WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій - Реферат

Вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій - Реферат

Оптимальна кількість - 8-20 різних видів цінних паперів. При покупці акцій і облігацій одного акціонерного товариства інвестору варто виходити з принципу фінансового леверіджа, що являє собою співвідношення між облігаціями і привілейованими акціями, з однієї сторони, і звичайними акціями з іншої:
Л = [O + А1]/А2,
де
Л - рівень леверіджа;
О - сума випуску облігацій;
А1 - сума випуску привілейованих акцій,
А2-сума випуску простих акцій.
Фінансовий леверідж у цьому визначенні є показником стійкості акціонерного товариства, що відбивається і на прибутковості портфеля інвестицій. Високий рівень леверіджа - явище небезпечне.
Вирішуючи питання про створення портфеля, інвестор повинен визначити для себе параметри, якими він буде керуватися:
Вибрати оптимальний тип портфеля, який може бути зорієнтований на зростання доходу чи на ріст курсової вартості цінних паперів.
Оцінити відповідно до себе співвідношення ризику й доходу.
Визначити початковий склад портфеля (консервативний чи агресивний).
Вибрати схему подальшого управління портфелем.
Портфель цінних паперів - це цілеспрямовані вкладення в цінні папери з метою управління ними як єдиним цілим. До цінних паперів, які виступають об'єктами портфельного інвестування, належать:
1) акції;
2) державні борговізобов'язання;
3) деривативи;
4) сертифікати;
5) комерційні цінні папери (векселі);
6) акції підприємств;
7) депозитні сертифікати банків, чеки, ощадні сертифікати та інше.
Можна виокремити два види портфелів цінних паперів: інди-відуальний і портфель підприємства.
Підприємство може залучати грошові ресурси за рахунок випуску цінних паперів (пасивні операції") та вкладати залучені грошові кошти в цінні папери інших емітентів (активні операції) з метою отримання додаткового прибутку чи збереження та приросту капіталу.
Підприємства-інвестори можуть мати на меті розширення сфери впливу та перерозподілу власності, створення холдингових та інших структур, спекулятивну гру тощо.
Індивідуальний портфель повинен включати три основні елементи: ліквідні цінні папери, гнучкі коротко- та середньотермі-нові інвестиції та інвестиції, що спрямовані на приріст капіталу.
Частина портфеля має відіграти роль аварійного резерву та складатися з цінних паперів та інвестицій вільних коштів, які можуть бути оплачені чи отримані за вимогою негайно чи протягом кількох днів. Інша частина портфеля має включати інвестиції вільних коштів та цінні папери з перспективою достатніх доходів та приросту капітальної вартості у співвідношенні з можливістю їх реалізації без суттєвої втрати капіталу.
Призначення частини портфеля, що залишилася, - захист інвестора від інфляції, що забезпечується приростом капітальної вартості, так само як і доходом, що приносять прямі чи непрямі вкладення коштів в акції.
Співвідношення розмірів частин портфеля та види інвестицій у кожній з них залежать від ряду факторів, у тому числі:
o можливостей інвестування як капіталу, так і заощаджень залежно від розміру доходів;
o необхідності диверсифікації як способу зниження ризику;
o особистих бажань інвестора та його схильності до ризику;
o вибору між доходом та приростом капіталу. Він залежить від інших фінансових можливостей інвестора та його податкових зобов'язань;
o довго тривалості запланованої перспективи. Вона значною мірою визначається віком інвестора;
o стану фінансових ринків.
За податковими зобов'язаннями інвесторів можна поділити на тих, які платять податок за базовою чи вищою ставкою, а також тих, що звільнені від прибуткового податку. Вони можуть використовувати свій капітал з метою отримання доходу чи приросту капіталу.
Будь-які інвестиції пов'язані з певним ризиком. Мабуть, найменший з них пов'язаний з інвестиціями в цінні папери з фіксованим відсотком. Проте існує реальний ризик знецінення вартості як капіталу, так і доходу під впливом інфляції. З іншого боку, існує ряд досить ризикованих видів інвестицій. Деякі з них можуть призводити до теоретично необмежених зворотних ефектів.
Розглянемо ризик та його вплив на дохід, капітал чи в сукупності - на обидва показники. Вплив па дохід без урахування капіталу: за умов становлення ринку цінних паперів доходи від останніх практично непередбачувані. Вплив на капітал без урахування доходу: при інвестуванні коштів в особливо надійні цінні папери та інші "гарантовано" ліквідні цінні папери з фіксованим відсотком завжди існує ризик втрати капіталу при зниженні цін. Вплив на капітал та дохід у сукупності: більшість видів інвестицій є ризикованими як стосовно капіталу, так і доходу. Нерідко зниження доходу передує втраті капіталу. Компанія може знизити дивіденди за звичайними акціями, що спричинить прискорене падіння цін на акції. В іншому випадку компанія може виявитися неспроможною виплатити відсотки по облігаціях, що сприятиме її ліквідації, і, можливо, вартість акціонерного капіталу буде відшкодована лише частково.
Ризик може бути пов'язаний із загальними причинами чи факторами, які специфічні для окремого виду цінних паперів.
Список використаної літератури
1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП ИТЕМ, 1995.
2. Хавренек П., Берем В. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - М.: АОЗТ Интерэксперт "Инфра-М", 1995.
3. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. - К.:Либра, 1996.
4. Пересада А. А. Инвестиционный процесс в Украине. - К.:Либра, 1998.
5. Финансы капитализма / Под ред. Б. Г. Болдырева. - М.:
Финансы и статистика, 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...