WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Формування і державне регулювання цін в умовах ринкових трансформацій - Курсова робота

Формування і державне регулювання цін в умовах ринкових трансформацій - Курсова робота

(реалізуються) суб'єктами природних монополій;
2) доступ споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;
3) інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадок, передбачених законодавством.
до нормативно-правових актів з формування та державного регулювання цін відносяться Положення про порядок формування і застосування вільних (ринкових) цін і тарифів на продукцію, товари та послуги від 27.12.1991р. та Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, роботи та послуги монопольних утворень 22.02.1995р. Дані Положення передбачають порядок формування і застосування вільних (ринкових) цін і тарифів на товари і послуги та визначають порядок державного регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного споживання, роботи і послуги природних монополій та господарюючих суб"єктів-монополістів.
Положенням про порядок формування і застосування вільних (ринкових) цін і тарифів зазначено, що вільні ціни визначаються виходячи з кон'юнктури ринку (попиту і пропозиції, що склалися), якості і споживчих властивостей продукції (послуг) і товарів на умовах франко-станція (порт, пристань) відправлене, а при поставках в межах одного міста - франко-склад підприємства-постачальника.
У вільних цінах враховується собівартість виробництва і прибуток без обмеження рівня рентабельності.
По товарах народного споживання, на які введені акцизи, у вільні відпускні ціни включаються також суми акцизів за встановленимиставками. Структурно-логічну схему формування відпускної (ринкової ціни (див. Рис.9).
Реалізація продукції, товарів то послуг здійснюється виробниками за сформованими цінами, збільшеними на суму ПДВ по встановленій ставці.
Рис.9. Структурно-логічна схема формування відпускної ціни.
Вільні роздрібні ціни на товари народного споживання формуються підприємствами та організаціями, які здійснюють продаж цих товарів населенню, виходячи з вартості закупки товарів і торгівельних надбавок.
Рівень торгівельних надбавок визначається продавцями, виходячи з кон'юнктури ринку (попиту та пропозиції), з урахуваннями оптової надбавки до вартості закупки. В торгівельну надбавку включається ПДВ. Структурно-логічну схему формування роздрібної ціни дивіться на рис.10.
Собівартість Прибуток Акцизний ПДВ Націнка Торгова
збір посеред- націнка
ника
Рис.10. Структурно-логічна схема формування роздрібної ціни.
Елементи формування відпускної та роздрібної ціни, як при вільному (ринковому) ціноутворенні, так і при державному регулюванні цін є однаковими. Однак, параметри державного регулювання цін змінюються в залежності від стану економіки: розширюються в кризових ситуаціях і звужуються по мірі виходу з кризи. До видів державного регулювання цін відносять:
- Адміністративне регулювання;
- Економічне регулювання.
Адміністративне регулювання цін включає:
" Адміністративне встановлення ціни на певному рівні, в основі якого лежить власність держави або монопольного утворення на товари, що продаються;
" "заморожування" цін, тобто їх фіксація на певному рівні;
" встановлення граничних рівнів цін або діапазону цін;
" встановлення граничних рівнів рентабельності;
" регламентація рівнів торговельних надбавок (знижок);
" декларування зміни цін.
Економічне регулювання цін передбачає вплив держави на процес формування ціни шляхом використання таких важелів як податки, оплата праці, кредитування, амортизаційна політика, дозування виробництва окремих товарів.
Державне регулювання ціноутворення передбачає, в першу чергу, рішення питання про те, які конкретно органи виконавчої влади будуть наділені повноваженнями встановлювати чи регулювати ціни і тарифи по певному переліку товарів і послуг. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996р. №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) з послідуючими змінами, визначено перелік товарів і послуг, і конкретних органів центральної і місцевої влади, які наділені правами щодо встановлення чи регулювання цін. Так, тарифи на електроенергію і природний газ, що відпускається населенню, затверджується національною комісією з питань регулювання електроенергетики України; тарифи на перевезення пасажирів багажу і вантажів залізничним транспортом встановлюється Міністерством транспорту України за погодженням з міністерством економіки. Встановлення тарифів на послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення - це компетенція Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
Державне регулювання цін і тарифів на продукцію і послуги монопольних утворень, вибір методів та встановлення термінів регулювання на загальнодержавному ринку здійснює Міністерство економіки, на регіональних - виконавчими органами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Регулювання цін на продукцію монопольних утворень здійснюється шляхом встановлення:
- фіксованих цін;
- граничних рівнів цін;
- граничних нормативів рентабельності;
- граничних рівнів торговельних надбавок;
- запровадження обов'язкового декларування цін.
Перелік товарів, робіт, послуг, ціни (тарифи) на які підпадають під держави регулювання в України наведено в додатку А.
Положення "Про індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності" від 18.11.1994р. встановлює порядок запровадження індикативних цін, визначення рівнів та умови застосування. Положенням визначено, що індикативні ціни - це ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експортну чи імпортну на момент здійснення експортно-імпортної операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків.
Індикативні ціни можуть запроваджувались на товари:
" щодо експорту яких застосовано антидемпінгові заходи або розпочато антидемпінгові розслідування чи процедури в Україні або за її межами;
" щодо яких застосовується спеціальні імпортні процедури відповідно до ст.. 19 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
" щодо експорту яких встановлено режим квотування, ліцензування;
" щодо експорту яких встановлено спеціальні режими;
" експорт яких здійснюється у порядку, передбаченого ст..20 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
" в інших випадках на виконання міжнародних зобов'язань України.
Відповідальність господарюючих суб'єктів за порушення державної дисципліни цін здійснюється на підставі Інструкції про порядок застосування економічних

 
 

Цікаве

Загрузка...