WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Основні напрями діяльності рахункової палати - Реферат

Основні напрями діяльності рахункової палати - Реферат

за прямими дорученнями Верховної Ради України;
- проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань бюджетно-фінансової та грошово-кредитної систем у разі, якщо вони направлені Верховною Радою України на експертизу у встановленому порядку і повинні бути внесені на її розгляд;
- проектів загальнодержавних цільових програм, які фінансуються з бюджетів або на які передбачено додаткове фінансування з Державного бюджету України;
- проектів програм Кабінету Міністрів України, на фінансування яких використовуються кошти Державного бюджету України;
- проектів міжнародних договорів України, що стосуються витрат з Державного бюджету України.
З усіх інших питань, віднесених до функцій Рахункової палати, визначених статтями 2 та 6 Закону України "Про Рахункову палату", Рахункова палата дає висновки або письмові відповіді за рішенням Колегії Рахункової палати про прийняття до виконання запиту і підготовку висновку на підставі:
- доручень комітетів Верховної Ради України, оформлених належним чином;
- звернень Президента України;
- депутатських запитів ізвернень народних депутатів України;
- запитів Кабінету Міністрів України, запитів Міністерства фінансів України.
У разі неможливості виконання доручень, звернень та запитів Голова Рахункової палати повертає їх з обгрунтованою письмовою відповіддю, в якій з посиланням на чинне законодавство України зазначається причина невиконання доручення, звернення та запиту.
Висновки Рахункової палати не можуть містити політичних оцінок рішень, які приймаються Верховною Радою України та органами виконавчої влади в межах їх компетенції.
Рахункова палата за результатами проведених контрольних заходів направляє органам виконавчої влади, керівникам підприємств, установ і організацій, банків і кредитних установ, які перевірялись, постанови та висновки, затверджені Колегією Рахункової палати, для відповідного реагування і вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, відшкодування збитків, завданих державі, поновлення правового режиму загальнодержавної власності та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних упорушенні законодавства України, безгосподарності та марнотратстві.
Постанови та висновки Колегії Рахункової палати повинні бути розглянуті у встановлений нею термін, але не пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня їх отримання.
Про заходи реагування на отримані постанови і висновки Колегії Рахункової палати вона повідомляється негайно. В необхідних випадках Рахункова палата може надавати консультації та роз'яснення з питань застосування норм чинного законодавства України щодо об'єктів, на яких проводився контроль.
У разі виявлення в процесі перевірок і ревізій привласнення грошових або матеріальних ресурсів, а також виявлення фактів корупції та інших зловживань Рахункова палата зобов'язана негайно за рішенням її Колегії передати матеріали перевірок або ревізій до правоохоронних органів та повідомити про це Верховну Раду України.
Рахункова палата систематично аналізує підсумки планових і поточних контрольних заходів, узагальнює та досліджує причини і наслідки виявлених відхилень і порушень у процесі формування доходів та витрачання коштів Державного бюджету України, зберігання та використання майна, що є об'єктами права державної власності, надання валютних і кредитно-фінансових ресурсів за їх цільовим призначенням.
У ході аналізу і узагальнення інформації, яку отримує Рахункова палата під час здійснення перевірок, ревізій та обслідувань, вона розробляє і подає Верховній Раді України пропозиції про удосконалення законодавчих актів, що регулюють бюджетні, фінансово-кредитні, цивільно-правові та інші відносини.
У ході проведення структурними підрозділами Рахункової палати в звітному році контрольно-аналітичних та експертних заходів виявлено, відповідно до статей 116 та 119 Бюджетного кодексу України, бюджетних правопорушень (незаконного, у тому числі нецільового), а також неефективного використання коштів Державного бюджету України та державних позабюджетних фондів на загальну суму 7 млрд. 198,7 млн. гривень. З цієї суми незаконне, у тому числі нецільове використання коштів складає 4 млрд. 389,7 млн. грн., неефективне - 2 млрд. 809 млн. грн. (див. діаграму 1).
Діаграма 1. Обсяги виявлених Рахунковою палатою бюджетних правопорушень та неефективного використання бюджетних коштів
Структура виявлених порушень у використанні бюджетних коштів (див. діаграму 2) свідчить, що за останні роки аналітична складова у проведенні контрольних заходів, тобто впровадження у практику елементів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та державних позабюджетних фондів, оцінки ефективності управлінських рішень Уряду, керівництва галузей та установ, організацій та підприємств, що перевірялися, набуло стабільного характеру і стало вже нормою діяльності Рахункової палати.
Діаграма 2. Структура виявлених порушень у використанні бюджетних коштів
Протягом 2003 року, відповідно до прийнятих постанов і розпоряджень, фактично виділено розпорядникам коштів асигнувань із резервного фонду державного бюджету у сумі 253,7 млн. грн., касові видатки за рік склали 240,1 млн. грн. або 94,6 відс. виділених асигнувань. Динаміка видатків резервного фонду за 2001-2003 роки наведена у діаграмі 1.
Структура розподілу коштів резервного фонду державного бюджету у 2003 році погіршилась, про що свідчать дані, наведені у таблиці.
Структура видатків резервного фонду державного бюджету за 2001-2003 роки
(млн. грн.)
2001 2002 2003
Затверджено у Державному бюджеті України 300 250 300
Передбачено постановами Кабінету Міністрів України 299,8 198,6 253,7
у відсотках до затвердженого 99,9 79,4 84,6
у тому числі:
заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру 195,7 122,5 101,5
у відсотках до передбачених 65,3 61,7 40
інші заходи 104,1 76,1 152,2
у відсотках до передбачених 34,7 38,3 60
Виділено коштів - всього 287,2 145,3 253,7
у відсотках до передбачених 95,8 73,2 100
Аналіз даних таблиці свідчить, що у 2003 році на заходи з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру було передбачено виділити 101,5 млн. грн., що складає 40 відс. до загальних обсягів асигнувань, передбачених прийнятими постановами і розпорядженнями. Зазначений показник є найнижчим за останні три роки.

 
 

Цікаве

Загрузка...