WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Об'єктивна необхідність і сутність макроекономічного регулювання ринку - Реферат

Об'єктивна необхідність і сутність макроекономічного регулювання ринку - Реферат

часткового, м'якого регулювання економіки, яке харак-терне для більшості країн світу, полягає у тому, що держава шляхом застосування адміністративних, економічних, правових важелів регулює поведінку товаровиробників, визначає перспективу розвитку національної економіки, виконує спрямовуючу функцію щодо реалізації довгострокових програм розвитку. При цьому вона може впливати на підприємства, фірми, корпорації, асоціації вільних підприємців шляхом впровадження певної податкової, кредитно-фінансової політики, анти-монопольного та інших юридичних законів, надання державних позик (субсидій, субвенцій), контролю за цінами і т.ін.
3.Функції, завдання,цілі, межі та об"єкти державного
регулювання економіки.
Основними функціями державного регулювання - залежно від рівня і компетенції державних органів, які їх здійснюють є:
регулювання макроекономічних пропорцій;
розроблення та реалізація науково-технологічної, інвестиційної та соціальної політики;
фінансування фундаментальних досліджень у галузі суспільних, природничих і технічних наук за рахунок бюджетних коштів і кредитів;
економічний захист власних пріоритетних виробництв;
розроблення регіональної політики; фінансування заходів соціальне та культурної політики;
пом'якшення впливу кризових явищ; соціальний захист населення;
вироблення вимог з охорони навколишнього середовища та його відтворення;
захист особи, підприємництва, інтересів держави, майнових та інших прав громадян; організація інвестиційної діяльності.
На перехідний період до ринку до цих функцій додається: формування інститутів державного регулювання, створення інфраструктури й умов функціонування ринку.
Функції та завдання державного регулювання економіки суттєво відрізняються на перехідний період до ринку і на період сформованих ринкових відносин.
На сучасному етапі основними завданнями державних органів управління в Україні є:
створення умов для зайнятості працездатного населення і забезпечення соціального захисту громадян;
охорона навколишнього середовища та забезпечення раціонального природокористування;
формування фінансово-бюджетної політики та її реалізація;
кредитно-грошове регулювання, контроль за грошовим обігом; проведення цінової політики;
здійснення зовнішньоекономічної діяльності та організація міжурядових відносин, створення державного валютного фонду; "розвиток місцевого самоврядування;
розміщення державних замовлень на виробництво продовольства, товарів та послуг, що фінансуються з держбюджету;
управління виробництвом електроенергії, розвитком енергетичної бази України та забезпечення нею народногосподарських потреб;
організація внутрішньодержавних комунікаційних мереж і шляхів сполучень (залізничний, автомобільний, морський, річковий, повітряний транспорт), інженерних комунікацій (трубопроводи, лінії електромереж, кабельні мережі) та їх комутація у міжнародну систему;
здійснення заходів щодо конверсії;
реалізація програм роздержавлення, приватизації власності;
державна підтримка підприємництва, стимулювання конкуренції; виробленнямеханізмів та ефективно діючих структур захисту державного ринку;
стимулювання модернізації технології, інноваційної діяльності ;
забезпечення найраціональнішого використання земельних ресурсів;
забезпечення належного рівня профілактики та охорони здоров'я, безкоштовного лікувацня хворих у державних медичних закладах;
безкоштовне забезпечення досягнення достатнього мінімуму загальної та спеціальної освіти в державних школах і спеціальних навчальних закладах;
Аналіз економічної ситуації в Україні та практика державного регулювання у країнах з розвинутою економікою свідчить, що до складу основних елементів державного регулювання ринку включають: правове і адміністративне регулювання, цільові комплексні програми, державне підприємництво, індикативне планування, стратегічне планування, бюд-жетно-фінансове, грошово-кредитне та цінове регулювання, структурно-інвестиційну, галузеву, науково-технічну, соціальну політику
Державне регулювання грунтується на певній системі засобів впливу на ринок, їх можна розділити на дві великі групи: засоби прямого державного впливу (державне замовлення і ліміти, фінансування цільових комплексних програм і деяких галузей з державного бюджету і т.ін.) та засоби опосередкованого впливу (податки, субсидії, ціни тощо).
Державне регулювання ринкової економіки в Україні здійснюється державними органами республіки.(інспекції,НБУ,міністерства)
Об'єктами державного регулювання, ринку є сфера під-приємництва, інфраструктура ринку, некомерційна сфера діяльності. Взаємодія суб'єкту та об'єкта в процесі державного регулювання залежить від прийнятої в державі міри втручання її в економіку, але будь-якому випадку має грунтуватися на вимогах об'єктивних економічних законів, стимулювати (а не стримувати) розвиток підприємництва.
Параметри регулювання ринку мають певні межі, визначені самою його природою. Ринок не є пасивним середовищем, яке автоматично змінюється під тиском зовні, він сприймає державні заходи лише там і тоді, коли вони коригують (а не ігнорують) мотиви ринкових агентів. Світова практика проілюструвала певні недоліки надмірного втручання держави в економіку. Посилення державного втручання в економіку пригнічує ініціативу ринку. Держава, як і інші господарські агенти, не застрахована від помилок й прорахунків.
У цьому зв'язку основними принципами створення системи дер-жавного регулювання економіки в Україні є такі:
розумної достатності - державі перепідпорядковуються тільки ті економічні функції, які ні за яких умов не можуть виконувати нижчестоящі ланки господарської системи (виробники та інші суб'єкти ринкових відносин) внаслідок обмеженої компетентносгі;
адекватності - система державних регуляторів економіки та системи їх застосування мають відбивати реально існуючий стан соціально-економічного розвитку;
поступовості - командно-адміністративні регулятори замінюються економічними у міру того, як для цього створюються об'єктивні умови у вигляді процесів роздержавлення, демонополізації, приватизації, стабілізації економіки, створення ринкової інфраструктури.
Основна література: А.Ф.Мельник "Державне регулювання економіки"К: 1994р ст 4-20.
Т.Г Морозова А.В. Пикулькин "Государственное регулированиеэкономики и социальный
комплекс" М: 1997 ст 3-25.
Контрольні питання:
1.Яка об"єктивна необхідність ДРЕ? 4.Які функції та завдання ДРЕ?
2.Які альтернативні концепції ДРЕ? 5.Які є елементи ДРЕ?
3.В чому полягає суть жорсткого і м"якого ДРЕ? 6.Що таке межі ДРЕ?
.
.
.
.
.

 
 

Цікаве

Загрузка...