WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Казначейське обслуговування державного бюджету України - Реферат

Казначейське обслуговування державного бюджету України - Реферат

бюджету і складання звітності про доходи бюджету.
За виконання дохідної частини бюджету відповідають Державна податкова служба і Державний митнийкомітет (і їхні органи на місцях), що, крім збору податків і інших платежів у бюджет зобов'язані представляти інформацію про виконання бюджетів у Казначейство, а також органи, що розпоряджаються державним (муніципальним) майном.
Уповноважений виконавчий орган представляє щоквартальні, піврічні і річні звіти про виконання бюджету в представницький, контрольний орган і Казначейство. Річний звіт підлягає затвердженню представницьким органом.
В процесі дослідження становлення казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні були розроблені схеми документообороту і руху бюджетних потоків, які дозволили визначити вузькі місця і сформулювати рекомендації щодо їх усунення. При фінансуванні через територіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою вузьким місцем є встановлення доцільності та ефективності витрат шляхом перевірки первинних документів. Введення в штат працівників органів казначейства спеціальних експериментів і забезпечення спеціальною апаратурою дозволить чітко і швидко встановлювати достовірність представлених документів з метою здійснення дійового попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів.
На сьогоднішній день в Україні фінансування з Державного бюджету здійснюється через територіальні органи Державного казначейства, як шляхом оплати рахунків та видачі готівкою, так і за відомчою структурою. Це свідчить про те, що в Україні діє змішана система касового виконання Державного бюджету. До елементів банківської системи відносимо: відкриті рахунки органам Державного казначейства та розпорядникам коштів в банківських установах, до елементів казначейської системи - наявність органів Державного казначейства та відкриття в них реєстраційних рахунків розпорядникам коштів.
Щодо виконання доходної частини Державного бюджету, то хоч інформація про доходи, що надійшли на рахунок органів казначейства і надходить органам казначейства трьох ступенів, де ведеться їх облік, розподілення доходів здійснює тільки Головне управління Державного казначейства. Перехід від фінансування за відомчою підпорядкованістю до фінансування через територіальні органи Державного казначейства, а також розподілення одержаних доходів на рівні територіальних управлінь і відділів органів казначейства позитивно вплине на організацію бюджетного фінансування та здійснення контролю за цим.
3. Єдиний казначейський рахунок
Казначейська форма виконання бюджету базується на принципі роботи єдиного казначейського рахунка.
Єдиний казначейський рахунок - це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.
Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи, таким чином, загальнодержавну інформаційно-обслуговувальну систему єдиного казначейського рахунка, яка виконує облік всіх здійснюваних на ньому операцій і дає можливість Головному управлінню Держказначейству мати в реальному режимі часу інформацію про:
- баланс єдиного казначейського рахунка, отриманий як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках єдиного казначейського рахунку ;
- рух коштів по доходах державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
- рух коштів по видатках державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
- рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі Держказначейства;
- результати виконання бюджетів.
Функціонування єдиного казначейського рахунка забезпечує:
- повну незалежність держави від банківської системи в справі контролю та обліку доходів і платежів;
- досконалу базу даних по бюджетних показниках;
- щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до державного бюджету;
- розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
Єдиний казначейський рахунок - це сукупність бюджетних рахунків, відкритих на ім'я Головного управління Державного казначейства і його територіальних органів за балансовим рахунком № 124 "Кошти Державного бюджету".
Бюджетні рахунки за балансовим рахунком №124 "Кошти Державного бюджету відкриваються органами Державного казначейства в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.
В органах Державного Казначейства в свою чергу, відкриваються реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів. При цьому бюджетні рахунки відкриваються на підставі договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.
Кількість реєстраційних рахунків, яку може мати конкретний розпорядник коштів в системі казначейства, залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.
Висновки
Казначейське обслуговування Державного бюджету України передбачає здійснення Державним казначейством України: операцій з коштами державного бюджету; розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів; контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів; бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.
Застосування казначейської форми обслуговування бюджетних коштів повинно істотно знизити ймовірність нецільового використання бюджетних коштів, оскільки усі доходи і видатки бюджету здійснюватимуться з єдиного казначейського рахунка, а не з декількох рахунків, відкритих у різних банках тощо.
Використана література
1. "Шляхи розвитку бюджетної системи України" // Ж-л "Фінанси України". - № 4.97р.
2. Р. Мітюкова "Державний бюджет України і бюджетна політика у 1998 році"// Ж-л "Фінанси України". - №3.98р.
3. Лютий І.О. "Державний боргіефективність використання Державного кредиту" // Ж-л "Фінанси України". - №9.99р.
4. Мельнічука С. "Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні" // Ж-л "Економічний часопис". №4.99р.
5. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. - М.: ДИС, 1998, - 320 с.
6. Закарян И. Составление бюджета и бюджетный контроль на предприятии.//Консультант директора, № 21/ 1997, с. 18 - 29.

 
 

Цікаве

Загрузка...