WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання господарської діяльності - Курсова робота

Державне регулювання господарської діяльності - Курсова робота

законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
Задача 2
Умова
Громадянин С. зареєстрований у належному порядку як підприємець. Предмет його діяльності - надання медичних послуг населенню. Органи, що видали ліцензію на заняття підприємницькою діяльністю, згодом виявили, що фактичні умови діяльності С. не відповідають визначеним правилам видачі ліцензії. Повторна перевірка показала, до попередні вказівки відносно забезпечення належних техніко-санітарних умов для лікування хворих підприємцем С. виконані не були.
Завдання
Під дію яких нормативних актів підпадають розглянуті тут відносини?
Якими у даному випадку мають бути дії органів, що здійснюють контроль за відповідністю умов підприємницької діяльності тим, що вимагаються при видачі ліцензії на її здійснення?
Означені в умові задачі відносини підпадають під дію передовсім таких актів, як Господарський кодекс України, а також - Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1.06.2000 .
У даному випадку дії органу, що здійснює контроль за відповідністю умов підприємницької діяльності тим, що вимагаються при видачі ліцензії на її здійснення мають бути наступними.
Керуючись положеннями ст. 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування лише на підставі надходження до нього в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимогзаконодавства у сфері ліцензування, або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування.
Орган ліцензування під час перевірки надає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування рішення та інші документи з питань ліцензування та забезпечує умови для проведення перевірки.
За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий - зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше ніж за десять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування.
Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про усунення виявлених порушень.
Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та інші органи виконавчої влади в межах їх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік.
Позапланові перевірки здійснюють органи ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.
Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.
Орган, що здійснює перевірку, за результатами перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику суб'єкта, який перевірявся, другий - зберігається органом, який здійснив перевірку.
Орган ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.
Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.
Державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов зобов'язані повідомити про ці порушення орган ліцензування.
Окрім того, на підставі ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", у випадку неусунення підприємцем С. вказівок відносно забезпечення належних техніко-санітарних умов для лікування хворих, його ліцензія може бути анульована.
Список використаної літератури
1. Конституція України // Відомості верховної Ради України. - 1996. - № З0. - Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради, 2003, № 18-22, ст.144
3. Закон України "Про захист економічної конкуренції" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64.
4. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164.
5. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 168. (Втратив чинність, окрім статті 4)
6. Закон України "Про Антимонопольний Комітет України" від 26.11.1993 року // Відомості Верховної Ради, - 1993, - № 50, - с.472
7. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" від 18.021992 року № 2132-12. // Відомості Верховної Ради, - 1992, - № 21, - с.296
8. Закон України "Про природні монополії" від20.04.2000 року // Відомості Верховної Ради, - 2000, - № 30, - с.238
9. Заблоцький Б.Ф. и др. Eкономіка Укpаїни: Hац. економіка Укpаїни: [Підpуч. для екон. спец. вузів]/ Заблоцький Б.Ф.,Кокошко М.Ф.,Смовженко Т.С.; За pед. Б.Ф. Заблоцького; Hац. банк Укpаїни, Львів. комеpц. акад.- Львів: ЛБК HБУ, 1997.- 578, [1] с.: іл.
10. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама. - К. : А.С.К., 2001. - 704с.
11. Щербина В. С., Пронська Г. В., Вінник О. М., Белянкевич О. А., Повар П. О. Господарське право: Практикум / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / В.С. Щербина (заг.ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 319с.

 
 

Цікаве

Загрузка...