WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

необхідним стаж робо-ти 20-25 років, відповідно для жінок і чоловіків. Чимало категорій праців-ників мають право на пенсію на пільгових умовах. Під пільговим пенсіо-нуванням слід розуміти можливість вийти на пенсію за віком або в молод-шому віці за загальної незмінної тривалості трудового стажу. Пільгове пенсіонування в окремих випадках означає можливість отримувати пенсію в більшому розмірі.
На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи.:
1. Працівники зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо тяжкими умовами праці, - за списком №1 виробництва, робіт, професій, посад та показників, за-твердженому Кабінетом Міністрів України від 11 березня 1994 року, та ре-зультатам атестації робочих місць:
- чоловіки - по досягненні 50 років при наявності стажу роботи не менш 20 років, з них не менш 10 років на зазначених роботах;
- жінки - по досягненні 45 років при наявності стажу роботи не менш 15 років, з них не менш 7 років 6 місяців на зазначених роботах.
Робітникам, які мають не менш половини стажу роботи з особливо тя-жкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із змен-шенням віку (60 та 55 років) на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і 1 рік 4 місяці - жінкам.
1. Працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими та тяжкими умовами праці - за списком №2:
- чоловіки - по досягненні 55 років з наявністю стажу роботи не менш 25 років, з них не менш 12 років 6 місяців на зазначених роботах;
- жінки - при досягненні 50 років з наявністю стажу роботи не менш 20 років з них не менш 10 років на зазначених роботах.
2. Працівникам, які мають не менш половини стажу роботи з шкід-ливими та тяжкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах признача-ються із зменшенням віку (60 та 55 років) на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи жінкам.
3. Трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництв сільськогосподарської продукції в колгоспах та інших підприємствах сільського господарства - чоловіки при досягненні 55-ти років і при зага-льному стажі роботи не менш 25-ти років, з них не менш 20-ти років на за-значених роботах.
4. Жінки, працюючі трактористами-машиністами, машиністами бу-дівельних, та вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів та ескалаторів, - при досягненні 50-ти років і при загальному стажі роботи не менш 20-ти років, з них не менш 15-ти років на зазначе-них роботах.
5. Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїн-ня), свинарками в колгоспах та інших підприємствах сільського госпо-дарства, - при досягненні 50-ти років і зі стажем зазначених робіт не менш 20-ти років при умовах виповнення норм обслуговування.
6. Жінки, зайняті в продовж повного сезону на вирощуванні, збору та обробці тютюну,- при досягненні 50-ти років і зі стажем зазначеної ро-боти не менш 20-ти років.
7. Робітниці текстильного виробництва, зайняті на станках і маши-нах, - за списком виробництв і професій, затвердженому в порядку, ви-значеному Кабінетом Міністрів України від 12 жовтня 1992 року, при до-сягненні 50-ти років і при стажі зазначеної роботи не менш 20-ти років.
8. Жінки, працюючі в сільськогосподарському виробництві, та які виховали п'ять чи більше дітей, незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
9. Водії міського пасажирського транспорту та вантажних машин, зайнятих в технічному процесі важких та технічних виробництв:
- чоловіки - при досягненні 55-ти років і при стажі роботи 25 років, також на зазначених роботах не менш 12 років 6 місяців;
- жінки - при досягненні 50-ти років і при стажі роботи 20 ро-ків, також на зазначених роботах не менш 10 років.
В Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які по-страждали від Чорнобильської катастрофи" від 19 грудня 1991 року, з значними змінами постановою Верховної Ради України від 6 червня 1996 року, установлено коло громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, визначено їхній статус, категорії потерпілих і заходи соціаль-ного захисту. Згідно з цим Законом пенсії за віком працюючим або тим хто проживає на території радіоактивного забруднення, призначаються зі зменшенням загальновстановленого пенсійного віку. При цьому величина знижки пенсійного віку залежить від статусу й категорії громадян, які за-знали впливу радіації, часу роботи чи проживання потерпілих на території радіоактивного забруднення.
Право на пільгове пенсійне забезпечення за віком мають учасники та інваліди війни, а також сім'ї загиблих воїнів. Воно виникає з настанням таких умов:
- досягнення віку (чоловіками - 55, жінками - 50 років);
- стажу роботи (у чоловіків - 25, у жінок - 20 років) і наявності спеціальної юридичної підстави - участі у бойових діях, а далі інвалідів війни - поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час захисту Батькі-вщини чи виконання інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням ін-шого військового обов'язку.
Право на пенсію на пенсію на пільгових умовах мають також батьки та дружини військовослужбовців, які не взяли повторного шлюбу, загиб-лих на фронті чи під час виконання іншого військового обов'язку, або померлих у період військової служби: чоловіки з досягненням 55-річного віку і стажем роботи не менш 25 років; жінки - з досягненням 50-річного віку і стажем роботи не менш 20 років.
За особливими показниками, які характеризують стан здоров'я, пенсія за віком на пільгових умовах призначається громадянам - хворим гіпофізарним нанізмом (ліліпути) і диспропорційним карликам: чоловікам - із досягненням 45-річного віку і стажем роботи не менш 20 років, жін-кам - із досягненням 40-річного віку і стажем роботи не менш 15 років.
За станом здоров'я на пільгових умовах призначається пенсія інва-лідам зору 1 групи - сліпим. Ці особи мають право на пенсію за віком: чо-ловіки - з досягненням 50-річного віку і стажем роботи не менш 10 років.
Ще одним видом трудової пенсії є пенсія за вислугу років. Вона яв-ляє собою щомісячні виплати з Пенсійного фонду та інших джерел фінан-сування, що призначаються довічно в розмірі, співвіднесеному з минулим заробітком, особам, які мають установлений законом спеціальний стаж.
Важливою умовою для призначення пенсії за вислугу років є пев-ний стаж роботи за спеціальністю. Однак умови призначення пенсії за ви-слугу років неоднакові. В одних випадках вонипризначаються незалежно від віку, в інших - установлюється вік і стаж.
Коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, визначено законодавством. Це окремі категорії працівників, перелік яких установле-но в статтях 54 і 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", а також в інших спеціальних нормативних актах. Законодавство вирізняє чотири категорії громадян:
- військовослужбовці, службовці та працівники органів внутрі-шніх справ;
- працівники цивільної авіації та льотно-випробувального скла-ду;
- державні службовці,

 
 

Цікаве

Загрузка...