WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний менеджмент: розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, формування оптимального портфеля інвестицій підпри - Реферат

Інвестиційний менеджмент: розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, формування оптимального портфеля інвестицій підпри - Реферат

(6,3%), Російська Федерація - $322,6 млн. (6,0%).
У галузевому розрізі найбільш привабливими залишаються торгівля $854,8 млн. (16,0%),харчова промисловість - $852,3 млн.(16,0%), машинобудування - $469,6 млн.(8,8%) та фінансова сфера - $433,3 млн.(8,1%).
Результати дослідження складових інвестиційного клімату 24х областей, АР Крим та міста Києва дозволяють виділити групи регіонів за величиною рейтингового балу. Цього разу до групи "лідерів" увійшли 7 регіонів. Перш за все привертають увагу показники столиці - Київ знову більше ніж удвічі випереджає найближчого конкурента. Місто також має перевагу за всіма групами показників, особливо за рівнем розвитку фінансового сектора. Тому прогноз щодо лідерства столиці у рейтингу протягом наступних 35 років не викликає сумнівів. Наступні позиції займають потужні індустріальні регіони, які за величиною інтегрального рейтингового балу утворили "трійку": Донецька, Харківська та Дніпропетровська області.
Ще одне тріо - Одеська, Запорізька та Львівська області, які за рейтинговими балами дещо відстають, замикають групу найсильніших. Як показує досвід проведених досліджень, позиції серед лідерів змінюються під впливом цілком різних, навіть сезонних чинників, і відставання одного регіону від іншого можна вважати цілком умовним. З огляду на результати 2002 року, вражаючим є вихід на 4 у сходинку Дніпропетровської області (за рахунок певного погіршення позицій області за групами показників "економічний розвиток" та "розвиток інфраструктури"), яка традиційно займала 23 позиції. Донецька область, яка в рейтингу 2001 посіла 4е місце, повернулася на 2е, що також співпало із зростанням в загальноукраїнському масштабі політичної ваги істеблішменту регіону. Харківська область, яка доволі сенсаційно посіла у 2001 році третю сходинку, підтвердила свій високий результат і 2002 року.
Стабільність складу регіонів "лідерів" визначається, насамперед, історично зумовленими параметрами розвитку регіонів (виробнича, транспортна та інша інфраструктура).
До так званої групи "переслідувачів" цього разу увійшли 7 областей, які за своїми показниками знаходяться на певній відстані від "лідерів", але виділяються серед решти регіонів. Це - Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька, Луганська та Закарпатська області і АР Крим. Слід зазначити, що Миколаївська та Вінницька області цього разу досягнули своїх локальних максимумів в річних рейтингах (10а і 12а позиції відповідно).
Регіони "основної групи" Рейтингу характеризуються щільним розташуванням рейтингових балів, що робить можливими карколомні злети і падіння. Так, Сумська область піднялася відразу на 5 позицій (16е місце у 2002 р. і 21е у 2001 р.), у той час як Херсонська область втратила відразу 6 позицій і з 18го місця у 2001 році спустилася на останнє, 26е місце в Рейтингу. Помітним за лишається той факт, що для більшості регіонів нижньої частини Рейтингу шлях "нагору" є обмеженим, і зміна позицій в цій частині Рейтингу може бути пояснена особливістю методики, а не фактичною зміною ситуації в регіоні.
Хоча Херсонська область "спромоглася" посунути Житомирську з останнього місця, але Житомирщина не змогла вийти з групи "аутсайдери". Рівненська область у 20012002 рр. показує "стабільність" - 24е та 25е місця відповідно. Суттєве погіршення позицій Херсонської області пов'язане з низькими показниками як економічного розвитку, так і фінансового сектора.
Зазначимо, що вперше Рейтинг регіонів України було визначено експертами Інституту Реформ у 1999 році. Оцінка привабливості регіонів за підсумками 2002 року проводилася на основі п'яти груп показників: економічний розвиток регіону (1), ринкова інфраструктура (2), фінансовий сектор (3), людські ресурси (4) та місцева влада і підприємництво (5). Всього було проаналізовано 67 статистичних показників.
Г. Інвестиційна привабливість підприємства або його "економічний паспорт" може мати такий вигляд:
1. Загальна характеристика виробництва, наявність сучасного устаткування, екологічна шкідливість виробництва, складське господарство, наявність власного транспорту, географічне розташування;
2. Характеристика технічної бази підприємства: технології, вартість основних фондів, коефіцієнт зношення;
3. Номенклатура продукції що випускається: обсяг виробництва, експорт, імпорт сировини та матеріалів, зв'язки з іншими підприємствами, постачальники і споживачі, оцінка стабільності збуту (попиту);
4. Виробнича потужність, можливість нарощування виробництва;
5. Місце підприємства в галузі, на ринку;
6. характеристика менеджменту, схеми управління, чисельність персоналу, заробітна плата;
7. Статутний фонд. Власники підприємства, номінал і ринкова вартість акції, розподіл пакету акцій;
8. Структура витрат на виробництво, у тому числі за основними видами продукції. Їх рентабельність;
9. Обсяг прибутку та його використання за звітний період;
10. Фінанси підприємства;
11. Загальний висновок.
Показники фінансової оцінки підприємства
Показник Порядок розрахунку Оптимальний норматив
Ліквідність активів
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ка.л = найбільш ліквідні активи / короткострокові зобов'язання Ка.л > 0,2
Коефіцієнт поточної ліквідності Кл = обігові кошти/короткотермінові зобов'язання Кл. > 1
Коефіцієнт швидкої ліквідності Кш.л. = обігові кошти - запаси/короткострокові зобов'язання Кш.л. > 0.7
Коефіцієнт забезпечення власними коштами Кз.к. = Власні кошти - необоротні активи/сума обігових коштів Кз.к. >0.1
Рівень прогнозованої платоспроможності Порівняння величини активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими зобов'язаннями А > П
Коефіцієнт покриття балансу Кп = ліквідні активи / короткострокові зобов'язання Кп > 1
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Ко.д.= чиста виручка від реалізації/середня сума дебіторської заборгованості збільшення
Середній період погашення дебіторської заборгованості Чо.д.=кількість календарних днів звітного періоду/коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшення
Середній термін погашення кредиторської заборгованості Кількість календарних днів звітного періоду * середня сума кредиторської заборгованості/ чиста виручка від реалізації продукції зменшення або збільшення (в залежності від попереднього показника)
Фінансова стабільність
Фінансовий ліверидж Фл. = Довгострокові зобов'язання/власні кошти незначне збільшення
Коефіцієнт фінансової стабільності Кф.с. = Власні кошти/позикові кошти Кф.с. > 1
Коефіцієнт автономії Ка = Власні кошти / сума пасиву балансу Ка > 0,5
Коефіцієнт заборгованості Кз = Позичені кошти / Власні кошти Кз 1
Коефіцієнт маневреності Км = власні оборотні кошти / власні кошти Км > 0,5
Прибутковість
Рентабельність всього капіталу КК = чистий прибуток / обсяг позичених і власних коштів Кк >

 
 

Цікаве

Загрузка...