WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України - Реферат

Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій
в економіку України"
ПЛАН
1. Основні напрями інвестиційної політики в Україні
2. Стан надходжень іноземних інвестиції в економіку України
3. Шляхи активізації інвестування
Використані літературні джерела
1. Основні напрями інвестиційної політики в Україні
o Зниження соціальної напруги, досягнення остаточного підходу у виділенні коштів на потреби соціальної сфери.
o Скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок державних коштів і формування надійних інвестиційних джерел, в першу чергу з власних коштів підприємств та ін.
o Скорочення централізованих державних капіталовкладень, що виділяються безповоротно. Перехід до нових принципів централізованого фінансування інвестиційної діяльності.
o Створення ринку підрядних робіт. Зацікавленість будівельників у виконанні замовлень.
o Прискорення темпів розвитку промисловості групи Б.
o Прискорення у кілька разів темпів вибуття застарілого обладнання.
o Перегляд надання державних кредитів на вигідних умовах з дефіцитними ставками на конкурсній основі, включаючи державне замовлення.
o Залучення іноземних інвестицій, отримання іноземних кредитів, створення спільних підприємств з іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток переробної промисловості АПК, активізація приватизації, конверсії, а також галузей, які визначають науково-технічний прогрес.
o Створення ефективних форм і механізмів управління інвестиційною діяльністю.
o Розвиток паливно-енергетичного комплексу, ресурсозберігаючих технологій, конверсія ВПК, забезпечення населення товарами народного споживання вітчизняного виробництва, розвиток медицини і фармацевтичної промисловості.
Усі ці напрями інвестиційної діяльності в Україні вже зараз починають розвиватися в умовах формування ринкового механізм}. Тому трансформація інвестиційного механізму на мікрорівні, наприклад у промисловості, повинно проводитися в межах макроекономічної стабілізації.
Інвестиційний ринок як економічна категорія являє собою збалансованість попиту і пропозиції на інвестиції та випереджаючих можливостей підрядників в їх матеріалізації. Це означає, що, з одного боку, потрібні економічні заходи зі отримання попиту на інвестиції та зменшення маси безготівкових грошей, які неадекватні обсягу та якості продукції, а з іншого, - антимонопольні заходи, які б сприяли розвитку ринку будівельних послуг.
Щодо загальної оцінки інвестиційного клімату в Україні на макроекономічному рівні, то тут слід відзначити, що в економіці продовжується спад виробництва, зменшується частка надходжень від податків, накопичуються неплатежі, знижується частка банківського кредитування у ВВП, зростає сума внутрішнього і зовнішнього боргу, зростає рівень тіньової економіки, знижується частка державних капіталовкладень (щороку в цілому на 5- 10%). Крім цього, на інвестиційний клімат держави суттєвий вплив мають:
o приховане безробіття;
o неможливість виконання державою своїх обов'язків щодо соціального захисту громадян;
o відсутність ефективних процедур банкрутства, захисту прав власників;
o високий рівень злочинності;
o слабка дисципліна виконання законодавчих актів. Причинами погіршення інвестиційного клімату в Україні є:
по-перше, заполітизованість економіки; по-друге, негативні наслідки приватизації, до яких призвело збочення та заміна такої основної мети приватизації, як сприяння розвитку виробництва, на отримання прибутку в короткий термін.
2. Стан надходжень іноземних інвестиції в економіку України
Іноземні інвестиції в економіку України послідовно регулювалися такими законодавчими актами:
1) Законом України "Про захист іноземних інвестицій на території Ураїни" від 10.09.91;
2) Законом України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91
3) Законом України "Про іноземні інвестиції" від 13.03.92
4)Декретом Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" від 20.05.93
5) Законом України "Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україну"від 17. 12.93;
6) постановою Кабінету Міністрів україни "Про концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Украхні"від 14.03.94.
Після прийняття Закону України "Про режим іноземного інвестування" (1996 р.) більшість згаданих законодавчих актів втратили силу. В той час кожний з перелічених законодавчих актів був свого часу необхідним і створював сприятливе законодавче середовище для іноземних інвесторів.
Так, згідно із Законом України "Про захист іноземних інвестицій на території України" (1991 р.) передбачалося, що інвестиції, прибутки, законні права та інтереси іноземних інвесторів захищаються законами України. Держава не може реквізувати іноземні інвестиції, за винятків стихійного лиха. Іноземним інвесторам гарантуєтья можливість переказу за кордон їх прибутків та інших сум, отриманих на законних підчставах. Такі норми діють і сьогодні.
Цим законом також встановлюються види іноземних інвестицій, форми їх здійснення; державні гарантії захисту. В окремому розділі викладено засади функціонування йноземних інвесторів на основі концепсійних угод про виборчу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності. Нині практично всі спільні підприємства мають національний режим оподаткування.
До того ж у Законі визначається поняття іноземних інвестицій як цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти підприємницької діяльності або інших видів діяльності для отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Досягненням чинного Закону є те, що іноземного інвестора поставлено у рівні умови з вітчизняним.
Законом України "Про іноземні інвестиції" (1992 р.) встановлювався національний режим інветиційної та іншої господарської діяльності щодо іноземних інвестицій. До того ж іноземні інвестори отримували гарантії на десять років на випадок змін відповідного законодавства України; за Законом їх інвестиції у нашій країні не підлягають націоналізації. Цим самим Законом передбачалося низка пільг для підприємств з інозамними інвестиціями. Проте дію двох норм Закону щодо гарантій на випадок змін у законодавстві стосовно оподаткування було "призупинено" вже на початку 1993 р. Внаслідок цього більшість підприємств з іноземними інвестиціями зазнала збитків. Наприклад, через впровадження нових видів податків (20 % мита, 35 % акцизного збору та 28 % податку на додану вартість) ціни на автомобілі "Мазда", які реалізуються фірмою "Мазда моторс Україна" зросли на 107 %. Причому на авторинках близько та далекого зарубіжжя ціни не змінилися.
Декретом Кабінету Міністрів "Про режим іноземного інвестування " (1993 р.) для іноземних суб'єктів господарської діяльності встановлено національний режим інвестиційної діяльності, тобто вони наділені правами та обов'язками в обсязі, не меншому, ніж аналогічні суб'єкти України. Згідно з цимзаконодавчим актом іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантувався безперешкодний переказ за корджон їх доходів, прибутків та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах. Щодо оподаткуванння, то уразі встановлення законодавчими актами України нових видів подаоків існуючи підприємства з іноземними інвестиціями звільнялися від них на 5 років. Цим самим Декретом запроваджувалася кваліфікація капіталу підприємства, а також встановлювалися обмеження стосовно мінімальної суми цієї інвестиції.
Законом України "Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні"(1994р.) встановлювалися прііоритетні сфери для іноземнрго інвестування, висувалися вимоги до янвесторів, які претендують на одержання додаткових пільг, і зміст пільг, що надаються стосовно інвестиційних проектів і пріорітетних сфер.
Інвестування може проводитися іноземними

 
 

Цікаве

Загрузка...