WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний менеджмент: Інвестиційний проект - Реферат

Інвестиційний менеджмент: Інвестиційний проект - Реферат

закордонній практиці.
1. Заміна застарілого обладнання як природний процес продовження існуючого бізнесу в незмінних масштабах. Звичайно подібного роду проекти не потребуютьтривалих і складних процедур обгрунтування і прийняття рішень. Багатоальтернативність може з'являтися у випадку, коли існує декілька типів подібного устаткування і необхідно обгрунтувати переваги одного з них.
2. Заміна устаткування з метою зниження поточних виробничих витрат. Мета подібних проектів - використання більш нового устаткування замість працюючого, але порівняно менше ефективного, що морально застаріло. Цей тип проектів припускає детальний аналіз вигідності кожного окремого проекту, тому що більш зроблене в технічному змісті устаткування ще не однозначно більш вигідно з фінансової точки зору.
3. Збільшення випуску продукції і/ або розширення ринку послуг. Даний тип проектів потребує відповідального рішення, що звичайно приймається верхнім рівнем керування підприємства. Найбільше детально необхідно аналізувати комерційну реалізацію проекту з обгрунтуванням розширення ринкової ніші, а також фінансову ефективність проекту, з'ясовуючи, чи призведе збільшення обсягу реалізації до відповідного зростання прибутку.
3. Підготовка інвестиційної пропозиції (бізнес плану)
Від розгляду загальних тенденцій розвитку інвестиційних процесів перейдемо до аналізу процесу створення, планування та реалізації конкретного бізнес проекту.
Зрозуміло, будь-який інвестиційний проект не може розглядатися у відриві від конкретного підприємства. Кожне підприємство під час свого життєвого циклу проходить різні стадії розвитку, які й обумовлюються тими проектами, які здійснює підприємство, а оперативна діяльність вже є похідною від цього процесу. Для кращого розуміння цього пропоную побудувати умовну модель життєвого циклу підприємства. (Мал. 1)
Мал. 1 Інвестиційний проект та розвиток підприємства
Таким чином, життєвий цикл підприємства складається з поступового проходження різних інвестиційних проектів, як певних стадій свого розвитку. Такі проекти не обов'язково повинні повністю базуватися на окремому підприємстві, вони можуть розроблятися спільно, фінансуватися з різних джерел та справляти вплив на стан не лише конкретного підприємства, а й у межах міста чи держави.
Отже, відповідно до поставленої мети дослідження, розглядатиметься саме процес планування та реалізацій інвестиційного проекту, як складової частини будь-якої економічної активності.Матеріали, що обгрунтовують інвестиції на проекти, рекомендується готувати в прийнятій у всьому світі формі бізнес плану (бізнесу-проспекту) проекту, який повинен дати можливість інвестору зробити комплексну оцінку проекту і насамперед показати, що інвестування проекту вигідне і надійне.
Треба сказати, що навіть на Заході, де вже сформувалися чіткі історичні традиції планування будь-якої економічної діяльності, тим більше діяльності інвестиційної, не існує єдиного стандарту на розробку бізнес-плану. Це в першу чергу пов'язано із різницею в цілях бізнесу чи окремих проектів, та із безлічі варіантів середовища, в якому вони діятимуть.
Структурно-логічна схема процесу бізнес планування зображена на Мал. 2. Вона пояснює місце процесу бізнес-планування у житті будь-якого інвестиційного проекту.
Хоча в цілому бізнес-план вважається інструментом для отримання кредиту, він безумовно виконує функції набагато глибші:
ў виявлення цілей бізнесу
ў сприяння виробленню стратегії та оперативної тактики для досягнення цілей бізнесу
ў створення системи вимірювання результатів діяльності
ў надання інструментів для управління бізнесом
ў виявлення альтернативних напрямків розвитку.
Існують різні вимоги до бізнес-плану для вже існуючої компанії та для компанії, що починає створюватися, існування якої залежить від даного проекту.
У випадку вже існуючої компанії, бізнес-план повинен містити звіт про минулу роботу та базуватися саме на ній, у той час, як у випадку нової компанії, особлива увага повинна бути відведена самому проекту.
Бізнес-план розробляється і коректується в три етапи. На першому - попередній варіант для оцінки і відбору проектів для подальшого опрацювання (бізнес-проспект); на другому - остаточний варіант для вибраних проектів; на третьому етапі здійснюється періодичне коректування бізнес плану.
У випадку, коли розробляється повний комплексний бізнес-план розвитку організації загалом, рекомендується наступний порядок:
1. бізнес-плани дочірніх підприємств;
2. детальне опрацювання конкретних бізнесу-проектів фірми;
3. бізнес програми діяльності фірми у напрямах (маркетинг, виробництво, фінанси, транспорт, НИОКР і т.д.);
4. комплексний бізнес-план розвитку організації.
Склад (зміст) і рекомендації по складанню бізнесу-проспекту і бізнес плану приведені нижче.
Розглянемо етапність розробки варіанту бізнес плану проекту (на прикладі короткого).
1. Проведення оперативної наради по визначенню цілей і задач проекту, з участю всіх зацікавлених осіб: ініціаторів проекту, організації-виконавця, інвесторів і розробників бізнес плану. Тривалість - 3-5 годин. Результат:
- формування загального бачення ситуації по проекту, його цілей і результатів від його реалізації:
- узгодження бізнес-проспект а (короткої інформації по інвестиційному проекту);
- уточнення детальної схеми проведення робіт по формуванню бізнес плану і фіксація домовленостей з основними зацікавленими особами про зустрічі.
2. Внутрішня зустріч розробників бізнес плану (3-5 чоловік) по інвентаризації початкових матеріалів і фіксації відповідальних у напрямах. Тривалість 15-20 годин. Результат:
- заздалегідь структуровані представлені матеріали;
- з'ясовані "білі плями" проекту;
- намічені заходи щодо усунення "білих плям";
- визначені відповідальні у напрямах;
- розписаний план-графік) проведення робіт.
3. Зустрічі з фахівцями організації (відповідальними всередині проекту за конкретні напрями - 3-5) по уточненню представлених матеріалів. Тривалість - 1-3 години з кожним фахівцем. Результат:
- додаткова інформація по "білих плямах".
3*. Проведення маркетингового дослідження (по узгодженню). Тривалість ~ 2-3 тижня.
4. Індивідуальна робота розробників бізнес плану над розділами по їх структуризації і доповненню. Тривалість - 30-50 годин у напрямі. Результат;
- прописані розділи бізнес плану;
- розробникам ясні сильні і слабі сторони проекту;,
- визначена необхідність залучення експертів.
5. Підготовка варіантних розрахунків по основних розділах бізнес плану інвестиційного проекту.
Тривалість - 15-20 годин у напрямі. Результат:
- досліджені альтернативні варіанти розвитку проекту;
- зроблена оцінка впливу різних чинників

 
 

Цікаве

Загрузка...