до тижня, декади, місяця, іноді - дня.
Бюджет капітальних витрат діє на етапі створення інвестиційного об'єкта, коли реалізація проекту пов'язана в основному із здійсненням інвестиційних витрат і підготовкою об'єкта до виробництва товарів і послуг. Капітальний бюджет включає розшифровку сум капітальних витрат і надходження коштів, необхідних для покриття потреби в капітальних витратах.
Капітальні витрати складаються з витрат на придбання й уведення основних фондів: будинки й споруди, машини й механізми, устаткування, нематеріальні активи, податкові й інші обов'язкові платежі в період формування активів проекту.
Надходження коштів для покриття потреби в капітальних витратах у бюджеті деталізується за їх джерелами: власні кошти інвестора, залучені (акціонерний капітал, пайовий капітал, кошти партнерів), позикові (банківський кредит, емісія облігацій), лізингові тощо.
Поточний бюджет інвестиційного проекту розроблюється для періоду виробництва товарів і послуг, тобто поточної експлуатації проекту, і характеризує баланс між доходами й витратами від господарської діяльності за проектом.
Серед поточних витрат проекту виокремлюються:
o сировина й матеріали;
o паливо й енергія;
o комплектуючі вироби;
o оплата праці з нарахуваннями;
o амортизація основних фондів;
o інші прямі витрати;
o накладні витрати.
Поточні доходи складаються з валового доходу від реалізації виробленої продукції й інших послуг.
Різниця між грошовими потоками поточних доходів і витрат є основним результатом проекту в кожний оперативно контрольований період часу, тобто є поточним прибутком. Це основне джерело повернення вкладених у проект коштів і наступного отримання чистого прибутку за проектом понад інвестовані кошти.
Управління фінансовими потоками за проектом передбачає планування та моніторинг співвідношення грошових припливів і

 
 

Цікаве

Загрузка...