WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення - Реферат

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення - Реферат


Реферат на тему:
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення
Зміст
1. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання незайнятого населення.
2. Основні напрямки розвитку системи професійного навчання незайнятого населення.
3. Управління системою професійного навчання незайнятого населення.
Список використаної літератури
У ст. 24 Закону України "Про зайнятість населення" чітко визначаються випадки, коли може здійснюватись професійна підготовка осіб, що зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і безробітні:
o неможливість підібрати підходящу роботу через відсутність необхідної професійної кваліфікації;
o необхідність змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, яка відповідає професійним навичкам;
o у разі втрати здатності виконувати роботу за попередньою професією;
o пошук роботи вперше і відсутність професії (спеціальності).
З метою забезпечення єдиного науково-методичного підходу до реалізації політики у сфері професійного навчання незайнятого населення, об'єднання зусиль усіх зацікавлених відомств і організацій Кабінет Міністрів України постановою від 1 лютого 1996 р. №150 ухвалив Концепцію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення.
На основі узагальнення досвіду та вивчення літературних джерел вітчизняних і зарубіжних спеціалістів в Україні створена структурно-змістова модель професійної освіти, на підставі якої здійснюються програми підготовки та перепідготовки працівників (ППП).
Незайняте населення, особливо вивільнені працівники і безробітні, які довгий час не працюють, має певні специфічні якості внаслідок переживань, пов'язаних із втратою роботи і неможливістю реалізуватися як професіонал, що потребує здійснення психореабілітаційних заходів, удосконалення роботи з профорієнтації, індивідуального визначення профілю формування психологічної готовності громадян до навчання та праці за новообраною професією.
Професійне навчання незайнятого населення покликане сприяти ефективному використанню трудового потенціалу особи, підвищенню її соціальної та професійної мобільності, бути засобом профілактики масового безробіття, відігравати важливу роль у підготовці кадрів для структурної та технологічної перебудови галузей економіки, стимулювати пошук незайнятим громадянином найефективніших шляхів підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, інтелектуальної та трудової незалежності.
Рис. 3.1. Структурно-змістова модель системи професійної освіти працівників
Основна мета професійного навчання незайнятих громадян - сприяти їхньому працевлаштуванню завдяки отриманню професії (спеціальності) або підвищенню кваліфікації та конкурентоспроможності на ринку праці.
В основу професійного навчання незайнятого населення покладено такі принципи:
o добровільність професійного навчання;
o відповідність професійного навчання незайнятого населення державним вимогам;
o зв'язок професійного навчання з процесами ринкових перетворень, розвитком різних форм власності та господарювання, реструктуризацією економіки та зайнятості населення;
o орієнтація незайнятого населення на перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
o диференційований підхід до різних соціальних груп незайнятого населення;
o упровадження модульної системи професійного навчання з використанням індивідуального підходу до кожної особи;
o децентралізація управління професійною освітою незайнятих громадян;
o взаємозв'язок професійного навчання незайнятого населення із загальною системою безперервної професійної освіти.
Згідно з концепцією професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення професійне навчання цих громадян здійснюється у порівняно короткі терміни з урахуванням наявного життєвого, професійного досвіду і психічного стану. Максимальний термін навчання - до одного року. В окремих випадках цей термін може бути подовжений державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України за погодженням з Міністерством освіти і науки України до півтора року. Проте обмежені фінансові ресурси державної служби зайнятості не дають змоги скористатися цією можливістю.
Порядок комплектування навчальних груп і терміни навчання визначені в Положенні про організацію професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки вивільнюваних працівників і незайнятого населення, затвердженому наказом Міністерства праці України від ЗО червня 1994 р. № 36/206.
Професійне навчання громадян, що зареєстровані в місцевих центрах зайнятості як такі, що шукають роботу, і безробітні, організовується державною службою зайнятості на договірній основі в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від рівня їх підпорядкованості, діяльність яких пов'язана з наданням послуг
для одержання професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, а також у навчальних закладах державної служби зайнятості. Ці навчальні заклади (установи, організації) повинні мати спеціальні дозволи (ліцензії), які видаються у встановленому порядку.
Для професійного навчання незайнятого населення застосовують такі його види:
o підготовка робітників - для осіб, які не мають професії й будуть набувати її вперше;
o підготовка робітників і фахівців з вищою освітою - для осіб, які виявили бажання перекваліфікуватися з метою наступного працевлаштування за набутою новою професією (спеціальністю);
o підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою з метою удосконалення знань, умінь і навичок за наявними у них професіями (спеціальностями), оволодіння новими функціональними обов'язками і особливостями майбутньої трудової діяльності в умовах ринкових відносин, зокрема вивчення основ підприємництва, менеджменту, маркетингу тощо.
Громадяни, зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, безробітні і потребують професійної підготовки або перепідготовки, проходять професійне консультування з метою ознайомлення з потребами ринку робочої сили, вимогами до працівника та рівня кваліфікації, можливостями та умовами навчання. З особами, які направляються на професійне навчання, місцеві центри зайнятості укладають відповідні договори та видають направлення на навчання.
Професійне навчання працівників може організовуватись за курсовою або індивідуальною формами навчання, а перепідготовка фахівців з вищою освітою - лише за курсовою. При курсовій формі навчання групи комплектуються в кількості 25-30 осіб, але не менше 7 осіб для робітничих професій і 10 - для фахівців з вищою освітою із осіб, які навчаються за однією професією (спеціальністю).
Рівень охоплення незайнятого населення професійним навчанням залишається досить невисоким. Наприклад, у 2000 р. на професійне навчання було направлено лише 137,2 тис. осіб, або 5 %чисельності громадян, які звернулись до служби зайнятості по допомогу у працевлаштуванні. У територіальному розрізі даний показник коливався у 2000 р. від 3,7 % у Закарпатській області до 14,9 % у м. Києві, що свідчить про неоднакове ставлення служб зайнятості до професійного навчання незайнятого населення. Кількість громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості у 2000 р. і проходили професійне навчання, скоротилась до 5 % проти 6,5 % у 1993 р. (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Охоплення незайнятого населення професійним навчанням та відрахування з нього у 1993-2000 pp.
Показник Рік
1993 1996 1997 1998 1999 2000
Перебувало на обліку в службі зайнятості, осіб 557512 982626 1455150 2036708 2475900 2744097
3 них: проходили професійне навчання, осіб 36448 67969 53378 105238 126518 137164
% у чисельності тих, хто перебував на обліку в службі

 
 

Цікаве

Загрузка...