WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний менеджмент: розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, формування оптимального портфеля інвестицій підпри - Реферат

Інвестиційний менеджмент: розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, формування оптимального портфеля інвестицій підпри - Реферат

0,15
Рентабельність реалізованої продукції Кр = чистий прибуток / чиста виручка від реалізованої продукції Кр > 0,15
Рівень рентабельності власного капіталу Рк. = чистий прибуток/середня вартість власного капіталу збільшення
Рівень рентабельності продукції Рп. = прибуток від реалізації продукції / собівартість продукції збільшення
Оборотністьактивів
Коефіцієнт оборотності активів Ко.а. = чиста виручка від реалізації / обсяг всіх активів, що використовуються збільшення
Коефіцієнт оборотності поточних активів Ко.п.а. = чиста виручка від реалізації / середня вартість оборотних засобів збільшення
Середня тривалість одного обороту активів Чо.а. = кількість календарних днів звітного періоду/коефіцієнт оборотності активів зменшення
Коефіцієнт оборотності запасів Ко.з. = собівартість реалізованої продукції/середня вартість запасів збільшення
3.3. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів
Інвестиційні ресурси - це усі види грошових та інших активів, залучених для здійснення вкладень в об'єкти інвестування.
Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів здійснюється за окремими етапами:
1. Прогнозування потреби у загальному обсязі інвестиційних ресурсів:
Перший етап: визначення необхідного обсягу фінансових засобів для реального інвестування.
- Вартість будівництва нових об'єктів розраховується за фактичними витратами на будівництво аналогічних об'єктів або по питомим капіталовкладенням на одиницю потужності:
КВн = М * Укв * П,
де КВн - загальна потреба в капітальних вкладення для будівництва нового об'єкту;
М - передбачена потужність об'єкту у відповідних виробничих чи будівельних одиницях;
Укв - середня сума будівельних витрат на одиницю потужності об'єктів даного профілю;
П - інші витрати, пов'язані із будівництвом об'єкту.
Варто відмітити, що вартість будівництва складає лише частину потреби в інвестиційних ресурсах, пов'язаних із введенням об'єкту в експлуатацію. Поряд із вартістю будівництва слід передбачити потребу у оборотних активах нового підприємства. Таким чином потреба у інвестиційних ресурсах при введені в експлуатацію нового підприємства визначається за формулою:
Пір = КВн * 100/ Уоф,
де Пір - загальна потреба в інвестиційних ресурсах при будівництві і введенні в дію нового об'єкту;
Уоф - питома вага основних фондів у загальній сумі активів аналогічних компаній даної галузі.
- Вартість придбання діючого підприємства може розраховуватися як:
А) на основі чистої балансової вартості:
Вб = ЗФ + НА + З + Ф + КВ + НБ + Кі,
де Вб = чиста балансова вартість компанії;
ЗФ - залишкова вартість проіндексованих основних фондів компанії;
НА - сума нематеріальних активів;
З - сума запасів матеріальних оборотних фондів по залишковій вартості;
Ф - сума усіх форм фінансових ресурсів компанії за мінусом боргів;
КВ - капітальні вкладення;
НБ - незавершене будівництво;
Кі - коефіцієнт індексації основних фондів.
Б) на основі прибутку:
Вп = Пс / Нп,
де Вп - вартість компанії на основі розміру її прибутку;
Пс - середньорічна сума реального прибутку;
Нп - середня норма прибутковості інвестицій.
В) на основі ринкової вартості.
Другий етап: визначення необхідного розміру інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій:
ІРф = ІРр * Пф / Пр,
де ІРф - потреба в інвестиційних ресурсах для здійснення фінансових інвестицій;
ІРр - потреба в інвестиційних ресурсах для здійснення реальних інвестицій;
Пф - питома вага фінансових інвестицій у прогнозному періоді;
Пр - питома вага реальних інвестицій у прогнозному періоді.
Третій етап: визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів, який розраховується сумуванням потреби в ресурсах для реального та фінансового інвестування, а також суми резерву капіталу (як правило 10% від сукупної потреби у коштах).
2. Вивчення можливості формування інвестиційних ресурсів за рахунок різних джерел.
Усі джерела фінансування діляться на три основні групи:
- Власні (чистий прибуток, амортизаційні відрахування);
- Позичені (довгострокові кредити, емісія облігацій, цільовий державний кредит, податковий інвестиційний кредит, інвестиційний лізинг);
- Залучені (емісія акцій, емісія інвестиційних сертифікатів, внески сторонніх інвесторів у статутний фонд, дотації на цільові інвестиції).
3. Визначення методів фінансування окремих інвестиційних проектів дозволяє розрахувати пропорції у структурі джерел інвестиційних ресурсів:
4. Оптимізація структури джерел фінансування.
Внутрішні джерела фінансування мають наступні позитивні властивості:
- простотою і швидкістю залучення;
- високою віддачею за критерієм прибутковості інвестованого капіталу;
- суттєвим зниженням ризику неплатоспроможності і банкрутства підприємства;
- повним збереженням управління в руках первинних власників.
Разом із цим їм притаманні певні недоліки:
- обмеженим обсяг залучення, а отже суттєвого розширення інвестиційної діяльності;
- обмеженість зовнішнього контролю за ефективністю використання власних інвестиційних ресурсів.
Зовнішні (залучені і позичені) джерела фінансування мають такі позитиви:
- високий обсяг їх можливого залучення;
- більш високий зовнішній контроль за ефективністю інвестиційної діяльності.
Разом із тим, їм притаманні наступні недоліки:
- складність залучення і оформлення;
- більш тривалий період залучення;
- необхідність надання відповідних гарантій;
- підвищення ризику банкрутства;
- втрата частки прибутку від інвестиційної діяльності;
- часткова втрата управління діяльністю компанії.
Головними критеріями оптимізації ї співвідношення джерел фінансування виступають:
- показник фінансової стійкості компанії;
- максимізація суми прибутку.
3.4. Формування і управління інвестиційним портфелем
Як правило, інвестор не вкладає вільні фінансові чи матеріальні кошти в одну справу, проект, акцію чи інший фінансовий інструмент, а вкладає в цінні папери різних підприємств, тобто формує інвестиційний портфель.
Таким чином, інвестиційний портфель - це цілеспрямована сформована сукупність всіх об'єктів реального і фінансового інвестування, якими володіє чи придбає акціонерне товариство (чи будь-який інший інвестор) для досягнення своєї мети.
Головна мета формування інвестиційного портфелю - забезпечення реалізації її інвестиційної стратегії шляхом відбору найефективніших і безпечних інвестиційних проектів та фінансових інструментів. До числа основних цілей відносять:
- забезпечення високих темпів зростання капіталу;
- забезпечення високих темпів росту доходів;
- забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків;
- забезпечення достатньої ліквідності портфелю.
Виділяють три принципи

 
 

Цікаве

Загрузка...