WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Умови та розмір виплати допомоги по безробіттю різним категоріям безробітних - Реферат

Умови та розмір виплати допомоги по безробіттю різним категоріям безробітних - Реферат

реєстрації у центрі зайнятості як таких, що шукають роботу, виплата допомоги по безробіттю видається після закінчення строку, за який виплачується вихідна допомога.
Цей порядок поширюється також на працівників, звільнених у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення відповідно до ст. 45 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", атакож на дружин (чоловіків) військовослужбовців згідно з п. 2 ст. 18 Закону Украї-
ни "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";
б) громадянам, з якими трудовий договір було розірвано з ініціативи власника у зв'язку з дисциплінарними проступками згідно з п. З, 4, 7, 8 ст. 40 і ст. 41 КЗпП України, а також тим, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;
в) громадянам за порушення умов п. 4 ст. 28 Закону України "Про зайнятість населення" (сприяти своєму працевлаштуванню відповідно до рекомендацій працівників державної служби зайнятості).
4. Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги по безробіттю припиняється на строк до трьох місяців у разі:
а) відмови громадянина від двох пропозицій підходящої роботи;
б) приховування від державної служби зайнятості відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу в період одержання допомоги по безробіттю;
в) порушення громадянином умов строку його реєстрації та перереєстрації як безробітного;
г) перереєстрації безробітного, який був знятий з обліку за невідвідування центру зайнятості більше місяця без поважних причин та не сприяв своєму працевлаштуванню;
ґ) відмови від роботи за спеціальністю, набутою після перенавчання за направленням служби зайнятості;
д) припинення навчання у навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів без поважних причин.
Строк, на який припиняється виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю, зараховується до загального періоду виплати допомог.
У період відкладення чи припинення виплати допомоги по безробіттю громадяни, зареєстровані як безробітні у державній службі зайнятості, зобов'язані відвідувати центр зайнятості і сприяти своєму працевлаштуванню відповідно до рекомендацій цієї служби, а у разі невиконання цих вимог виплата їм допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю повторно може бути припинена чи відкладена з наступного дня після закінчення дії попередньої санкції або вони знімаються з обліку.
Стаття 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", яка має назву "Припинення, відкладання виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості", повністю повторює ті життєві випадки, коли служба зайнятості припиняє або відкладає виплати, перелічені в ст. ЗО Закону України "Про зайнятість населення". Відмінність нового Закону полягає в тому, що виплати допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відкладається на строк до трьох місяців у разі надання застрахованій особі відповідно до законодавства України вихідної допомоги та інших виплат при вивільненні з підприємств, установ і організацій.
Замість припинення виплати на строк до трьох місяців, передбаченого Законом України "Про зайнятість населення", новий закон ввів поняття скорочення тривалості виплати на строк до 90 календарних днів. Безумовно, ця заміна понять допомогла і працівникам державної служби зайнятості, і безробітним краще зрозуміти їх зміст і значення.
Слід звернути увагу на те, що п. 2 ст. ЗО Закону України "Про зайнятість населення" передбачалося відкладання виплати допомоги по безробіттю на строк до трьох місяців у разі:
o звільнення громадянина з останнього місця роботи без поважних причин;
o звільнення з підстав, передбачених п. З, 4, 7, 8 ст. 40 і ст. 41 Кодексу законів про працю України.
Новий закон передбачає скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації обов'язково на 90 календарних днів у разі:
o звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;
o звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених ст. 37, п. З, 4, 7, 8 ст. 40 , ст. 41 і 45 Кодексу законів про працю України.
Це свідчить про посилення у новій системі соціального захисту від безробіття вимогливості до п'яниць, злодіїв, порушників трудової і виробничої дисципліни.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Управление занятостью и организация трудоустройства: Обзорная информация //Сост. В. И. Яровой; Под ред. Г. В. Щёкина. -К.: МАУП, 1995. - 176 с.
2. Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення //Право України. - 1994. - № 10. - С. 39.
3. Гаврилина А. Практика применения законодательства о занятости населения // Человек и труд. - 1995. - № 2. - С. 4-9.
4. Гаврилина А. К. Законодательство о занятости населения в государствах СНГ (Аналитический обзор) //Право и экономика. - 1998. - № 6. - С. 111-115.
5. Грішова О. Проблеми ринкової трансформації освіти та професійної підготовки //Україна: аспекти праці. - 1998. - № 1. - С. 26-28.
6. Дисбаланс между спросом и предложением. Данные государственной службы занятости о положении на рынке труда Украины //Персонал. - 1998. - № 2. - С. 29.
7. КалепЛ. Профессиональная переориентация. Формирование мотивации выбора новой профессии у безработных //Персонал. - № 2. - С. 66-68.
8. Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні //Право України. - 1996. - № 5. - С. 30-33.
9. Пашков А. С. Занятость, безработица, трудоустройство. - СПб.: СКФ "Россия-Нева", 1994. - 54 с.
10. Правовое регулирование рационального использования трудовых ресурсов //Отв. ред. А. Р. Мацюк, 3. К. Симорот. - К.: Наук, думка, 1989. - 224 с.
11. Терюханова І. М. Соціально-економічні аспекти професійного навчання незайнятого населення: Автореф: дис.... канд. екон. наук. - К., 2002.
12. Тюхпгенко Н. А. Організаційно-методичні аспекти професійної орієнтації: Автореф. дис. - Одеса, 1999.
13. Ушенко Н. В. Зайнятість населення та удосконалення економічного механізму її державного регулювання в ринкових умовах: Автореф. дис. - К., 2003.
14. Шаленко М. Сучасні тенденції розвитку ринку праці України // Економіка України. - 1996. - № 9.
15. Юрлова Н. Рабсила есть... Механизм регулирования процессов высвобождения и трудоустройства рабочей силы в Украине //Персонал. - 1998. - № 2. - С. 26-28.

 
 

Цікаве

Загрузка...