WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний менеджмент: реальні інвестиції, їх склад і структура - Реферат

Інвестиційний менеджмент: реальні інвестиції, їх склад і структура - Реферат

країни із сприятливим інвестиційним кліматом ВЕЗ України Регіони із високим і середнім рівнем інвестиційної привабливості Регіони із низькою інвестиційною привабливістю
Ступінь спрацьованості проекту Наявність індивідуальної проектної документації та кошторису витрат Наявність типової проектної документації та кошторису Наявність проекту про наміри з основними фінансово-господарськими показниками
Забезпеченість будівництва і експлуатації необхідними ресурсами Необхідні ресурси повністю виробляються в регіоні Необхідні ресурси виробляються в Україні Необхідні ресурси імпортуються з інших країн
Необхідний обсяг інвестицій, в у.о До 100 000 100 001 - 500 000 Більше 500 000
Період здійснення інвестицій до початку експлуатації об'єкту До 1 року Від 1 до 2 років Від 2 до 3 років Більше 3 років
Період окупності проекту До 1 року Від 1 до 2 років Від 2 до 3 років Більше 3 років
Джерела фінансування Лишевласні Власні і залучені Власні і позичені Тільки позичені
Рівень ризику своєчасної реалізації проекту Мінімальний Середній Високий
Рекомендована значимість окремих показників у сукупній оцінці інвестиційних якостей окремих проектів:
№ пп. Найменування оцінюваних показників Значимість показників про оцінці
В балах або % У системі коефіцієнтів
1 Відповідність інвестиційного проекту стратегії діяльності компанії та її іміджу 3 0,03
2 Характеристика галузі, де реалізується проект 5 0,05
3 Характеристика регіону, де реалізується проект 7 0,07
4 Ступінь спрацьованості проекту 4 0,04
5 Забезпеченість будівництва і експлуатації необхідними ресурсами 6 0,06
6 Необхідний обсяг інвестицій, в у.о 5 0,05
7 Період здійснення інвестицій до початку експлуатації об'єкту 7 0,07
8 Період окупності проекту 40 0,4
9 Джерела фінансування 8 0,08
10 Рівень ризику своєчасної реалізації проекту 15 0,15
ВСЬОГО 100 1,00
За результатами оцінки проектів в розрізі окремих показників визначається загальний рівень їх інвестиційних якостей. До пріоритетних проектів належать ті, які під час попередньої оцінки набрали 80 балів і вище; рівень інвестиційних проектів вище середнього приймається в діапазоні від 61 до 80 балів; середній рівень - в діапазоні від 50 до 60 балів; до проектів з низьким інвестиційним рівнем відносять ті, які набрали менше 50 балів.
4.Бюджетування капітальних вкладень
В практиці інвестиційного менеджменту для планового обґрунтування фінансування інвестицій формують "бюджет реалізації інвестиційного проекту" - оперативний фінансовий план короткострокового періоду (до 1 року), який відображає витрати і надходження коштів, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту.
Розробка бюджету капітальних вкладень спрямована на вирішення двох завдань:
a. визначення обсягу і структури витрат по реалізації інвестиційного проекту в розрізі окремих етапів календарного плану;
b. забезпечення необхідного для покриття цих витрат потоку інвестиційних ресурсів в межах загального обсягу коштів, призначених для фінансування реалізації інвестиційного проекту.
В процесі реалізації інвестиційного проекту в залежності від стадій інвестиційного процесу можуть розроблятися два види бюджету:
c. бюджет капітальних витрат і надходжень коштів (тобто капітальний бюджет). Цей бюджет розробляється на етапі здійснення будівельно монтажних робіт, пов'язаних з новим будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним вдосконаленням об'єкту;
Капітальний бюджет складається з двох розділів: капітальні затрати і надходження коштів. Капітальні затрати це затрати на придбання довгострокових активів, що функціонують протягом довгого періоду з поступовою амортизацією вартості. Це початкова вартість введених в експлуатацію будівель, вартість нових машин і механізмів, придбане обладнання, вартість нематеріальних активів (патентів, ноу-хау, ліцензії). Надходження коштів включає запланований потік інвестиційних ресурсів в розрізі окремих джерел: власні кошти інвестора, залучений пайовий або акціонерний капітал, позичковий капітал.
d. бюджет поточних грошових витрат і доходів (поточний бюджет). Цей бюджет розробляється на етапі експлуатації об'єкту інвестування (аналог плану грошових доходів і витрат). Поточні витрати об'єкту, що експлуатується, складаються з його виробничих та обігових витрат. Це матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних фондів тощо. Поточні доходи об'єкту формуються за рахунок реалізації продукції. Розрізняють валовий і чистий дохід від поточної діяльності. Останній є різницею між валовим доходом і податковими платежами, що включаються у ціну реалізації продукції (ПДВ, акцизи).
При розробці обох видів бюджету може бути використаний так званий, гнучкий метод. він передбачає встановлення запланованих капітальних і поточних витрат не у твердо фіксованих сумах, а у вигляді нормативів витрат, прив'язаних до відповідних об'ємних показників діяльності. Усі види витрат групуються в розрізі постійних і змінних статей. По обсягу постійних витрат норматив доводиться у вигляді абсолютної суми витрат на прогнозований період. По змінних витратах норматив встановлюється у вигляді їх рівня у % до обсягу відповідної основної діяльності. При використанні такого методу повинен формуватися певний резерв інвестиційних коштів на випадок зростання обсягу капітальних витрат (при прискоренні будівельно-монтажних робіт). Такий метод дозволяє не лише оперативно корегувати фінансові потоки, але й здійснювати ефективну політику здійснення інвестиційного проекту у поточному періоді.
5. Аналіз стану та динаміки капітальних інвестицій в економіку України.
Економічне зростання країни забезпечується капіталовкладеннями на рівні 20-30% валового внутрішнього продукту (ВВП), що вважається індикатором інвестиційної безпеки. В Росії, наприклад, індикатор інвестиційної безпеки прийнятий на рівні 25%. В Україні, починаючи з 2000 р., досягнуто суттєвого приросту внутрішніх капіталовкладень

 
 

Цікаве

Загрузка...