WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення - Реферат

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення - Реферат

зайнятості 6,5 6,9 3,7 5,2 5,1 5,0
3 них: залишили навчання, осіб 2961 3159 1546 2675 3298 3271
% у чисельності тих, хто проходив професійне навчання 8,1 4,6 2,9 2,5 2,6 2,4
3 них: залишили навчання без поважних причин, осіб 1558 1243 605 1041 1383 1149
% у чисельності тих, хто залишив навчання 52,6 39,3 39,1 38,9 41,9 35,1
Терміни професійної підготовки нових робітників (тих, хто навчається вперше) установлюються до 6 місяців, а з складних професій - до 10 місяців.
При перепідготовці робітників (тих, хто виявив бажання змінити професію) терміни навчання не повинні бути меншими від половини строків, установлених для підготовки нових робітників. При цьому враховуються професійний рівень осіб, які навчатимуться, їх практичний досвід.
Терміни навчання при підвищенні кваліфікації робітників з метою присвоєння їм вищої кваліфікації (тарифного розряду, класу, категорії) установлюється від 1 до 3 місяців залежно від складності професії.
Терміни підвищення кваліфікації робітників на курсах цільового призначення (якщо для роботи на робочих місцях необхідно вивчити та освоїти нову техніку, обладнання, технологічні процеси, пов'язані з покращенням якості продукції тощо) установлюються не менше 20 годин.
Тривалість часу на перепідготовку незайнятих громадян з вищою освітою становить для молодших спеціалістів не менше 850 аудиторних годин, спеціалістів - не менше 1200.
Тривалість підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою встановлюється з урахуванням мети і складності навчання, категорії та професійної кваліфікації слухачів: короткострокове - від 20 до 72 годин, довгострокове - від 72 до 432 годин.
У всіх випадках установлюється тижневе навантаження на слухача не менше 36 годин.
Період професійного навчання громадянина зараховується в його трудовий стаж. Відповідний запис вноситься до трудової книжки навчальним закладом у встановленому порядку.
Відповідно до ст. 27 Закону України "Про зайнятість населення" громадянам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, і військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови їх реєстрації у службі зайнятості як таких, що шукають роботу, і безробітних, у період професійної підготовки і перепідготовки виплачується матеріальна допомога в розмірі 75 % їх середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної галузі за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.
Громадянам, які зареєстровані в державній службі зайнятості на загальних підставах або які вперше шукають роботу чи тривалий час (більше шести місяців) не працюють, або закінчили навчання у професійно-технічних і вищих закладах освіти чи звільнилися зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, зареєстрованим у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і безробітні, у період професійної підготовки і перепідготовки виплачується матеріальна допомога у розмірі допомоги по безробіттю, передбаченої для цієї категорії громадян (ст. 28,29 Закону України "Про зайнятість населення").
Управління системою професійного навчання незайнятого населення здійснюється Міністерством праці та соціальної політики України і Міністерством освіти і науки України. Організаційна структура цієї системи включає Державний центр зайнятості, місцеві центри зайнятості та відповідні відділи у цих центрах.
Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики забезпечує через свої органи на місцях організацію професійного навчання незайнятого населення, здійснює контроль і координацію роботи органів державної служби зайнятості в цьому напрямку, визначає пріоритетні напрями професійного навчання незайнятого населення, забезпечує місцеві центри зайнятості необхідними методичними, аналітичними, інформаційними та іншими матеріалами.
Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські центри зайнятості забезпечують реалізацію у регіонах державної політики у сфері професійного навчання незайнятого населення, здійснюють фінансове забезпечення навчального процесу. Безпосередню організацію професійного навчання вивільнених працівників і незайнятого населення в регіонах здійснюють відповідні відділи центрів зайнятості. Вони планують та організовують заходи, пов'язані з професійним навчанням незайнятого населення з урахуванням поточної та додаткової потреби регіонів у робітничих кадрах і спеціалістах, наявних фінансових ресурсів, професійних інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров'я громадян, можливостей навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, де буде здійснюватися навчання, та їх матеріально-технічного, кадрового і методичного забезпечення, контролюють виконання навчальних планів і програм, відвідування слухачами занять, здійснюють підвищення кваліфікації спеціалістів місцевих центрів зайнятості, які займаються питаннями професійного навчання незайнятого населення, надають методичну допомогу місцевим центрам зайнятості, ведуть відповідну статистичну звітність.
Місцеві центри зайнятості, крім Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості, визначають поточну та перспективну потребу в кадрах за професією і кваліфікацією і на цій основі здійснюють практичну роботу з відбору та направлення громадян на професійне навчання. Організовують (у разі делегування їм відповідних функцій) безпосередньо це навчання на підставі укладених ними за попереднім погодженням з обласним центром зайнятості договору з навчальними закладами та підприємствами, що розташовані на їх території, займаються працевлаштуванням громадян, які закінчили професійне навчання.
На власнійнавчальній базі державна служба зайнятості здійснює професійне навчання незайнятого населення для задоволення поточних потреб регіону в кадрах за рідкісними професіями, які матимуть обмежений попит в регіонах або в яких буде гостра потреба у зв'язку зі структурною та технологічною перебудовою виробництва і підготов-
ка за якими в Інших навчальних закладах регіону не здійснюється, а також підвищення кваліфікації працівників місцевих центрів зайнятості.
Професійне навчання громадян, які зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, здійснюється за рахунок коштів Державного фонду сприяння зайнятості населення.
У випадках, коли професійне навчання проходить громадянин, який за попереднім місцем роботи протягом двох років до вивільнення не мав змоги підвищити свою кваліфікацію чи одержати суміжну професію, витрати компенсуються за рахунок підприємства, установи, організації, з яких вивільнено цього працівника (ч. 2 п. 4 ст. 26 Закону України "Про зайнятість населення").
Підприємства, установи та організації, що зареєстровані в державній службі зайнятості як платники збору до Державного фонду сприяння зайнятості населення, а з 2000 р. до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, згідно зі ст. 19 ти 26 Закону України "Про зайнятість населення" мають право на компенсацію до 50 % витрат:
- на перепідготовку працівників, які підлягають скороченню у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, за умови їх працевлаштування на цьому підприємстві, в установі, організації;
- на організацію навчання прийнятих на роботу громадян, вивільнених з інших підприємств, установ, організацій, які були зареєстровані центром зайнятості відповідно до ст. 26 зазначеного Закону.
Відповідно до

 
 

Цікаве

Загрузка...