WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Валовий національний продукт, та способи його визначення. валовий внутрішній продукт. чистий національний продукт. - Курсова робота

Валовий національний продукт, та способи його визначення. валовий внутрішній продукт. чистий національний продукт. - Курсова робота

прибутком.
Другим видом витрат, непов'язаних з виплатою доходу, що входять до загального обсягу продукції є амортизація. Корисний період використання капітального устаткування набагато більший року. Фактичні видатки на купівлю капітальних благ та їх продуктивний строк служби не потрапляють в один і той ж період обліку. Щоб не допустити заниження прибутку, отже, і всього доходу в період купівлі та завищення прибутку, а також загального доходу в наступні роки. Окремі підприємства обчислюють корисний строк служби устаткування і розподіляють сумарну вартість цьогоустаткування на увесь строк його служби. Щорічні відрахування, які показують обсяг капіталу, спожитого у ході виробництва в окремі роки називають "амортизацією". Амортизація - бухгалтерський запис, призначений для точного звіту про дохід у вигляді прибутку і, отже, про загальний дохід фірми в кожному році. Якщо ми хочемо обчислити величину прибутку і загального доходу в економіці, то потрібно врахувати в загальних доходах підприємницького сектора гігантські амортизаційні відрахування. Ці відрахування, які називаються відрахуваннями на споживання капіталу ідуть на купівлю капітальних благ, "спожитих" у процесі виробництва ВВП упродовж даного року. Ці відрахування і становлять різницю між валовими та чистими інвестиціями.
Виходячи з наших цілей значення цього виду витрат полягає в тому, що ця частина доходів підприємницького сектору не може використовуватися для розрахунків з постачальниками ресурсів. Частина цих доходів - а саме: частина вартості виробництва - є витратами виробництва, що зменшують прибуток компаній. Проте, на відміну від інших витрат виробництва амортизація не збільшує чийогось доходу. Мовою фізичних товарів і послуг споживання капіталу означає, що частину ВВП даного року потрібно відкласти для заміщення машин та устаткування, зношених у процесі виробництва. Отже, не весь ВВП можна спожити як дохід суспільства, не зменшуючи при цьому запас виробничих потужностей.
У Таблиці 2.2. зображено динаміку ВВП України, обчисленого трьома методами.
Таблиця 2.2.
Валовий внутрішній продукт у 2004 році
Склад валового внутрішнього продукту 1 кв. 2004 р. 2 кв. 2004 р.
млн. грн. % млн. грн. %
Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах 64115 100 78589 100
За виробничим методом *
Випуск 144806 181792
Проміжне споживання 88856 111941
Валова додана вартість 55950 69851
Чисті податки на продукти 8165 8738
За розподільчим методом
Оплата праці найманих працівників 30031 46,8 36346 46,2
Чисті податки на виробництво та імпорт 9163 14,3 10101 12,9
Валовий прибуток, змішаний доход 24921 38,9 32140 40,9
За методом кінцевого використання
Кінцеві споживчі витрати 49889 77,8 57869 73,6
Валове нагромадження 7249 11,3 11309 14,4
Експорт товарів та послуг 46465 72,5 52936 67,4
Імпорт товарів та послуг -39488 -61,6 -43529 -55,4
розрахунок можна перевірити кількома способами:
ВВП = випуск + чисті податки на продукти - проміжне споживання =
= валова додана вартість = чисті податки на продукти
Наведена таблиця відображує розрахунок, якого дотримуються національні статистичні органи, а саме Державний Комітет статистики України.
2.2 . Чистий Національний Продукт
Тепер розглянемо ще один показник річного виробництва - ЧНП.
Для чого ж потрібно розраховувати ЧНП? Якщо аналізують динаміку обсягу виробництва за короткий час, то при деяких припущеннях (невтручання держави, відсутності заощаджень підприємців, незмінність цін) ЧНП буде дорівнювати доходу після сплати податків. Такі припущення дозволяють розрахувати величину рівня загального виробництва, який стійко може забезпечувати економіка. Ця величина називається - рівноважний ЧНП - це такий об'єм виробництва, який забезпечує загальні витрати, достатні для купівлі даного об'єму продукції. Інакше кажучи, при рівноважному рівні ЧНП загальна кількість вироблених товарів точно дорівнює кількості купованих товарів. У такому випадку річний зріст продукції та витрат знаходяться у рівновазі. При будь якому рівні ЧНП , який вище рівноважного, обсяг виробництва буде перевищувати сукупні витрати, що приведе до непередбачених інвестицій у товарно-матеріальні запаси, падінню прибутку і, напри кінець - до зменшення обсягів виробництва, зайнятості та доходу. Для аналізу і прогнозування розвитку економіки будують різні моделі, до яких включають значимі показники: інвестиції та заощадження, експорт та імпорт, рівень цін, попит та пропозицію та інші. Крім того, слід зауважити, що існує декілька поглядів на взаємозв'язок наведених показників та їх вплив на зміну реального обсягу ЧНП. Як звісно, основні економічні моделі - Кейнсіанська, монетариська та класична. Кожна з них по-різному трактує вплив наведених показників на зміну реального ЧНП. Наприклад, Кейнсіанська школа вважає, що при аналізі попиту реальний ЧНП зростає при стабільному (незмінному) рівні цін, а як слідство зростання ЧНП не веде до інфляції. Класична модель навпаки наполягає, що зміна попиту (зростання) веде до одночасного зростання ЧНП і цін і таким чином тягне за собою інфляцію.
Чистий (або Кінцевий) Національний Продукт (ЧНП) є більш досконалим вимірником обсягу виробництва продуктів для споживання і накопичення капіталу. ЧНП є величиною ВНП, з якої повністю виключені виробничі матеріальні витрати, такі як амортизаційні відшкодування, тобто витрати на обновлення та ремонт зношених основних виробничих фондів. Згідно з прийнятою у країнах з ринковою економікою методології з величини ВНП при розрахунках КП також виключають платежі за непрямими податками (акцизні збори та ін.), оскільки вони є джерелом фінансування державних субсидій, покриваючих частину раніше зроблених фактичних матеріальних витрат. ЧНП представляє собою, по-перше, обсяг товарів та послуг, що використані для споживання, інвестицій і відшкодування непередбачених витрат ( наприклад, усунення наслідків лиха), по-друге, знов відтворена у внутрішнє економічної діяльності вартість.
ЧНП можна отримати використавши формулу 2.3., якщо з неї виключити останній показник - "амортизація", отримаємо:
Заробітна платня найманих працівників
+
Рента
+
Процент
+
Доходи некорпоративного сектору
+
Прибутки корпорацій
+
Непрямі податки на бізнес
ЧНП
(2.4.)
Або можна використати для розрахунку формулу 2.2. - розрахунку ВВП за видатками, зкоригувавши валові приватні внутрішні інвестиції на величину амортизації капіталів, таким чином ми отримуємо чисті приватні внутрішні інвестиції. Формула отримує вигляд:
Особисті споживчі видатки
+
Чисті приватні внутрішні інвестиції
+
Державні закупівлі товарів та послуг
+
Чистий експорт
ЧНП
(2.5.)
Можна сказати, що ЧНП розраховують для вимірювання загального

 
 

Цікаве

Загрузка...