WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Валовий національний продукт, та способи його визначення. валовий внутрішній продукт. чистий національний продукт. - Курсова робота

Валовий національний продукт, та способи його визначення. валовий внутрішній продукт. чистий національний продукт. - Курсова робота

річного обсягу виробництва, який економіка взагалі, враховуючи домашні господарства, компанії, уряд і іноземці, узмозі спожити, не погіршуючи виробничих можловостей наступних років.
РОЗДІЛ 3.
ДИНАМІКА ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОБРОБУТУ У1999-2004 РР.
Зростання економіки та зріст добробуту на перший погляд, тісно пов'язані. Але це не зовсім так, а щоб зв'язок цих категорій існував насправді його потрібно підтримувати.
За останні роки, починаючи з 2000 почалося поступове зростання економічного розвитку, але, найважливіше те, щоб добитися трансформації цього зростання у покращення життя населення. У першучергу, це стосується збільшення доходів населення.
Прослідкуємо, які зміни відбулися за період з 1999р. По 2003р. В економічному стані України.
Таблиця 3.1.
Динаміка основних показників економічного і соціального стану України 1999-2004 роки
у порівняльних цінах до відповідного періоду попереднього року
Показники 1999 2000 2001
2002
2003
Темпи зростання ВВП , % 99,8 105,9 109,2 105,2 109,4
Темпи зростання обсягів промислової продукції , % 104 112,4 114,2 107 115,7
Темпи зростання обсягів продукції сільського господарства, % 93,1 109,8 110,2 101,2 89,0
Темпи зростання виробництва товарів народного споживання, % 107,2 124,5 117,7 108,4 120,4
Темпи зростання капітальних вкладень, % 100,4 114,4 120,8 108,9 131,3
Темпи зростання роздрібного товарообігу, % 92,9 108,1 113,7 115,0 120,5
Темпи зростання обсягів вироблених послуг, % 93,8 107,7 115,2 122,7 119,8
Питома вага збиткових підприємств, % 55,7 37,7 38,2 38,8 37,2
Темпи зростання середньомісячної зарплати до показника за попередній рік, % 115,7 129,6 135,2 121,0 122,8
Індекс реальної заробітної плати працівників (до грудня попереднього року), % 103,4 103,6 120,4 115,6 113,8
Темпи зростання доходів населення до попереднього року, % 113,8 140,5 125,9 117,1 116,6
Індекс споживчих цін до грудня попереднього року, % 119,2 125,8 106,1 99,4 108,2
Темпи зростання експорту товарів та послуг до попереднього року, % 92,1 117,9 109,5 110,7 124,0
Темпи зростання імпорту товарів та послуг до попереднього року, % 80,9 118,9 114,1 105 128,7
Як бачимо з наведеної таблиці результатом 2001-2003 рр. Стало економічне зростання. ВВП, який у найбільш узагальнюючому вигляді характеризує економічну ситуацію у країні помітно зріс у реальному вимірі. Зросли також показники у основних галузях економіки. Збільшилося виробництво промислової та сільськогосподарської продукції.
Інфляція споживчих цін була нижче прогнозуємої. Гривня залишалася майже увесь час стабільною, у результаті чого зросла довіра до неї з боку юридичних осіб та населення, що дало можливість збільшити валютні резерви НБУ. Зростали також реальні доходи громадян та реальна заробітна платня. Водночас, спостерігалось зменшення заборгованості бюджетів та суб'єктів підприємницької діяльності по нарахованій, але не сплаченої своєчасно заробітної платні. Прослідкуємо деякі показники за допомогою графіків.
Показник по рокам 1999 2000 2001
2002
2003
2004
Темпи зростання ВВП , % 99,8 105,9 109,2 105,2 109,4 111,2
Темпи зростання доходів населення, % 113,8 140,5 125,9 117,1 116,6 119,8
Індекс споживчих цін , % 119,2 125,8 106,1 99,4 108,2 102,7
Рисунок 3.1.
Як бачимо з наведеної діаграми (рис. 3.1.), приріст ВВП був досить високим. Але у 1999-2000 рр. Дуже стрімко зростав і індекс споживчих цін, як слідство, зростання доходів не покращувало життєвого рівня населення. З 2001 року ситуація почала змінюватися: індекс споживчих цін зростав повільніше ніж ВВП і доходи населення. Ця тенденція зберігалася і далі у 2002-2004 рр.
За даними Держкомстату України (див. Таб.1 Додатків) у I півріччі 2004 року частка населення із середньодушовими сукупними витратами у місяць нижчими прожиткового мінімуму зменшилася в порівнянні з відповідним періодом 2002 року на 15% і склала 68,9%.
У I півріччі 2004 року в порівнянні з відповідним періодом 2002 року відбулося наближення показника рівня середньомісячних сукупних витрат однієї особи до рівня прожиткового мінімуму (92% проти 71%).
Збільшення середньомісячних сукупних витрат домогосподарств призвело до деякого скорочення диференціації населення за рівнем добробуту. Співвідношення сукупних витрат 10% найбільш та найменш забезпеченого населення становило у I півріччі 2004 року 7,4 рази (у I півріччі 2002 року 7,8 рази). Мінімальний рівень сукупних витрат серед 10% найбільш забезпеченого населення перевищував максимальний серед 10% найменш забезпеченого у I півріччі 2004 року в 3,9 рази (у січні - червні 2002 року - в 4,2 рази).
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) у 2003-2004рр. Зростала випереджаючими темпами порівняно з ростом цін. На динаміку реальної заробітної плати також позитивно вплинуло зменшення з 1.01.04 ставки податку з доходів фізичних осіб до 13%. У січні-листопаді поточного року (2004) надходження цього податку становили 124,1% по відношенню до відповідного періоду попереднього року.
Сума невиплаченої заробітної плати впродовж 2003р. Та 11 місяців 2004р. (23 місяці) зменшилась на дві третини і становила на початок грудня 793 млн. грн.
Повернемося до інших цифр: високими були темпи зовнішньоекономічної активності суб'єктів господарчої діяльності (табл.3.2.) - більше половини виробленої промислової та значна частина сільськогосподарської продукції мали експортне призначення. Збільшився зовнішньоторговельний оборот країни, скоротився загальний об'єм зовнішнього боргу.
Таблиця 3.2.
Структура зовнішньоекономічної діяльності
(млн..дол.США)
Рік Експорт Імпорт Прямі інвестиції *
Товари Послуги Товари Послуги в Україну з України
1999 11581,6 3613,9 11846,1 1113,2 3281,8 98,5
2000 14572,5 3486,8 13956,0 1150,9 3875,0 170,3
2001 16264,7 3544,4 15775,1 1147,5 4555,3 155,7
2002 17957,1 4055,3 16976,8 1191,6 5471,8 144,3
2003 23066,8 4248,0 23020,1 1458,0 6657,6 163,5
* наростаючим підсумком на кінець року
Однак, все це не дає можливості вважати, особливо 2001-й і 2002-й роками великих успіхів. На жаль, існує ряд суттєвих диспропорцій, що свідчать про порушення раціональних співвідношень, відсутності пропорційності у розвитку української економіки. Ці диспропорції створюють великі проблеми для подальшого економічного розвитку і, у випадку їх ігнорування, знищать спроби покращення ситуації.
Найбільш суттєва - диспропорція між високими темпами економічного росту та погіршенням стану державних фінансів.
Дуже парадоксально, коли загальні економічні показники зростають, а стан державних фінансів не покращується, а навіть, погіршується. Звернемося до

 
 

Цікаве

Загрузка...