WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація професійної орієнтації, професійного відбору і профконсультацій незайнятого населення - Реферат

Організація професійної орієнтації, професійного відбору і профконсультацій незайнятого населення - Реферат


Реферат на тему:
Організація професійної орієнтації, професійного відбору і профконсультацій незайнятого населення
Зміст
1. Сутність, мета і основні принципи профорієнтації незайнятого населення.
2. Основні елементи профорієнтації.
3. Діяльність служби зайнятості щодо профорієнтації незайнятого населення.
Список використаної літератури
Державною програмою зайнятості населення на 2001-2004 pp., Основними напрямами соціальної політики на цей же період передбачається насамперед активне державне регулювання рівня зайнятості й балансу попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці. Світовий досвід підтверджує, що активна політика зайнятості сприяє утриманню рівня безробіття в межах 3 % загальної чисельності працездатного населення. До активних заходів сприяння зайнятості населення, які здійснює державна служба зайнятості згідно із Законом про зайнятість населення, належать: професійна орієнтація, професійне навчання звільнених працівників і безробітних, допомога у зв'язку з трудовою міграцією, безвідсоткові позики для створення нових підприємств для безробітних, організація так званих додаткових робіт та оплачуваних громадських робіт (табл. 2.1;).
Пасивна політика зайнятості зорієнтована на передчасний вихід безробітних на пенсію, допомогу по безробіттю та інші грошові виплати, що призводять до неефективного використання робочої сили.
Після набрання чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" [6] розміри і строки виплати допомоги по безробіттю визначаються за принципами, що спонукають безробітних до активного пошуку роботи.
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян на підприємствах, в установах і організаціях за формами власності та галузями економіки.
Показник Код рядка Працевлаштоване населення
Разом 3 них
жінки молодь у віці до 28 років на місця робітників на посади
службовців на місця, які не потребують спеціальної підготовки
А Б 1 2 3 4 5 6
Разом (р. 02 + 26) 01 772726 373699 279120 34543 177790 160393
Утому числі
особи, що працевлаштовані в Україні (сума рядків з 03 по 07) 02 772670 373686 279099 434492 177790 160388
Форми власності
o приватна 03 96319 54315 32668 56828 20716 18775
o колективна 04 381617 169014 140220 227509 69151 84957
o державна 05 293390 149512 105799 149404 87690 56296
o власність інших держав 06 0 0 0 0 0 0
o власність міжнародних організацій та юридичних осіб 07 1344 845 412 751 233 360
Галузі економіки
o промисловість 08 260491 101736 104785 174016 38942 47533
o сільське господарство 09 78004 35865 25652 38823 10757 28424
o лісове господарство 10 14033 4890 5236 8716 1116 4201
o транспорт і зв'язок 11 39371 18092 14953 20876 13870 4625
o будівництво 12 43167 11155 14837 27903 7186 8078
o торгівля і громадське харчування 13 89023 56980 32046 52753 21416 14854
o матеріально-технічне постачання, збут та заготівля 14 7009 2914 2345 3694 1529 1786
o Інформаційно-обчислювальне
обслуговування 15 1307 864 432 296 920 91
o інші види діяльності сфери матеріального виробництва 16 16768 7309 6068 9391 4380 2997
o житлово-комунальне господарство 17 51913 22531 14161 32351 7755 11807
o невиробничі види побутового обслуговування населення 18 7498 4269 2630 4060 2116 1322
o охорона здоров'я, фізична культура та соц. страхування 19 48288 36002 17356 23326 17568 7394
o народна освіта 20 36969 24808 12143 11308 16505 9156
o культура І мистецтво 21 5684 3568 1865 1568 2918 1198
o наука І наукове обслуговування 22 4367 2172 1408 1800 1796 771
o фінансування та страхування, пенсійне забезпечення 23 9350 7210 3175 1356 7410 584
o апарат органів держ. та госп. управління, кооперативних І громадських організацій 24 24074 15110 8331 7348 13079 3647
o Інші 25 35354 18211 11676 14907 8527 11920
особи, які працевлаштовані за кордоном 26 56 13 21 51 0 5
Довідково 3 рядка 02. працевлаштоване на сезонні роботи разом (27) - 22350, у тому числі в Інших адміністративно-територіальних одиницях.
o цієї ж області (28) - 688
o Інших областей (29) - 768
В основі вибору (зміни) професії лежить складний довготривалий процес професійного самовизначення особистості. В умовах формування ринкових відносин він набуває нових ознак. Тому економістом Тюхтенко Н. А. вперше запропонована модель професійного самовизначення особистості з урахуванням ринкових змін (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Модель взаємозв'язку всіх складових професійного самовизначення особистості з урахуванням ринкової інфраструктури економіки
Така модель системного професійного самовизначення потребує послідовного виконання відповідних заходів в кожній підсистемі, що дає змогу свідомо та обґрунтовано обрати чи змінити сферу трудової діяльності, професію, фах. У запропонованій моделі професійна орієнтація стосується тих категорій населення, що вперше обирають професію (фах) (переважно до них належить молодь, що закінчує загальноосвітні школи); виробнича адаптація стосується всіх, хто увійшов до трудового чи навчального колективу; професійна переорієнтація стосується насамперед тих, хто за власним бажанням чи з приводу структурних змін в економіці знову вирішує питання професійного вибору.
В умовах розвитку ринкових відносин в Україні пріоритетний напрям у наданні допомоги у професійному самовизначенні мають такі категорії населення: молодь, що закінчує загальноосвітню школу і вперше обирає професію (фах); незайняте і безробітне населення, що опинилось без роботи у зв'язку із структурними перебудовами в економіці чи за власним бажанням вирішило змінити сферу діяльності; соціальне незахищені категорії населення.
Саме в умовах переходу до ринкової економіки, коли інтенсифікується процес вивільнення робочої сили і підвищуються вимоги до кваліфікації працівників, особливого значення набуває професійна орієнтація (далі - профорієнтація). Роль профорієнтації у формуванні ефективної зайнятості населення зумовлюється тим, що науково обґрунтований і усвідомлений вибір громадянами професії створює передумови для отримання максимальних результатів від трудової діяльності. Профорієнтація сприяє також раціональній структурній перебудові народного господарства з урахуванням раціональної потреби у професіях (спеціальностях), є засобом запобігання стресовій поведінці осіб, яким загрожує безробіття. Цю роботу потрібно виконувати постійно, системно і забезпечувати свідомий вибір професії всіма групами населення.
З метою визначення основних напрямків державної політики у сфері професійної орієнтації, забезпечення єдиного науково-методичного підходу до її реалізації Кабінет Міністрів України постановою від 27 січня 1994 р. № 48 ухвалив Концепцію державної системи професійної орієнтації населення [16]. Згідно з цією Концепцією професійна орієнтація - це комплексна науковообґрунтована система форм, методів і засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці.
Основним призначенням системи методів профорієнтації є ефективне та якісне забезпечення підприємств, фірм і організацій кадрами потрібних професій і кваліфікацій. Профорієнтація є засобом раціонального, дбайливого використання трудових ресурсів, що забезпечує максимальний ефект і мінімальні витрати на підготовку і подальше професійне удосконалення спеціалістів. Профорієнтація має сформувати у людини інтерес до якогось виду трудової діяльності, вибір найбільш доцільної для цієї людини професії з урахуванням її психофізичних характеристик, інтересів, здібностей, а також потреб економіки країни в кадрах працівників відповідних професій. Професійна орієнтація здійснюється шляхом ознайомлення людей зі сферами діяльності, професіями, підприємствами, умовами та профілем їх роботи і становить комплекс заходів, які здійснюються соціальними інститутами (державою, підприємствами, центрами професійної орієнтації, сім'єю) і допомагають людині у свідомому професійному

 
 

Цікаве

Загрузка...