WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями - Реферат

Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями - Реферат

і фактичну дохідність. Для інвестора в процесі прийняття рішення про доцільність вкладень важливим є розрахунок очікуваної доходності на основі прогнозних даних.
Для аналізу ефективності операцій з акціями використовуються такі показники: ставка дивіденду, поточна ринкова дохідність,поточна дохідність акції для інвестора, сукупна (повна) дохідність.
Ставка дивіденду (Дд) визначається за формулою:
Дд = D / N * 100%, (8)
де
D - очікувані річні дивіденди, грн.;
N - номінальна вартість, грн.
Поточна ринкова дохідність (Др) визначається співвідношенням обсягів річних дивідендів і поточної вартості акції:
Др = D / Pa * 100% (9)
Поточна дохідність акцій для інвестора (Дп) - рендит - розраховується як співвідношення обсягу річних дивідендів і вартості придбання акції:
Дп = D / Ркуп * 100% (10)
У разі прийняття рішення про доцільність придбання акції на основі рівня поточної дохідності інвестор, як правило, прогнозує довгострокові інвестиції в цей фінансовий актив. Тому сукупна дохідність у цьому разі збігається з поточною дивідендною дохідністю.
За купівлі акцій з метою перепродажу через деякий час ураховуються дивідендна і капіталізована дохідність. Отже, сукупна (повна) дохідність може бути визначена за формулою:
Дсук = ?ti=1 Di + (Pt - P0) / P0 * 100%, (11)
де
Di - річні дивіденди, які виплачуються у і-ому році;
Pt - ринкова вартість акцій у t-ому році;
Po - вартість придбання акцій.
Середньорічна сукупна дохідність (кінцева дохідність) за акціями визначається за формулою:
Дріч = ?ti=1 Di + (Pt - P0) / Т *P0 * 100% (12)
Середньорічна сукупна дохідність (кінцева) за короткостроковими операціями може бути розрахована за формулою:
Дк = Д + (Р1 - Р0) / Р0 * 365/Т * 100% (13)
де
Р1 - вартість акції на момент продажу;
Т - кількість днів володіння акцією
В практиці країн з розвинутою економікою широко використовується рейтингова система оцінки інвестиційних якостей окремих акцій:
Рейтингова система оцінки простих акцій (Стандарт енд Пурс) Рейтингова система оцінки привілейованих акцій (Канадіан Бонд рейтинг систем)
Індекс оцінки Значення індексу Індекс оцінки Значення індексу
А+ Найвища якість Р+ Найвища якість (супер)
А Висока якість Р1 Висока якість
А- Якість вище середнього Р2 Дуже добра якість
В+ Середня якість Р3 Добра якість
В Нижче середньої якості Р4 Середня якість
В- Низька якість Р5 Низька якість
С- Дуже низька якість
Б. Визначення вартості та оцінка ефективності операцій з облігаціями і депозитними сертифікатами
Суть оцінки вартості облігацій полягає у тому, що протягом періоду обігу облігації її власник має отримати таку саму суму, яку він вклав в облігацію, купуючи її. Проте сукупність платежів, які має отримати власник облігації, розтягнуто в часі, і відповідно всі майбутні платежі необхідно привести до теперішньої вартості (моменту, на який здійснюється оцінка) шляхом дисконтування.
Сума майбутніх грошових потоків за купонними облігаціями складається з процентів за фінансовим активом і ціни облігації на момент погашення. За оцінювання вартості купонної облігації враховуються такі показники: номінальна вартість, процентна ставка, строк до погашення, умови виплати процентів (періодичність виплат). Отже, поточна ринкова вартість купонної облігації за умови, що протягом строку обігу облігації здійснюються періодичні виплати процентів, а в кінці строку виплачується номінал, розраховується за формулою:
Робл. = ?ti=1 С / (1 + r)i + N / (1 + r)n = C * PVAr, n + N * PV r,n, (14)
де
Робл. - поточна вартість облігації з періодичною виплатою процентів;
C - річні купонні виплати;
N - номінальна вартість облігації;
r - ринкова процентна ставка в п-ому періоді (дохідність в альтернативному секторі);
t - кількість періодів, протягом яких здійснюється купонна виплата.
Ця формула є базовою математичною моделлю оцінки грошової вартості процентних облігацій.
У разі виплати суми купону за облігаціями частіше одного разу на рік дану формулу можна трансформувати у наступну:
Робл. = ?t*кi=1 С /к / (1 + r/к)i + N / (1 + r/к)n*к, (15)
де
к - періодичність виплати процентів протягом року.
У разі виплати всієї суми процентів під час погашення облігації формула модифікується у формулу:
Робл.к = N + Ck / (1 + r)n, (16)
де
Ск - сума процентів за облігацією, яку буде нараховано під час її погашення за відповідною ставкою.
Для облігацій з нульовим купоном (дисконтних) поточна ринкова вартість визначається за формулою
Робл.д. = N / (1+r)n, (17)
де
n - кількість років, через які буде погашено облігацію.
Якщо строк обігу дисконтних облігацій менший одного року, поточна ринкова вартість облігації визначається за формулою:
Робл.д. = N / (1 + r*Т/365), (18)
де
Т - кількість днів до погашення облігації.
За безстроковими облігаціями передбачено невизначено тривалий період виплати доходів (купону). У разі фіксованого розміру купону протягом усього строку дії облігації поточна ринкова вартість розраховується за формулою:
Робл.б. = C / r (19)
і фактично являє собою суму членів нескінченно спадної геометричної прогресії.
Для оцінки ефективності вкладень в облігації використовують такі показники: купонна, поточна і повна дохідність.
1. Купонна ставка (Дс) - встановлюється у разі емісії облігації, визначається відносно номіналу і показує, який процент доходу нараховується щорічно власникові облігації. Купонна ставка визначається за формулою:
Дс = С / N * 100%, (20)
де
С - річний купонний дохід, грош.од.
Як правило цей показник не розраховується, а встановлюється згідно з умовами випуску.
2. Поточна дохідність - визначає процент доходу, який щорічно отримує власник облігації на інвестований капітал. Розраховується як процентне співвідношення між річним купонним доходом від облігації і тією ціною, за якою інвестор її придбав.
Слід розрізняти дохідність, яка наводиться у біржових зведеннях, і дохідність для певного інвестора: у першому випадку у знаменнику стоїть поточна вартість цінного паперу, в другому - використовується ціна, за якою інвестор купив облігацію. Отже, поточна дохідність може бути визначена за формулою:
Дп. = С / Робл. * 100%, (21)
де
Робл. - поточна вартість облігації (ціна, за якою інвестор придбав облігацію).
3. Дохідність до дати погашення (повна, кінцева дохідність облігації) -характеризує не тільки поточний дохід за облігацією, а й виграш (збиток), який отримав інвестор, погашаючи облігацію за ціною, вищою або нижчою ціни купівлі. Повна дохідність розраховується за формулою:
Дк. = ((Р1 - Р0) / n

 
 

Цікаве

Загрузка...