WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями - Реферат

Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями - Реферат


Реферат на тему:
Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями
Основні фондові інструменти ринку цінних паперів України та їх якості.
Принципи, показники та методи оцінки інвестиційних якостей фондових інструментів. Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів.
Україна у міжнародних рейтингах оцінки інвестиційної привабливості.
1. Характеристика інвестиційних якостей окремих інструментів фінансового ринку.
Різноманітність інструментів фондового ринку визначає необхідність оцінки їх інвестиційних якостей. В процесі такої оцінки повинні бути враховані особливості випуску і обертання окремих цінних паперів в Україні, рівень їх безпеки та прибутковості ступінь ліквідності та інші фактори. З позицій інвесторів, на наш погляд, у даний час і у найближчій перспективі для фінансових інвестицій найбільший інтерес являють наступні інструменти фондового ринку:
- акції;
- облігації;
- ощадні сертифікати;
- інвестиційні сертифікати.
Нижче наведені основні характеристик акцій та облігацій у порівнянні:
Характеристика Акція Облігація
1. Визначення, суть. Це цінний папір без установленого строку обігу, що
засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного
товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та
право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на
одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь
у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.
Це:
- довгострокове фінансування затрат емітента тримачами акцій. Це цінний папір, що засвідчує внесення його власником
грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому
номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому
строк з виплатою фіксованого процента ( якщо інше не передбачено
умовами випуску).
Це:
- джерело фінансування видатків бюджетів, що перевищують доходи;
- джерело фінансових інвестицій акціонерних товариств;
- форма збереження "фінансових засобів" громадян і організацій та отримання ними доходу.
2. Строк дії. Не має строку дії. Тобто права власника акції зберігаються до тих пір, доки існує акціонерне товариство. Має обмежений строк обігу, по закінченні якого гаситься.
3. Повернення вартості цінного паперу інвестору. Акціонерне товариство не зобов`язане повертати інвесторам їх капітал, вкладений в покупку акцій. Емітент зобов`язаний погасити номінал акції в установлений строк (як правило, по закінченні строку обігу).
4. Ким випускається цінний папір. Випускається лише акціонерними товариствами. Випускається державними органами, підприємствами усіх
передбачених законом форм власності, об'єднаннями підприємств,
акціонерними та іншими товариствами.
5. Ким приймається рішення про випуск. Приймається засновниками
акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів
акціонерного товариства.
Рішення про випуск облігацій внутрішніх і місцевих позик
приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими
радами.
Рішення про випуск облігацій підприємств приймається
емітентом і оформляється протоколом.
6. Ким купується цінний папір. Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за
рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати
податків та процентів за банківський кредит.
Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що
належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед
своїх працівників або анулювання (в строк не більше одного року). Громадяни придбають облігації за рахунок особистих коштів, підприємства - за рахунок
коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та
процентів за банківський кредит.
7. Права власників. Власник акції має право на частину прибутку акціонерного
товариства, на участь в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені законодавством або статутом акціонерного товариства.
Міра цих прав визначається кількістю придбаних акцій - чим більше акцій, тим більша перевага при голосуванні.
Облігації не дають їх власникам права
на участь в управлінні, але дають право на отримання доходу.
8. Обсяги випуску. Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі
його статутного фонду або на всю вартість майна державного
підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство).
Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не
більше 25 процентів від розміру статутного фонду (лише після
повної оплати усіх випущених акцій). Для інших емітентів - згідно статуту п-ва і законодавства..
9. Обмеження випуску. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з
господарською діяльністю акціонерного товариства.
Випуск облігацій підприємств для формування і поповнення
статутного фонду емітентів, а також для покриття збитків,
пов'язаних з їх господарською діяльністю, не допускається.
10. Форма доходу. Дивіденд (виплачується з прибутку п-ва). Процент (виплачується з доходу п-ва).
11. Першочерговість виплати доходів. Дивіденди виплачуються з частини прибутку підприємства після виплати % по облігаціям.
При ліквідації підприємства -
зобов`язання виплачуються в сумі, що залишилася після сплати процентів по облігаціям. % по облігаціям виплачується першочергово.
При ліквідації підприємства - також першочергова виплата зобов`язань.
12. Виплата доходів. Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за
підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом
акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у
його розпорядженні після сплати встановлених законодавством
податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський
кредит (іноді дивіденди не виплачуються, навіть якщо є чистий прибуток).
Емітент зобов`язаний гасити процент облігації в установлені строки, інакше - звернення до суду. Доход по облігаціях усіх видів виплачується відповідно до
умов їх випуску.
По безпроцентних облігаціях доход не виплачується. Власникові такої облігації надається право на придбання відповідних товарів або послуг, під які випущено позики.
По облігаціях підприємств доходи виплачуються за рахунок
коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших
обов'язкових платежів. У випадку недостатності цих коштів процент виплачується за рахунок резервного фонду п-ва.
13. Ставка виплачуваного

 
 

Цікаве

Загрузка...