WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Мета, завдання та основні напрямки діяльності державної служби зайнятості - Курсова робота

Мета, завдання та основні напрямки діяльності державної служби зайнятості - Курсова робота

компетенцію інспекцій, вносити пропозиції керівництву державної служби зайнятості.
Інспекція Державного центру зайнятості України організовує і контролює діяльність інспекцій низової ланки, узагальнює досвід їх роботи, надає їм організаційну і методичну допомогу, роз'яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативних актів з питань зайнятості населення, забезпечує однакове застосування вимог цього законодавства, розробляє пропозиції щодо його удосконалення, організовує своєчасний розгляд заяв і скарг громадян, підприємств (установ, організацій) щодо дій працівників інспекцій низової ланки, аналізує дотримання законодавства про зайнятість населення підприємствами (установами, організаціями), що здійснюють діяльність на території України.
Згідно з п. 8 Положення про інспекцію з питань контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення інспекція має право:
o безперешкодно відвідувати підприємства (установи, організації) усіх форм власності з метою контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення, ознайомлюватися з документами та одержувати всі документи й відомості, необхідні для виконання інспекцією своїх завдань;
o давати власнику (керівнику) підприємства (установи, організації) або уповноваженому ним органу та іншим роботодавцям у разі виявлення порушень законодавства про зайнятість населення приписи про їх усунення, які підлягають обов'язковому виконанню з повідомленням у місячний строк інспекції про вжиті заходи;
o застосовувати економічні санкції до підприємств (установ, організацій) усіх форм власності та інших роботодавців за недотримання вимог ст. 5, 8, 18 і 20 Закону України "Про зайнятість населення".
Окремо зазначимо, що інспекція з питань контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення не є самостійною юридичною особою, тому свої рішення вона оформлює документами відповідного центру зайнятості.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№30. - С. 141.
2. Кодекс законів про працю України //Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /Відп. ред. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - 1040 с.
3. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 р. (зі змін, і допов., внесеними законами від 18 грудня 1991 p.; 17 листопада 1992 p.; 14 жовтня 1994 p.; 22 грудня 1995 p.; 14 лютого 1996 p.; 17 грудня 1996 p.; 21 листопада 1997 р.) //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - С. 171; 1992. - № 12. - С. 169; 1993. - № 2. - С. 3; 1994. - № 45. - С. 408; 1996. - № 3. - С. 11; 1996. - № 9. - С. 42; 1998. - № 11-12. - С. 44.
4. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1998 р. (зі змін, і допов., внесеними згідно із Законом України від 14 жовтня 1994 р.) //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - С. 252.
5. Основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки: Указ Президента України від 13.10.97 № 1166/97 //Уряд, кур'єр. - 1997. - ЗО жовт. (№ 202-203).
6. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 22.
7. 1 .Про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплат допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги та перепідготовки: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 /Янформ. бюл. Міністерства праці та соціальної політики України. - 1998. - № 6.
8. Про порядок подання матеріальної допомоги по безробіттю: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 //Інформ. бюл. Міністерства праці та соціальної політики України. - 1998. - № 7.
9. Про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 /Янформ. бюл. Міністерства праці та соціальної політики України. - 1998. - № 7.
10. Про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 /Янформ. бюл. Міністерства праці та соціальної політики України. - 1998. - № 7.
11. Про порядок організації сезонних робіт: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 // Інформ. бюл. Міністерства праці та соціальної політики України. - 1998.-№7.
12. Про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 /Янформ. бюл. Міністерства праці та соціальної політики України. -1998. - № 6.
13. Про державну службу зайнятості: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. № 47 (зі змін., внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1993 р. і від 4 вересня 1998 р.) //ЗП УРСР. - 1991. - № 6. - С. 50; 1993. - № 10. - С. 200; Праця і зарплата. - 1998. - № 9.
14. Про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. № 1090 //Праця і зарплата. - 1994. - № 1.
15. Про робоче місце інваліда і порядок працевлаштування інвалідів: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від З травня 1995 р. № 1314// ЗП України. - 1995. - № 7. - С. 181.
16. Концепція державної системи професійної орієнтації населення: постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 р. № 48 // Інформ. бюл. Міністерства праці України. - 1994. - № 4.
17. 17.Концепція професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації незайнятого населення: Схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1996 р. № 150 //ЗП України. - 1996. - №1-С. 200.
18. Про порядок виплати громадянам матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості: Інструкція, затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 вересня 1998 р. № 161 //Юрид. вісн. України. - 1998. - 19-25 листоп.
19. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об'єднаннями України на 1997-1998 pp. І/Уряд, кур'єр. - 1997. - 11 листоп.
20. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Управление занятостью и организация трудоустройства: Обзорная информация //Сост. В. И. Яровой; Под ред. Г. В. Щёкина. -К.: МАУП, 1995. - 176 с.
21. БойкоЮ. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення //Право України. - 1994. - № 10. - С. 39.

 
 

Цікаве

Загрузка...