WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

внесків до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів. Впрова-дження такого розрахунку встановить взаємовідповідальність особи та держави у сфері пенсійного забезпечення, як це і повинно бути у правовій державі.
В цій системі пенсійного забезпечення відпадає необхідність такого поняття як максимальна пенсія, тобто: яку пенсію працівник заробив, таку і отримуватиме.
СПИСОК
використаних першоджерел та літератури
1. Конституція України - Закон України від 28 червня 1996 р. // Ві-домості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - №30. - С.141.
2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права / Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 1996 р. // Права лю-дини, міжнародні договори України, декларації, документи. - К.,1992. - С.25-31.
3. Цивільний кодекс України / Затв. Законом Української РСР від 18 июля 1963 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1963. - №30. - С.493.
4. Кодекс про шлюб та сім'ю України / Затв. Законом Української РСР від 20 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1996. - №26. - С.204 (зі змінами та доповненнями) // ВВР. - 1992. - №36. - С.528 і Законом України від 30.01.96 №11/96-ВР // Урядовий кур'єр. - 1996. - 22 лютого.
5. Кодекс законів про працю України / Затв. Законом Української РСР від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - №50. - С.375 (зі змінами та доповненнями на 15.02.97).
6. Про державні пенсії - Закон СРСР від 15 липня 1956 р. (в редак-ції 1975 р.) // Відомості ВР СРСР. - 1975. - №1. - С.8.
7. Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР - Закон СРСР від 15 травня 1990 р. // Відомості з'їзду народних депутатів СРСР і ВР СРСР. - 1990. - №45. - С.416.
8. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромисло-вого комплексу в народному господарстві - Закон України від 17 жовтня 1990 р. // ВВР. - 1990. - №45. - С.602 (зі змінами та доповненнями на 30.04.93) // ВВР. - 1993. - №26. - С.281.
9. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в ре-зультаті Чорнобильської катастрофи - Закон України від 28 лютого 1991 р. // ВВР. - 1991. - №16. - С.200 (в редакції Закону №2001-ХІІ від 19.12.91) // ВВР. - 1992. - №13. - С.178 (зі змінами та доповненнями на 06.06.96) // Урядовий кур'єр. - 1996. - 20 червня.
10. Про основи соціальної захищеності інвалідів України - Закон України від 21 березня 1991 р. // ВВР. - 1991. -№21. - С.252 (зі змінами, внесеними Законами України №200/94-ВР від 13.10.94 // ВВР. - 1994. - №45. - С.404; №204/93-ВР від 14.10.94 // ВВР. - 1994. - №45. - С.406).
11. Про правонаступництво України - Закон України від 12 вересня 1991 р. // ВВР. - 1991. - №46. - С.617.
12. Про пенсійне забезпечення - Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР. - 1992. - №3. - С.10 (зі змінами, внесеними Законами України №2356-ХІІ від 15.05.92 // ВВР. - 1992. - №32. - С.459; №2128-ХІІ від 22.04.93 // ВВР. - 1993. - №22. - С.227; №3284-ХІІ від 17.06.93 // ВВР. - 1993. - №29. - С.303; №3948-ХІІ від 04.02.94 //ВВР. - 1994. - №24. - С.179 та Декретами КМ №7-92 від 09.12.92 // ВВР. - 1993. - №5. - С.34). Поста-нова ВР від 06.12.91 // ВВР. - 1992. - №3. - С.11.
13. Про прокуратуру - Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР. - 1991. - №53. - С.793 (зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України №3130-ХІІ від 22.04.93 // ВВР. - 1993. - №22. - С.229; №3662-ХІІ від 26.11.93 // ВВР. - 1993. - №50. - С.474; №103/95-ВР від 21.03.95; №358/95-ВР від 05.10.95).
14. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей - Закон України від 20 грудня 1991 р. // ВВР. - 1992. - №15. - С.190 (зі змінами, внесеними Законом України №64/97 від 12.02.97) // Урядовий кур'єр. - 1997. 27 лютого.
15. Про міліцію - Закон України від 20 грудня 1991 р. (зі змінами та доповненнями на 22.04.93) // ВВР УРСР. - 1991. - №4. - С.20; 1992. - №36. - С.526; 1993. - №11. - С.83; 1993. - №22. - С.234.
16. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб началь-ницького і рядового складу органів внутрішніх справ - Закон України від 9 квітня 1992 р. // ВВР. - 1992. - №29. - С.399 (зі змінами та доповнення-ми) // ВВР. - 1994. - №24. - С.178; 1995. - №16. - С.111; 1996. - №12. - С.17; №17. - С.73.
17. Про статус народного депутата України - Закон України від 17 листопада 1992 р. // ВВР. - 1992. - №3. - С.17 (зі змінами, внесеними За-конами України №123/94-ВР від 26.07.94 // ВВР. - 1994. - №3. - С.315; №181/94-ВР від 23.09.94 // ВВР. - 1994. - №40. - С.363; №276/95-ВР від 07.07.95; №358/95-ВР від 05.10.95).
18. Про тимчасове припинення індексації грошових доходів насе-лення - Декрет КМ України від 9 грудня 1992 р. // ВВР. - 1993. - №1. - С.7.
19. Про статус суддів - Закон України №2862-ХІІ від 15 грудня 1992 р. // ВВР. - 1993. - №8. - С.56 (зі змінами, внесеними Законами України №3913 від 02.02.94 // ВВР. - 1994. - №22. - С.142; №4015-ХІІ від24.02.94 // ВВР. - №26. - С.203; №3558/95-ВР від 05.10.95). Постанова ВР №4016-ХІІ від 24.02.94 // ВВР. - 1994. - №26. - С.214.
20. Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін та доповнень в Закон України "Про пенсійне забезпечення" - постанова Верховної Ради України від 17 червня 1993 р. // ВВР. - 1993. - №29. - С.304; №44. - С.243.
21. Про державну службу - Закон України №3723-ХІІ від 16 грудня 1993 р. // ВВР. - 1993. - №52. - С.490; 1995. - №34. - С.268.
22. Про внесення змін та доповнень у деякі законодавчі акти України - Закон України від 13 липня 1995 р. // ВВР. - 1995. - №36. - С.233.
23. Про внесення змін та доповнень у постанову Верховної Ради України від 17 червня 1993 р. - постанова Верховної Ради України від 7 лютого 1996 р. // ВВР. - 1996. - №8. - С.37.
24. Про державний бюджет України на 1999 рік - Закон України від 31 грудня 1998 р. // Орієнтир. - 1999. - №4. - С.1-8.
25. Про величину вартості межі малозабезпеченності - постанова Верховної Ради України від 25 березня 1996 р. // ВВР. - 1996. - №14. - С.67.
26. Про бюджет Пенсійного фонду на 1999 рік / Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. // Орієнтир. - 1998. - №45. - С.3-4.
27. Положення про Фонд соціального страхування України / Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. // Офіційний Вісник України. - 1998. - №35. - С.13-17.
28. Про заходи щодо поетапного впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі загаль-нообов'язкового страхування / Постанова Кабінету України // Социаль-ний захист. - 1998. - №5. - С.20-21.
29. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Респуб-ліки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян Украї-ни та Республіки Біларусь, які працюють за межами своїх держав - Закон України від 26 квітня 1996 р. // ВВР. - 1996. - №26. - С.112; Про ратифі-кацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки вірменія, які працюють за межами своїх держав від 26 квітня 1996 р. // ВВР. - 1996. - №26. - С.113.
30. Про внесення змін у Закон України "Про пенсійне

 
 

Цікаве

Загрузка...